Debatt;

Kristoffer Egeberg viser dessverre at det står verre til i Faktisk enn jeg trodde. De er på ville veier

- Redaktøren hevder at jeg er uredelig. Men selve innholdet i kritikken min unngår han behendig, skriver Erik Stephansen.

 

Sjefredaktør Kristoffer Egeberg hevder i et tilsvar til min blogg i går at jeg er "uredelig". Men selve innholdet i kritikken unngår han behendig, og svaret viser dessverre at det står verre til i Faktisk.no enn jeg trodde.

Kristoffer Egeberg, Faktisk-redaktør.
Kristoffer Egeberg, Faktisk-redaktør.

Min uredelighet skal ifølge Egeberg bestå i at jeg bare har sitert utdrag fra en mail - ikke hele mailen. Det kan jeg leve med.

Videre at jeg skal ha kommet med "uriktige" anklager mot Faktisk.no. Da er det pussig at Egeberg ikke engang forsøker å tilbakevise de "uriktige" beskyldningene. 

I stedet forsøker han behendig å snu problemstillingen tilbake til oss, og spør hvorfor ikke jeg har tatt kontakt med med de 107 forskerne som er grunnlaget for deres konklusjon om at vår tittel var "Faktisk helt feil". 

Dette er å snu saken på hodet. Denne gangen handler det ikke om hva vi kunne eller burde gjort, det har vi svart på. Vi har til og med vedgått at tittelen var spisset - men ikke "helt feil." Nå handler det om arbeidsmetodene til Faktisk.no.

Kristoffer Egeberg skriver først ironisk at jeg skal ha stilt meg "undrende til at vi i Faktisk.no klarte å få tak i over 40 av forskerne på "bare" to dager".

Nei, det har jeg ikke gjort. Jeg har ikke stusset på at de fikk "tak i dem". Jeg stusset på at de hadde "snakket med" hele 40 forskere på to dager, slik deres journalist hevdet. Da vi ettergikk dette, viste det seg at de hadde sendt mail. Det er som om en av våre journalister skulle skryte av å ha snakket med statsministeren i dag, fordi hun fikk en mail.

Ja, jeg er enig i at dette kanskje er en bagatell. Men jeg mener fortsatt det er lurvete. At Egeberg nå forsøker å vri og vrenge seg unna dette lille poenget, viser at han ønsker å fortsette med snarveiene.

Det er verre.

Så forsøker Egeberg å gjøre narr av at jeg "googlet meg fram til" at forskerne bak oppropet "ikke er kvalifisert til å mene noe om hvordan Nettavisen tolker oppropet". 

Det er heller ikke riktig. De er selvsagt kvalifisert til å mene alt de vil. Men de er ikke kvalifisert til å vite noe spesielt om befolkningsvekst. Dette lærer de faktisk om på Journalisthøyskolen: Det er ikke nok å vise fram en forsker eller professor, de må være relevante for det de uttaler seg om.

I dette tilfellet er det tydelig at de to miljøforskerne ikke har vært med å skrive om befolkningsvekst i oppropet. Men igjen: Dette unngår Egeberg behendig å svare på - i stedet forsøker han seg på en dårlig hersketeknikk.

Så påstår Egeberg underlig nok at "Vi er faktisk helt åpne om våre metoder», - samtidig som han viser til Vær varsom-plakaten om kildevern: «Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående».

Ja ha?

Så Faktisk,no skal altså fortsettte å sjekke faktagrunnlaget bak det som kommer fram i mediene, men som "som hovedregel" nekte å utlevere hva konklusjonen deres er tuftet på?

I så fall er det grunn til å rope alarm til de fire eierne: Vi lever i en tid som krever åpenhet, gjennomsiktighet og transparens. Skal faktisk.no opparbeide tillit, er de nødt til å gjøre seg fortjent til det. Da må de i større grad lene seg mot forsknings-tradisjonen enn den journalistiske tradisjonen. Altså bruke metoder som lar seg etterprøve av andre.

Alle skjønner at en redaksjon som for eksempel jobber med å avsløre korrupsjon, ikke kan avsløre kildene sine.

Men å sammenlikne dette med Faktisk.no er direkte søkt.

Tilbake til Egeberg, som i sitt tilsvar gjentar en modig påstand:  «Vi stiller ikke ledende spørsmål, vi driver ikke cherry picking på sitater, og vi holder ikke tilbake vesentlig informasjon».

For å "dokumentere" dette viser han til en tidligere mail til meg der han forklarer: 

«De to spørsmålene som er stilt til forskerne er hvorvidt man i oppropet ber om at folk skal slutte å få barn, samt hva de mener er hovedbudskapet i oppropet».

Jeg tror de fleste kan se at dette er et indirekte referat av hva forskerne er spurt om, ikke selve spørsmålene - hvordan de er formulert. Dette tror jeg Egeberg også vet. 

Så hevder han at jeg «insinuerer» at det er stilt ledende spørsmål, og gjør et poeng av han nå offentliggjør journalistens «e-post i sin helhet» - som om det skulle tilbakevise noe som helst.

