I året som kommer vil mer enn halvparten av norske strømkunder få en ny og digital strømmåler installert hjemme.
I året som kommer vil mer enn halvparten av norske strømkunder få en ny og digital strømmåler installert hjemme.

Med stigende forundring ser vi i Folkets Strålevern raseriet mot oss. Totalt fravær av saklighet og vitenskap fra Harald Klungtveit

DEBATT: - I stedet en masse ordkunstnerisk lettbeinthet som trolig er et forsøk på å unngå en debatt på vitenskapelig grunnlag, skriver Sissel Halmøy.

Det er med stigende forundring vi i Folkets Strålevern ser raseriet og de mange utfallene mot oss og de som er eloverfølsomme – til og med enkelte sleivete henvisninger til deres mentale helse.

I første rekke ført i pennen av journalist Harald S. Klungtveit i medier24.no, 28. april.

Jeg har lest dette med interesse, for jeg så etter det vitenskapelige grunnlaget for alle disse påstandene – og fant dessverre ingen ting.

I stedet en masse ordkunstnerisk lettbeinthet som trolig er et forsøk på å unngå en debatt på vitenskapelig grunnlag. Foreløpig skal jeg la påstandene mot leger som – dersom disse merkelige påstandene om utskriving av legeattester for «innbilte lidelser» hadde medført den minste riktighet - jo ville vært svært alvorlig for den enkelte legen.

 

Vitenskapelig sett

Men altså: Bortsett fra rasende angrep på at et medie endelig har tatt tak i et problem som er svært alvorlig for dem det gjelder, er disse utfallene nærmest kjemisk renset for vitenskapelig belegg for det som hevdes.

En noe ullen påstand om at enkelte visstnok skulle ha motsatt seg «blindtester» (uten at det vitenskapelige grunnlaget for slike eventuelle tester blir lagt fram).

Samlet sett kan jeg ikke annet enn å registrere et totalt fravær av saklighet og vitenskapelig dokumenterte påstander.

Så til den aktuelle saken:

Man kan ikke bli syk av disse installasjonene, hevder skribenten med egenoppnevnt patos. For ordens skyld vil jeg i balansens navn understreke at jeg er Generalsekretær i Folkets Strålevern, og således berettiget til betegnelsen «sjarlatan» på Klungtveit sin Facebook-vegg. Fortsatt uten det minste forsøk på å sannsynliggjøre berettigelsen for slike ærekrenkende påstander.

Når det så gjelder spørsmålet om stråling og strømmålere, er det mest vitenskapelige man kan henvise til, all forskningen som viser helseskader fra radiofrekvent stråling. Det kan du for eksempel se en god liste på her på ehtrust.org

Pål Andre Berntsen har fått målt den radiofrekvente strålingen av landets mest kompetente målefirma, EMF Consult. Deres profesjonelle måleapparater måler stråling, de måler ikke innbilning.

 

Sjarlatan?

Her er link til brev sendt fra meg, i rollen som president i International EMF Alliance, til WHO og FN, på vegne av mer enn 105 organisasjoner tilsvarende Folkets Strålevern. 

Det er en appell skrevet under av mer enn 240 vitenskapsfolk fra hele verden. Se linker her.

Med Klungtveits benevnelser bør det kanskje kvalifisere til «sjefs-sjarlatan»?

 

Powered by Labrador CMS