Etter flere magre år, leverer Mentor Medier og Vårt Land rekordresultat for 2015

26 millioner pluss i konsernet, 10 prosent margin fra Vårt Land. Også Dagsavisen i pluss. - Men vi kan ikke slå oss til ro, sier konsernsjef Per Magne Tveiten.

Publisert Sist oppdatert

Når det verdibaserte mediekonsernet Mentor Medier i dag legger fram 2015-regnskapet, er det med et større smil om munnen enn på lenge:

  • Konsernet leverer et resultat før skatt på 26,4 millioner kroner, av en omsetning på 538 millioner.
  • Flaggskipet Vårt Land leverer rundt halvparten av dette, med et resultat før skatt på 13,4 millioner kroner, av en omsetning på 136 millioner.
  • Også Dagsavisen, som bare for noen år siden slet tungt, går med et lite overskudd i fjor på 2 millioner før skatt - av en omsetning på 139 millioner.

Dette skjer altså samtidig som Vårt Land er midt inne i en nedbemanning, med åpent sluttpakketilbud til de ansatte.

- Vi kan ikke slå oss til ro med gode tall ett år, understreker konsernsjef Per Magne Tveiten overfor Medier24

Han har ingen tro på at de utfordrende tidene i mediebransjen er over.

- Men er det vanskelig å kommunisere en nedbemanning når dere leverer så gode tall?

- Jeg håper vi klarer det godt. Vi er nødt til å ha en bærekraftig økonomi framover, og hvis vi hviler ett år, blir vi innhentet av utviklingen igjen, sier Tveiten.

- Og vi tror at inntektene fortsatt skal nedover. Samtidig som vi skal ha rom for å skaffe ny kompetanse i organisasjonen, legger han til.

Salg gir engangseffekt. Rogalands Avis mer utfordrende

Bak konsernets gode tall ligger det også en engangseffekt i salg av halvparten av selskapet Universum, som blant annet lager TV- og radio-sider.

Her valgte Mentor å selge sin post til medeier NTB, for en pen engangseffekt på rundt 15 millioner kroner.

Og det er ikke bare Vårt Land som leverer gode tall.

Også opplagsselskapet Mediaconnect leverer 6,5 millioner på bunnlinja, og positive resultater er det i flere andre av konsernets selskaper.

Blant dem det tradisjonsrike Programbladet, og den svenske avisa Dagen.

Samtidig koster andre satsinger mer enn man hadde håpt på:

Dagsavisen overtok i fjor eierskapet til og integrerte Rogalands Avis i sin utgavebaserte mediehusmodell. Rogalands Avis AS endte i 2015 med et resultat før skatt på minus 6,5 millioner kroner, av en omsetning på 41,7 millioner.

- Overgangen har vært mer krevende enn forutsatt, og det er forsterket av nedgangskonjunkturen i regionen - som har gitt et vanskelig annonsemarked, sier Tveiten.

- Samtidig er Rogalands Avis viktigere for konsernet enn det kommer fram av regnskapet til selskapet, siden det kjøper tjenester fra andre selskaper, understreker han.

Tror avisa kan nå ut til flere

Når Vårt Land leverer gode tall, er det ikke fordi inntektene har økt. Tvert i mot er de 3 millioner kroner lavere i 2015 enn de var i 2014.

Tveiten peker på siste runde med kostnadskutt i 2014, med både nedbemanning, endring i pensjonsordning og andre tiltak.

Og det er altså for å beholde dette handlingsrommet at mediehuset fortsatt vil kutte. For å kunne se framover og utvikle seg:

- Vi spår fortsatt utfordringer i mediebransjen, men har fortsatt klokkertro på Vårt Land og den nisjen vi er inne i. Og vi har en klar ambisjon om å øke inntektene, sier Tveiten.

Samtidig som Vårt Land kutter, rigger avisa i disse dager om for brukerbetaling på nett.

- Tror du Vårt Land kan gjøre som Klassekampen, og «breie seg ut» til et bredere samfunnslag og ikke bare den tradisjonelle målgruppen?

- Jeg håper og tror det er mulig for Vårt Land å bli en bredere avis, uten å miste røttene våre. Samtidig vil jeg ikke mene for mye om hva Vårt Land skal være, det overlater jeg til redaktøren. Men vi har en klar ambisjon om å øke opplaget framover, og tematikk knyttet til religion, tro, etikk og eksistens har aldri vært viktigere og mer aktuelt, sier Tveiten.

