Nylund skole i Stavanger.
Nylund skole i Stavanger.

Fakta har aldri vært til hinder for en frisk debatt. Mediene inviterte til fest på låven, og trollene meldte seg på

DEBATT: - Med jevne mellomrom var det noen som prøvde å si: «Stopp! Dette er jo feil, det finnes ingen sak!» Men ingen liker en festbrems, så stemmene druknet raskt, skriver skolesjef Jørn Pedersen.

  • Jørn Pedersen er skolesjef i Stavanger kommune

Innlegget er også publisert på Aftenbladet.no

 

Juleforberedelsene i Stavanger og ganske raskt resten av Norge ble i år preget av medieoppmerksomheten rundt Nylund skoles juleavslutning.

Kort fortalt bunner saken i at omskrevne julesanger med et lett komisk preg ved en feil ble sendt ut til ett trinn på skolen.

Dette ble oppfattet som om skolen sensurerte julesangene som skulle synges på skolens juleavslutning. Dette stemmer ikke.

 

 

Godt grep om faget sitt

Julesangene ble lagt på skolens nettsider flere uker før juleavslutningen i riktig versjon for de øvrige trinnene. At «Deilig er jorden» skulle nynnes som et scenisk grep, ble oppfattet dit hen at det var forbudt å synge teksten. Sannheten er at kun melodien skulle brukes. Det sier ikke lite at bare å høre denne schlesiske folketonen maner fram salmedikterens budskap om frelse og fred på jord. Musikklærerne viser på denne måten at de har et godt grep om faget sitt.

At arrangementet ble kalt «desemberavslutning» ble også oppfattet som mistenkelig, og et forsøk på å sensurere vekk julen fra skolens avslutning. Det er ikke vanskelig å skjønne at mediene i denne situasjonen trodde at det kunne ligge en hund begravet og ville undersøke saken. Og hadde de gjort sine undersøkelser og faktisk sjekket saken, så hadde det aldri blitt noen sak.

Men fakta har aldri vært til hinder for en frisk debatt. Fra og med dette punktet tok saken en forutsigbar vending. Mediene inviterte til fest på låven, trollene meldte seg på og nissen rømte.

 

Ingen liker en festbrems

Innledningsvis var kritikken rettet mot skoleledelsen. Nettrollene hev seg på. Essensen i julebudskapet fra kommentarfeltene var at skolelederne måtte ta sin hatt og gå. Stemningen skiftet imidlertid raskt da det viste seg at saken bunnet i en pågående diskusjon med foreldre som ønsker et mer sekulært preg på julefeiringen. Da ble blant annet humanetikere skyteskiven for de mest opprørte stemmene.

Noen forsøkte fra tid til annen å implisere at det kunne være innvandrere som stod bak det hele. De ble irettesatt og forsøkt veiledet i riktig retning; i denne saken var venstreradikale/humanetikere som var problemet. Slik bølget debatten frem og tilbake. Med jevne mellomrom var det noen som prøvde å si: «Stopp! Dette er jo feil, det finnes ingen sak!» Men ingen liker en festbrems, så stemmene druknet raskt. Mange av disse stemmene tilhørte foreldre med barn på skolen.

Nylund skole er kjent for å ha gode resultater på nasjonale prøver i lesing. Mange av de dyktige, unge leserne hadde selvsagt ingen problemer med å få med seg det både mediene skrev, og det andre voksne fikk seg til å uttrykke i kommentarfeltene. Der er det langt mellom de gode rollemodellene for barna.

 

Aftenbladet ville det annerledes

Fra stavangerskolens side bestemte vi oss for at det var viktig å få frem korrekt informasjon i saken, men at vi ellers ikke ønsket å kommentere synspunktene som fremkom. Vi antok at fakta vinner på sikt. Lenge så det faktisk ut til at det kunne stemme. Etter et par døgn ble trollene klar over at de bare ble servert julebrus, og ikke sterkere saker. De snublet hjem for å hvile seg og bli klar for nye fester. Men Aftenbladet ville det annerledes.

På lederplass i Aftenbladet på selveste julaften skriver avisen at nynningen av «Deilig er jorden» ikke bare undergraver julebudskapet, den slås også i hartkorn med en annen klikk-vinner fra avisas vinter-repertoar: Hijab-saken. Lederen innrømmer heldigvis at disse sakene tilsynelatende er ulike, men bruker de gjenværende avsnittene på i alle fall å forsøke å etablere en sammenheng mellom dem.

Hijab-saken fra Blidensol sykehjem handler om et styre som har vedtatt et uniformsreglementet som er diskriminerende og som de ansatte ikke stiller seg bak. Stavanger kommune som oppdragsgiver har vurdert dette til å være ulovlig, noe likestillings- og diskrimineringsombudet nylig har støttet. Dette handler om lovbrudd og diskriminering av arbeidstakere. For de av oss som kjenner både Nylund skole og resten av stavangerskolene, er det en åpenbart urettferdig og uriktig sammenligning.

 

Går som regel helt fint

Skolen er kanskje den samfunnsarenaen der vi i størst grad må håndtere og sette pris på mangfoldet i samfunnet. Det gjelder både elevene og de voksne som arbeider med elevenes læring og utvikling. Her har vi et fortrinn ved at vi jobber med disse utfordringene hver dag, også når det ikke er jul. I lys av de siste ukers debatt kommer det kanskje som en overraskelse at dette som regel går helt fint. Men den mangfoldige skolen kommer ikke av seg selv.

Vi må være i dialog med, og noen ganger i meningsbrytning med, samfunnet rundt skolen. Som regel er dette konstruktivt. Noen forslag som kommer på bordet tas med videre, andre legges bort. Det er viktig å prøve å få med alle, det gjelder særlig i skolen. I år var det ingen som ikke kunne være med på Nylund skoles juleavslutning, alle følte seg inkludert.

Det er en liten seier som druknet i støyen rundt kritikken av nynning av en julesang. En nynning som altså verken er et utslag av sensur eller knefall. Brukes dette som eksempel på feilslått toleranse er vi på feil spor i diskusjonen om det mangfoldige Norge.

 

 

Powered by Labrador CMS