Per Magne Tveiten sier 2017 vil gi langt bedre resultater enn fjoråret ga.
Per Magne Tveiten sier 2017 vil gi langt bedre resultater enn fjoråret ga.

Nedbemanning og gammel leieavtale kostet Mentor Medier 30 millioner kroner i fjor. Nå ser konsernet framover med ny tro på brukerbetaling

- Å ta betalt for journalistikken er den eneste holdbare forretningsmodellen, mener konsernsjef Per Magne Tveiten. Han venter også spent på pressestøttens framtid, og slår tilbake mot utspillet fra Amedia-sjef Are Stokstad.

Publisert

- Jeg ble litt overrasket over det utspillet. Det er vanskelig å forstå hvorfor han skal snakke ned andre aviser, og fortelle at deres utfordringer er helt andre enn de vi har. Vi har ikke noen interesse av å komme i konflikt med lokalavisene.

Det sier konsernsjef Per Magne Tveiten til Medier24, når vi er på besøk i Grubbegata for å snakke om 2016-tallene.

Der var vi før helga, dagen etter at konsernsjef Are Stokstad på andre siden av nabokvartalet uttrykte frustrasjon over at «at NRK, TV 2 og pressestøtteavisene i Oslo sentrum i altfor stor grad preger debatten om medienes rammevilkår».

Og mente at de «økonomiske utfordringene i norske lokalaviser er av helt andre dimensjoner enn hva TV 2, Vårt Land eller NRK er i nærheten av å måtte hanskes med».

- Vi har ikke noe å vinne på å sette nisjeaviser og lokalaviser opp mot hverandre. Dessuten forstår jeg ikke hvordan han vet så mye om våre utfordringer, sier Tveiten.

- Husk også hvorfor pressestøtten er her: Ikke fordi vi ikke har lesere, men fordi annonsemarket er mindre. Slik at det ikke er annonsørene som får bestemme hvilken kvalitetsjournalistikk vi skal ha.

 

Bedre drift, svakere bunnlinje

Mentor Medier AS

Skandinavisk mediekonsern med aviser, forlag og andre selskaper i Norge og Sverige. Historisk bygget opp rundt Vårt Land. Overtok for noen år siden også Dagsavisen.

Eier også distribusjons- og opplagsselskapet Mediaconnect.

Største eier i konsernet er Mushom Invest AS. Nest største eier per 31.12.2016 var selskapet selv, med 9,87 prosent egne aksjer. Dette blant annet etter å ha kjøpt tilbake aksjer fra Helge Simonnes, i forbindelse med hans avgang.

> LES MER om Mentor Medier og 2016-tallene i årsrapporten publisert på mentormedier.no

Litt mer om pressestøtten til slutt, men tilbake til hvorfor vi er her: Mentor Medier leverte nylig sitt årsregnskap for 2016, med en omsetning på 519,7 millioner kroner.

Det er ned 18,9 millioner fra 2015. Før engangseffekter kommer konsernet likevel bedre ut, med et EBITDA på 35,2 millioner kroner.

- Det vil si at vi har forbedret den underliggende drifta, i et år hvor vi har mottatt åtte millioner kroner mindre i presestøtte. Det er vi fornøyd med, sier Tveiten.

Men på linjene lengre ned er det magrere, etter store kostnader til omstilling og gammel moro:

  • Konsernet har brukt 14,9 millioner kroner på omstilling og nedbemanning i fjor - rundt halvparten i Vårt Land.
  • Den aller største engangskostnaden er imidlertid smellen Dagsavisen måtte ta for å komme seg ut av en rådyr leiekontrakt. Det kostet hele 15,7 millioner kroner.
  • I motsatt retning teller også noe positivt: LO bidro med et tilskudd på 10 millioner kroner til Dagsavisen i fjor.
  • I sum gir det et driftsresultat (EBIT) for konsernet på minus 762.000 kroner, og resultat før skatt på knappe 2,1 millioner. Sistnevnte er langt bak 26 millioner i 2015, men så var det også mye takket være salg av aksjer i Universum.

Se flere tall i tabellene nederst i saken.

 

«Det blir en løpende omstilling»

Med disse oppryddingene bak seg, spår konsernsjef Tveiten langt bedre resultater for 2017. Men det betyr ikke at omstillingene er over.

- Det blir en løpende omstilling hvor vi må jobbe kontinuerlig. Vi forventer bedre lønnsomhet i år, men arbeidet med å skape nye forretningsmodeller pågår for fullt.

Vårt Lands nye redaksjonelle ledergruppe: Ingrid Erøy Fagervik, Trygve Wille Jordheim, Alf Kjetil Walgermo, Berit Aalborg, Alf Gjøsund, og Åshild Mathisen foran.
Vårt Lands nye redaksjonelle ledergruppe: Ingrid Erøy Fagervik, Trygve Wille Jordheim, Alf Kjetil Walgermo, Berit Aalborg, Alf Gjøsund, og Åshild Mathisen foran.

- Tok dere såpass hardt i fjor at det ikke blir noen nye nedbemanninger i år?

