Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord og distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen - her fra et møte i Kringkastingsrådet, januar 2017.
Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord og distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen - her fra et møte i Kringkastingsrådet, januar 2017.

NRK i distriktene er mer enn nyheter. Og vi må være på de plattformene publikum bruker

DEBATT: - Det gir ikke et veldig godt bidra gil å forstå NRKs virksomet å gjenta hvor mange som jobber rundt om i landet, og så inkludere dem i distriktsoppdraget, skriver Grethe Gynnild-Johnsen.

  • GRETHE GYNNILD-JOHNSEN, distriktsdirektør i NRK

Vi i NRK ønsker velkommen og lar oss inspirere av debatt og synspunkter om vår virksomhet, og om hvordan vi løser oppdraget om å speile hele landet. Det gjelder selvsagt også forslagene fra Gard L. Michalsen på kommentarplass på Medier24.no.

NRK er en av verdens mest desentraliserte allmennkringkastere, med nesten en tredel av medarbeiderne utenfor hovedkontoret fordelt på fem regioner og 15 distriktskontorer.

Distriktsdivisjonen har nasjonalt sjangeransvar for natur, hverdagsdokumentar, vitenskap, livssyn, sakte-TV og i tillegg en betydelig nasjonal serie- og barneproduksjon på spesielt TV. Rundt 70 prosent av P1, som er en av verdens største radiokanaler, lages utenfor Marienlyst.

Gard Michalsen mener at NRK bør prioritere kreftene på å lage nasjonalt innhold, nyheter og programmer, og ikke bruke krefter på digital produksjon regionalt. Det er imidlertid slik som Michalsen skriver at NRK har et bredt oppdrag. Derfor må vi være tilstede på de plattformene som publikum til enhver tid bruker, ellers vil allmennkringkasteren bli uviktig over tid.

Et distriktskontor skal dekke et fylke eller flere. I Finnmark er det for eksempel rundt 30 medarbeidere som skal lage seks daglige radiotimer, regionale TV-innslag og journalistikk til nett og mobil fra et fylke som er større enn Danmark og som har rundt ti lokalaviser. Dette mener vi gir et godt mediemangfold for publikum i Finnmark. Det forutsetter at NRK er tilstede på de plattformene som publikum bruker. I tillegg har distriktskontorene et nasjonalt nyhetsansvar for sitt område på alle plattformer.

Michalsen har rett i at NRK har noe å gå på når det gjelder å lage flere viktige nyheter fra hele landet til hele landet.

Her har vi satt ned flere prosjekter i samarbeid med Nyhetsdivisjonen og NRK Sapmi. NRKs rolle som formidler av nyheter nasjonalt er blitt stadig viktigere ettersom flere av våre kommersielle konkurrenter sliter mer økonomisk og ikke kan prioritere fordypende nyheter i like stor grad som tidligere.

Da må NRK ta sin rolle som nasjonal nyhetsformidler fra hele landet enda mer på alvor. Jeg mener dette er en svært viktig del av NRKs oppdrag og må opprettholdes framover. Dette jobber vi med.

I disse dager er det stor diskusjon om offentlige arbeidsplasser utenfor Oslo. NRK har imidlertid for lengst etablert deler av vår riksvirksomhet utenfor Oslo, uten at dette har noe med distrikts- og regionoppdraget å gjøre.

I flere tiår har NRK fordelt oppgaver rundt om i landet. En stor del av barneproduksjonen er lagt til Tromsø, vi produserer dokumentarer, natur- og sakte-TV i Bergen, og Trondheim er landets radiohovedstad hvor blant annet NRKs musikkstrategier blir satt ut i live for alle radiokanalene. Så om det ikke er nok med trøndersk musikkformatering for hele landet, har de også ansvaret for livssynsprogrammer og naturvitenskap (et eksempel her er Newton).

Konklusjonen er at det derfor ikke gir et veldig godt bidrag til å forstå NRKs virksomhet når man gjentar hvor mange NRK-medarbeidere som jobber rundt om i landet og så inkludere dem alle i distriktsoppdraget. Det kan da umulig være galt at det lages barne-TV for alle i Tromsø?

Det jeg kanskje er aller mest forundret over i denne debatten, er hvordan enkelte er i stand til å ha bastante og sterke meninger om NRKs organisasjon, om distriktsoppdraget og om hvordan NRK generelt disponerer våre ressurser - på grunnlag av at to reportere med ansvar for å lage reportasjer til Lørdagsrevyen tar flymaskin fra Oslo til Tromsø og gjør nettopp det. Lager reportasjer til Lørdagsrevyen - som er jobben deres.

I NRK jobber vi kontinuerlig med å bli bedre og å løse oppdraget vårt på best mulig måte for publikum. For i en verden som endrer seg stadig raskere, er ikke gårsdagens løsninger lenger dagens løsninger. Jeg er enig i at vi bør diskutere hvordan vi får til et enda tettere samarbeid mellom redaksjonene i Oslo og redaksjonene andre steder i Norge for å få mer innhold fra hele landet til hele landet.

Men i den diskusjonen er eksempelet om nordlysreportasjen et lite lys i mørket - ikke et grunnlag for å analysere hele universet.

Powered by Labrador CMS