PFU
PFU

PFU konkluderte med brudd på #metoo-kommentar i Dagsavisen

Konkluderte med brudd på 3.2. – Her gjør Dagsavisen et stort poeng ut av en faktafeil, og det mener jeg de bør felles for, sa Bjøntegård.

Publisert

Behandlingen av klagene fra tidligere Fpu-nestleder Kristian Eilertsen ble behandlet i Pressens Faglige Utvalg tirsdag. 

De konkluderte med brudd på 3.2 hos både Harstad Tidende og iTromsø. 

Sist ut var behandlingen av klagen mot Dagsavisen, hvor utvalget konkluderte med følgende: 

– Dagsavisen har brutt god presseskikk på 3.2, sa Alt Bjarne Johnsen da utvalget konkluderte. 

– Ikke vanskelig å være med på 

Diskusjonen i utvalget dreide seg om en faktafeil i en kommentarartikkel fra hege Ulstein, hvor de viser til at han ble suspendert fra organisasjonen på bakgrunn av #metoo-sakene. Det er ikke riktig, noe Dagsavisen selv også har beklaget og rettet opp i.

– Det er ikke vanskelig for meg å være med på å felle for faktafeil i kommentaren, sa Ekeberg. 

Hun fikk støtte fra Bjøntegård. 

– Her gjør Dagsavisen et stort poeng ut av en faktafeil, og det mener jeg de bør felles for, sa Bjøntegård. 

I sin uttalelse skriver PFU:

«PFU reagerer imidlertid på at Dagsavisen publiserte en uriktig opplysning om at klager ble suspendert på grunn av varslene om seksuell trakassering. Dagsavisen rettet feilen, men utvalget mener rettelsen ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet. PFU påpeker at opplysningskontroll og kildebredde er spesielt viktig i saker der alvorlige beskyldninger skal publiseres. Utvalget viser til punkt 3.2, som ber mediene tilstrebe kildebredde og kontrollere at opplysninger er korrekte».

– Lett å forstå

I utvalget dreide diskusjonen seg også om intensjon bak meldingen om sex med jenta. Klager skriver at han mener intensjonen bak henvendelsen til den unge jenta var en spøk, og ikke en invitasjon til å ha sex. 

Meldingen ble omtalt i en oppsummering av nyhetsåret fra Dagsavisens side. 

– Vi kan godt problematisere det, men jeg mener ikke det er noen fellelse, sa Anne Weider Aasen. 

– Når det gjelder kommentaren, er det helt riktig at det er feil å si at han ble suspendert på grunn av dette, men det har avisen også rettet opp i, sa hun videre. 

Ekeberg trakk fram at det er vanskelig å vurdere intensjon bak en slik melding: 

– Vi er mange som har blitt utsatt for kommentarer, som oppleves ubehagelige, som lett kan avvises som «ikke vær så snerpete», sa hun. 

Utvalget oppfatter formuleringen til Dagsavisen som en forenkling, men ikke et direkte presseetisk brudd, var deres konklusjon. 

Dagsavisen har i sakspapirene og sin tilsvarsrunde sagt at de ikke mener de har brutt god presseskikk. 

Slik oppsummerer sekretariatet saken:

«Klagen gjelder Dagsavisens publisering av en kommentartikkel, samt en notis i en magasinartikkel. I kommentartikkelen skrev avisen at tidligere FpU-leder Kristian August Eilertsen ble suspendert på grunn av varsler om seksuell trakassering. I magasinartikkelen, som handlet om politiske skandaler det siste året, skrev avisen at klager har invitert en 14-åring til å ha sex.

Klager er Kristian August Eilertsen. Han mener at Dagsavisen har publisert uriktige opplysninger om ham. Det stemmer ikke at han ble suspendert fra FpU på grunn av varsler om seksuell trakassering. Suspensjonssaken ble avsluttet før to kvinner kom med sine anklager, opplyser klager. Ifølge klager var det heller ikke berettiget å navngi ham. Klager påpeker at det er forhold som strekker seg tilbake i tid, og han mener hverken hans rolle eller de påståtte handlingene kan forsvare identifiseringen. Videre mener klager at Dagsavisen ikke har gitt ham samtidig imøtegåelse. Klager opplyser at han kategorisk har avvist påstandene om seksuell trakassering, og han mener det burde kommet frem av publiseringene. Klager reagerer også på at han nevnes i en kommentarartikkel som har tittelen «Overgrepskultur». Ingen har beskyldt ham for overgrep, skriver klager. 

Dagsavisen kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen beklager at den har publisert en uriktig opplysning om suspensjonssaken og opplyser at feilen ble rettet så snart redaksjonen ble klar over den. Slik Dagsavisen ser det, hadde ikke klager krav på samtidig imøtegåelse. Avisen understreker at det ikke er fremmet nye påstander om klager, og påpeker at det skal være stor takhøyde på meningsplass. Dagsavisen mener også at avisen måtte kunne gjengi en av anklagene i kortform som en av flere politiske skandaler det siste året, uten at saken ble utbrodert ytterligere». 

Powered by Labrador CMS