- Det er i hvert fall ingen planer om det. Og vi reduserte kostnadsnivået slik at vi også har fått rom til å hente ny kompetanse, noe som var helt nødvendig, sier Tveiten.

Blant annet har vi sett en rekke nyrekrutteringer til Vårt Land i år, under ledelse av avisas nye publisher Åshild Mathisen.

En del av dette handler om en klar strategi for digital vekst - også på brukerbetaling.

- Digitale abonnement får spesielt stor oppmerksomhet i 2017. Det er et satsingsområde for alle våre aviser. Det har så langt gitt gode resultater, og vi tror det kommer til å gi god effekt.

- Gjelder det også Dagsavisen?

- Ja, Dagsavisen vil også begynner å «plusse saker» i år. Og de har bygd et godt grunnlag for det de seneste åra, med stor trafikkvekst, sier Tveiten.

- Og så er det en fordel for Vårt Land at konkurrenten Dagen har lukket mye av nettsiden?

- Vi er generelt tilhenger av at brukerne skal betale for journalistikken. Det er den eneste forretningsmodellen som er holdbar på lang sikt. Og vi er veldig glad for at de store aktørene har gått foran og lukket såpass mye. Det har vent leserne til å betale for innhold, sier Tveiten.

- Så er jo heller ikke det noe nytt - vår forretningsmodell er veldig basert på brukerbetaling.

 

Mener kutt henger sammen med fritak

- Noen vil hevde at deres modell er veldig basert på pressestøtte?

- Det er ingen tvil om at den er viktig for oss. Men igjen, pressestøtten er på mange måter der for å kompensere for svakt annonsemarked. Brukerinntektene våre har alltid vært høye. Nå må vi jobbe med å digitalisere dem, sier Per Magne Tveiten.

Av konsernets omsetning på en drøy halv milliard kroner, var over 100 millioner kroner i fjor pressestøtte. Med unntak for noen millioner til den svenske avisa Dagen, er dette penger til de norske avisene Vårt Land, Dagsavisen og Rogalands Avis.

Og fra sitt kontor i Grubbegata sender nok Tveiten i blant noen tanker over gata til Kulturdepartementet - hvor utredningen fra Mediemangfoldsutvalget skal behandles i år.

Den sier mye fint om norsk mediemangfold og betydningen av pressestøtte, men foreslår også et dynamisk tak på 27 prosent av driftskostnadene, noe som kan bety mindre støtte til Vårt Land.

- Utvalget kommer med en tydelig anerkjennelse av pressestøtten, og jeg er veldig glad forutsigbarheten de foreslår. Forslaget om et dynamisk tak vil bli mer krevende å forholde seg til, erkjenner Tveiten.

Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.
Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier.

- Men utvalget er tydelig på at dette taket må ses i sammenheng med forslaget om fritak på arbeidsgiveravgift. Det er på mange måter premisset. Uten et slikt fritak, blir det vanskelig med en slik reduksjon for oss.

 

Avisene er ikke lenger størst

Av omsetningen på 519 millioner kroner, kommer brorparten fra de største norske avisene: 140 millioner i Dagsavisen, 129 millioner i Vårt Land og 35,7 millioner fra Rogalands Avis.

Men ingen av disse er lenger det største enkeltselskapet i konsernet. Det er det Mediaconnect som er blitt, selskapet som blant annet leverer logistikktjenester, abonnementssystemer og ikke minst systemer for pålogging og brukerbetaling.

Både til egne mediehus og en rekke eksterne kunder, som Klassekampen, Nationen, Finansavisen, Aller Media, Egmont og flere svenske mediehus.

I fjor omsatt selskapet for 145,1 millioner kroner, med et pent driftsresultat på 10,2 millioner.

- I en tid der mediebransjen snakker om samarbeid: Burde flere mediehus samle seg om et felles system for pålogging?

- Jeg er i hvert fall tilhenger av felles løsninger der det er mulig, og vi snakker gjerne med andre i bransjen om det, sier Tveiten.

- Også om det betyr en annen løsning enn Mediaconnect sin?

- Vi kan i hvert fall ikke drive konserverende på grunn av slike hensyn. Mentor er veldig tilfreds med det Mediaconnect leverer Men vi er først og fremst et mediehus som er opptatt av kvalitetsjournalistikk.

 

Eirik Hoff Lysholm, publisher i Mediehuset Dagsavisen.
Eirik Hoff Lysholm, publisher i Mediehuset Dagsavisen.
  • UTBYTTE PÅ 30 ØRE: Konsernet betaler for 2016 ut et beskjedent utbytte på 30 øre, som til største aksjonær vil si nær 200.000 kroner. Utbyttet er på nivå med tidligere år, og etter ambisjonen om at verdien skal forrentes på samme nivå som en risikofri rente i pengemarkedet.

 

Dagsavisen er kanskje til salgs. Mens Mentor Medier snuser på nye virksomheter og forretningsområder

 

Som nevnt i hovedsaken var det en stor ryddejobb for Dagsavisen i fjor - den aller største å kvitte seg med en gammel og dyr husleiekontrakt.

Det kostet over 15 millioner kroner, og usikkerheten rundt dette gjorde ikke frierferden for å få flere medeiere til Mediehuset Dagsavisen AS så lett.

