NRK-journalistene som sto bak Brennpunkt-dokumentaren «Legekoden» da de vant Data-SKUP-prisen.
NRK-journalistene som sto bak Brennpunkt-dokumentaren «Legekoden» da de vant Data-SKUP-prisen.

NRKs «Legekoden» vant Data-SKUP. Nå er saken klaget inn til PFU

Klagen går blant annet på manglende samtidig imøtegåelse og manglende kontroll av fakta, og behandles i PFU-møtet neste uke. NRK avviser brudd på god presseskikk.

Publisert

I mai sendte NRK Brennpunkt dokumentaren «Legekoden», som blant annet handler om patologisk avdeling ved Drammen sykehus. 

Nå har leger og tidligere leger ved den avdelingen som er omtalt klaget inn Brennpunkt-dokumentaren blant annet for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildekritikk, 4.14 om samtidig imøtegåelse og 4.1 om saklighet og omtanke i omtalen, skriver sekretariatet til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i sakspapirene til møtet førstkommende onsdag.

«Legekoden» vant DATA-skup i oktober 2018. 

 

En rekke saker

NRK har publisert flere saker og innslag om saksfeltet, og i en artikkel fra mai 2018 , går ingressen som følger:

«Drammen Sykehus jukset med kreftprøvene i 14 år. Offisielt var det én mann som fikk skylden. Men i stedet for å få sparken, ble han i hemmelighet belønnet med en millionsluttpakke.»

I sakspapirene til møtet beskriver PFU-sekretariatet saken videre på denne måten: 

«Publiseringene handlet om Avdeling for klinisk patologi ved Drammen sykehus (AkpDs), som analyserer vevsprøver og stiller kreftdiagnoser. En tidligere ansatt hadde varslet om hvordan vevsprøvene ble håndtert, om praksisen knyttet til såkalt dobbeltsignering; i de tilfeller der cellene er vanskelige å tolke, ser flere leger på prøvene sammen». 

Deler av sakspapiret er anonymisert og unntatt offentlighet. 

Mener det manglet viktig informasjon

Ifølge sakspapirene mener klagerne at NRK unnlot å ta med viktig informasjon i både dokumentaren og nettartikkelen, og i sakspapirene står det: 

«Hadde NRK opplyst publikum om at avdelingsleders overordnede hadde godkjent kodingen, ville kritikken heller ikke gått så skarpt på ham som person», og viser til VVPs punkt 3.2. 

«Videre mener klagerne at NRK ikke tok med klagers imøtegåelse av «grov insinuasjon om at patologer for å berike seg selv signerte prøver de ikke så på». Dette innebærer samtidig et brudd på VVP 4.14 om samtidig imøtegåelse, slik klagerne ser det», står det i sakspapirene. 

De viser også til omtalen av Helfo-refusjonsmidler, og mener NRKs formulering om er lite hensynsfull og brudd på god presseskikk, ifølge sakspapirene. 

«Klagerne opplyser: «Helfo-refusjonsmidlene gikk til å dekke avdelingens normale drift, ikke til lønnstillegg. Det er sterkt usaklig av NRK å påstå at (V-1) ”pengene som patologen hadde jukset til seg, gikk rett tilbake til de som stod for jukset».

Det samme gjelder omtalen av en sluttavtale for den tidligere avdelingslederen ved avdelingen. 

«Slik klagerne ser det, er også omtalen av sluttpakken den tidligere avdelingslederen skal ha fått usaklig og omtankeløs, jf. VVP 4.1», og viser i sakspapirene til at de mener den har en samlet verdi på 1,4 millioner kroner. 

I tillegg står det i sakspapirene at klager mener NRK har sviktende kildegrunnlag, og at de har opptrådd aggressivt overfor kildene sine. 

«Når det gjelder kontakten med NRK, mener klagerne dessuten at den ene journalisten opptrådte aggressivt og utelukkende var interessert i svar som bekreftet hans vinkling», står det i papirene. 

Avviser brudd på god presseskikk

NRK avviser at de har brutt god presseskikk, og viser blant annet til politiets etterforskning av saken og konklusjonene gjort av en rekke uavhengige instanser. 

«NRK avviser at redaksjonen har foretatt et selektivt utvalg av fakta, og skriver: «Utgangspunktet for dokumentarens framstilling av fakta er at politiet etter å ha etterforsket saken konkluderte med å ilegge Vestre Viken helseforetak (VVHF) en foretaksbot på 1 million kroner for grovt bedrageri. Boten kom som resultat av en anmeldelse fra Helfo, som er ansvarlig offentlig myndighet i saken (se Vedlegg 1 (anmeldelse) og Vedlegg 2 (forelegg)). Boten er senere vedtatt av VVHF. Helseforetakets egen gransking av saken gjennom revisorselskapet PwC kom til samme konklusjon, og påviste dessuten at den urettmessige praksisen hadde pågått også i årene før 2011.»

Slik NRK ser det, «handler det altså ikke om at NRKs versjon av fakta står mot klagernes versjon av fakta». NRK fortsetter: «Selv om klagerne har en annen oppfatning av hva som har skjedd, må vi legge til grunn at de soleklare konklusjonene i den formelle behandlingen av saken er et naturlig utgangspunkt for vår omtale i den innklagede dokumentaren.», står det i NRKs tilsvar i sakspapirene. 

Videre skriver NRK i sitt tilsvar at det «med hensyn til de konkrete klagepunktene, så avviser NRK alle klagers anførsler om brudd på god presseskikk».  

Powered by Labrador CMS