Nei, jeg "insinuerer" ikke. Tvert om dokumenterer mailen vi innhentet  - også i sin helhet - at journalisten begynner det ledende spørsmålet slik: Så vidt jeg kan forstå er det ingen som ber «deg» om å slutte å få barn». Deretter spør hun om de er enig i dette, før hun fortsetter:"Hvis nei, hva mener du at er hovedbudskapet i artikkelen og i oppropet?"

Tviler du, kan du sjekke selv i Egebergs tilsvar.

Altså: Om ikke Egeberg ser at dette er et ledende spørsmål - kan noen i styret eller rådet til Faktisk.no forklare ham det? Om ikke de klarer det, kan noen ved meningsmålingsinstituttene eller universitetene hjelpe dem?

Egeberg unngår også helt å kommentere at de utelot undertittelen da de spurte forskerne om hva de mente. Hovedtittelen på artikkelen var den spissede «16.000 forskere ber deg slutte å få barn". Undertittelen var den mer presise: «- Du må begrense din egen reproduksjon». 

Ja, vi innrømmer at hovedtittelen er spisset. Men sammen med undertittelen gir det et ganske greit bilde av innholdet.  

Jeg tror journalisten lot være å ta med undertittelen for lettere å komme fram til ønsket konklusjon. Men dette hopper Egeberg elegant over. I det hele tatt følger Egebergs tilsvar nokså presist tre hovedstragier:

Forsøk å få fokus over på Nettavisen. Forsøk å vri og vrenge på enkelte poenger. La være å svare på resten. 

Dermed står disse påstandene fra min første kommentar like sterkt tilbake:

  1. TOLKNINGER: "Dommen" fra Faktisk.no bygger på tolkninger, ikke fakta: Først subjektive tolkninger av hva som står i oppropet, dernest en subjektiv tolkning av vår sak og hovedtittel. 
  2. IKKE EKSPERTER: Egeberg gjør narr av at jeg «googlet meg fram til» at de to utenlandske ekspertene som er ført som «sannhetsbevis» ikke er eksperter på befolkningsvekst. Så later han som om det ikke har noen konsekvenser.
  3. IKKE UTTALT SEG OM «FEIL»: De to utenlandske ekspertene har slett ikke uttalt seg om tittelen er«feil» eller ikke. De har svart på om tittelen er «dekkende for hovedbudskapet». Det er to forskjellige ting. Dette velger Egeberg å ikke kommentere.
  4. IKKE DOKUMENTERT: Faktisk.no hevder de har fått svar fra 107 norske forskere som har skrevet under på oppropet. Dette er fremdeles ikke dokumentert. Som fikenblad forsøker Egeberg dekke seg bak Vær varsom-plakaten - som overhodet ikke er relevant i denne sammenhengen.  
  5. REDIGERT UTVALG: Faktisk.no presenterer fremdeles bare et redigert utvalg fra svarene - ikke hele svarene, og ikke svarene fra alle. Dette er nettopp definisjonen av «cherry picking» - som Egeberg hevder de ikke driver.
  6. IKKE HELE TITTELEN: Faktisk.no har ikke forelagt forskerne hele Nettavisens tittel. Dette velger Egeland å ikke kommentere overhodet. 
  7. LEDENDE SPØRSMÅL: Egeberg forsøker å benekte at Faktisk.no har brukt ledende spørsmål. Men i mailen fra journalisten står det klart og tydelig at journalistens konklusjon blir klargjort før spørsmålet i det hele tatt blir stilt. Det er selve definisjonen på et ledende spørsmål.
  8. NEKTER Å UTLEVERE: Faktisk.no nekter fortsatt å utlevere grunnlagsmaterialet for sine undersøkelser. Derfor er det heller ikke mulig å etterprøve resultatet for andre. 

Jeg mener at Faktisk.no er på ville veier. 

De ble opprettet for å motarbeide "fake news" i kjølvannet av Trump og Brexit, og for å sikre tiltroen til norske medier. Men de har kjempet i motvind, og har blitt beskyldt for å drive med småting - og med tolkninger i stedet for fakta.  

Det viktigste er likevel metodene. Vi lever i en tid som krever åpenhet, og her burde vi i mediene - som krever åpenhet av andre - stå i første rekke.

Både mediene og publikum må være trygge på at metodene er redelige, og at de er transparente og mulige å etterprøve. Det er mitt håp og ønske at eierne til Faktisk.no tar dette på alvor, og forklarer hva det innebærer for nåværende ledelse og de ansatte i organisasjonen. 

Svaret til Egeberg antyder at han ikke har forstått dette. Svaret viser at han tvert om har tenkt å fortsette med tolkninger, og at Faktisk.no ikke helt skjønner forskjellen. Det er også tydelig at han ikke har tenkt å gjøre noe med det jeg oppfatter som lurvete metoder.

Fra Faktisk-lansering våren 2017, fra venstre: Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet, gravejournalist Kristoffer Egeberg, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, og VG-sjef Gard Steiro.
Fra Faktisk-lansering våren 2017, fra venstre: Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet, gravejournalist Kristoffer Egeberg, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, og VG-sjef Gard Steiro.

I så fall gjør Faktisk.no mer skade enn gavn. For å si det slik: Faktisk.no tåler ikke mange slike diskusjoner.

Powered by Labrador CMS