Men forberedelsene på eventuelle nye eiere er på mange måter i gang: Gjennom en transaksjon med Stiftelsen Dagsavisen, reduserte Mentor Medier i fjor sin eierandel i Dagsavisen til rundt 80 prosent. Mediehuset er også ute av konsernkontoordningen og står mer «på egne bein».

Mellom linjene kan man også lese at Dagsavisens prosjekt i Oslo med satelitter i andre byer ikke er en del av Mentor Mediers kjernevirksomhet:

- Dagsavisen-familien har gjennomført en stor snuoperasjon både økonomisk og strategisk siden vi gikk inn som hovedeier. Strategien om å lage lokale utgaver som utnytter Dagsavisens stoffproduksjon i nye markeder, har vært vellykket og er svært spennende for denne delen av konsernet. Dagsavisen-familien er nå i en bedre posisjon enn på svært mange år, sier konsernsjef Per Magne Tveiten.

 

Ikke til salgs, men...

- Samtidig har vi tydeliggjort strategien i Mentor Medier - som handler om å lage nisjeprodukter basert på et kristent verdigrunnlag i et skandinavisk marked, og i dette arbeidet passer ikke Dagsavisen like godt.

- Vil det si at Dagsavisen er til salgs?

- Det er vel å overdrive. Vi er fornøyd med resultatet av emisjonsprosessen i fjor, og kapitalsituasjonen i Mediehuset Dagsavisen er kraftig forbedret. For få år siden var det ikke likviditet i selskapet, men nå har vi flere titalls millioner kroner på konto i Mediehuset Dagsavisen, sier Tveiten.

- Og vi leter fortsatt etter flere strategiske samarbeidspartnere. Vi har gitt Dagsavisen gode muligheter til å lykkes nå, og hvis noen har strategisk interesse i avisa, er vi interesserte i å snakke med dem.

 

Jakter nye områder

  

Samtidig jakter konsernet etter nye forretningsområder, etter den nevnte strategien.

Det handler både om å videreutvikle dagens selskaper, og å skape nye produkter.

- Hvorhvidt vi kjøper selskaper eller skaper nye, vil tiden vise. Men vi har blant annet hentet tilbake Ole Jacob Mosvold til å jobbe med dette, sier Per Magne Tveiten.

- Har dere noe konkret på gang?

- Vi har mange prosjekter vi holder på med, og har en god likviditet hvis det skulle dukke opp noe.

Mentor Medier AS - konsern

(Alle tall i 1000 kr)

 

2016

2015

Endring

Omsetning

519.773

538 707

-18.934

EBITDA før engangseffekter

35.246

24.831

10.415

EBITDA

14.385

25.084

-10.699

Driftsresultat (EBIT)

-762

9.282

-10.044

Resultat før skatt

2.143

26 466

-24.323

Årsresultat

-1.298

22 155

-23.453

Vårt Land AS

 

2015

2015

Endring kr

Endring %

Omsetning

129 769

136 122

-6 353

-4,7 %

Driftsresultat

1 555

12 461

-10 906

-88 %

Netto finansinntekt

752

932

-180

-19 %

Resultat før skatt

2 307

13 393

-11 086

-83 %

Resultatmargin

1,8 %

9,8 %

 

 

Årsresultat

2 004

9 934

-7 930

-80 %

Dagsavisen AS

 

2016

2015

Endring kr

Endring %

Omsetning

140 107

139 964

143

0,1 %

Driftsresultat

-8 677

1 836

-10 513

-573 %

Netto finansinntekt

168

149

19

12,8 %

Resultat før skatt

-8 509

1 985

-10 494

-529 %

Resultatmargin

-6,1 %

1,4 %

 

 

Årsresultat

-8 724

1 472

- 10 196

-693 %

Rogalands Avis AS

 

2016

2015

Endring kr

Endring %

Omsetning

35 699

41 763

-6 064

-14,5 %

Driftsresultat

-3 408

-6 287

2 879

46 %

Netto finansinntekt

428

-247

-180

-73 %

Resultat før skatt

-3 836

-6 535

2 699

41 %

Resultatmargin

-10,8 %

-15,6 %

 

 

Årsresultat

-4 125

-5 434

1 309

24 %

Mediaconnect AS

 

2016

2015

Endring kr

Endring %

Omsetning

145 112

149 951

-4 839

-3 %

Driftsresultat

10 229

6 348

3 881

61 %

Netto finansinntekt

213

195

18

9 %

Resultat før skatt

10 442

6 543

3 899

60 %

Resultatmargin

7,2 %

4,4 %

 

 

Årsresultat

7 737

4 658

3 079

66 %

Tidnings AB Nya Dagen (Sverige)

 

2016

2015

Endring kr

Endring %

Omsetning

58 406

56 089

2 317

4 %

Driftsresultat

3 485

1 475

2 010

136 %

Netto finansinntekt

-109

277

-386

-139 %

Resultat før skatt

3 376

1 752

1 624

93 %

Resultatmargin

5,8 %

3,1 %

 

 

Årsresultat

3 376

1 752

1 624

93 %

Powered by Labrador CMS