Innovasjon og utgavemodell

Mediehuset har også lansert nye nisjer som Tro24.no, og flere slike kan det bli:

- Innovasjon er det store prosjektet her framover. Vi er helt avhengig av brukerbetaling, og jobber med nye, digitale konsepter. Et annet mål er å nå de yngre. Og det kan være aktuelt med flere nisjer, produkter og tjenester, sier Tveiten.

Det inkluderer også flere mulige oppkjøp.

Men også å «selge seg ned»: Dagsavisen varslet før påske en invitasjon til emisjon for å få flere eiere på laget. Dette med ønske for å få flere eiere enn Mentor på laget, for å bygge videre på «utgavemodellen» med lokale satelitter.

Godt år økonomisk - krevende omdømmemessig

Samtidig som konsernet og Vårt Land legger bak seg et godt år økonomisk, har det vært krevende på andre områder.

Blant annet har det vært mye støy knyttet til sluttvilkårene for avtroppende redaktør Helge Simonnes, som fikk med seg en gunstig førpensjonsavtale - og et lukrativt aksjesalg. Nettavisen og Finansavisen var ikke uventet blant de skarpeste kritikerne.

- Det er klart det har vært et krevende år.

Slik beskriver konsernsjef Per Magne Tveiten det siste drøye året for Mentor Medier, uten å gå helt inn på enkeltsakene. Men han kommenterer samtidig: 

- Når vi snakker om denne saken, så vil jeg gjerne presisere at det meste av dette er utbetalt av konsernet Mentor Medier - og ikke fra selskap som mottar pressestøtte, understreker han. 

- Samtidig er det utrolig insipirerende og gøy å jobbe i Mentor Medier. Vi har en klar ambisjon om hva vil vi, og mener at vi er med på å skape et medie- og meningsmangfold.

I januar 2015 ble han konstituert som konsernsjef, etter at Helge Simonnes trappet ned fra publisher-rollen til å bli kun redaktør. I fjor høst varslet Simonnes at han ville gi seg også som redaktør, og forrige uke ble Åshild Mathisen ansatt som sjefredaktør og direktør i Vårt Land.

Og for noen uker siden fikk Simonnes hederprisen av Oslo Redaktørforening, etter nær 30 års tjeneste for Vårt Land. Tveiten håper nå den avtroppende nestoren blir husket mer for dette enn for sluttavtalen:

- Det var en meget velfortjent hederspris!

Etterlyser forutsigbarhet i pressestøtten

Noe av kritikken mot Simonnes sine sluttvilkår ble knyttet opp mot det faktum at Vårt Land og andre aviser Mentor Medier mottar store beløp i pressestøtte - til sammen over 100 millioner kroner.

Både Dagsavisen og Vårt Land får hver over 40 millioner kroner.

Og Tveiten legger naturlig nok ikke skjul på at den er viktig for mediene:

- Det er klart vi er avhengig av pressestøtten. Men jeg er opptatt av at det vi holder på med er å bidra til å oppfylle målsetningen om mediemangfold. Det er det som er prosjektet vårt, sier han.

- Samtidig ville jeg blitt veldig glad hvis vi ble mer uavhengig av pressestøtten. Det jobber vi mot hele tida, sier han.

Dessuten er han kanskje vel så mye opptatt av en annen faktor enn akkurat hvor mye man får: Å få vite beløpet litt tidligere enn samme høst i gjeldende regnskapsår.

- Vi kunne ønsket oss en langt mer forutsigbar ordning. Og her har vi noe å lære av svenske ordningen, mener Tveiten.

- Det pågår for tida en debatt om å gi mer til lokalavisene, og det har vært diskutert et «tak» i den samlede støtten. Hva mener Mentor om det?

- Bransjen er avhengig av en pressestøtte som har en sterk legitimitet i samfunnet. Og det å gi lokalavisene noe mer, kan nok også gi ordningen sterkere legitimitet. Samtidig skulle jeg gjerne da sett at rammene økte tilsvarende, slik at vi ikke mistet tilskudd, sier Tveiten.

Powered by Labrador CMS