Eirik Hoff Lysholm, publisher i Mediehuset Dagsavisen.
Eirik Hoff Lysholm, publisher i Mediehuset Dagsavisen.

Eirik Hoff Lysholm har fryktet å måtte lage forsiden «takk for oss». Her er planen som nå kan friskmelde Dagsavisen-familien

KOMMENTAR: - For første gang på mange år kan vi ta juleferie i visshet om at vi kan klare oss selv, skriver publisher Eirik Hoff Lysholm. Og forteller om millionene som nå har kommet i boks.

Publisert

Eirik Hoff Lysholm er sjefredaktør og direktør i Mediehuset Dagsavisen. Opprinnelig publisert på Dagsavisen.no, og gjengitt etter avtale.

 

Med det debattklimaet vi nå ser og de høyrepopulistiske krefter som truer mange steder i verden, er jeg glad for at vi ikke ga oss på tørre møkka.

Tusen takk til trofaste og nye lesere, både av papiravisene og våre digitale plattformer, og vår motiverte stab for at jeg i dag kan skrive disse ord i stedet for å lage de førstesidene jeg har kjempet hardt for å unngå.

  Nå er nemlig dagen kommet da vi kan presentere en helhetlig løsning som fjerner gamle forpliktelser og sikrer oss ny driftskapital nok til at jeg våger å si at det faktisk begynner å se litt lysere ut.

Løsningen ble enstemmig støttet av styret til vår hovedeier Mentor Medier mandag denne uka, og sendes nå ut til aksjonærene for endelig behandling i en ekstraordinær generalforsamling før jul.

Forutsatt at den får støtte der, har vi fått fast grunn under beina for alle våre redaksjoner, i Oslo, Stavanger, Buskerud og Østfold.  

For oss er det et kinderegg: Mentor Medier reduserer sin risiko i Dagsavisen-prosjektet og kan fokusere på å bygge et kristent mediehus for hele Skandinavia utover avisene Vårt Land i Norge og Dagen i Sverige, slik konsernets strategi sier. Dagsavisen-familien fjerner gamle forpliktelser som har holdt oss nede.

Og vi utstyres med nok frisk kapital til at vi kan satse videre på ytterligere utgavevekst, gjerne i nye byer, basert på de verdier vår avishistorie er tuftet på.

Fortsatt står vi midt i en digital endringsprosess som hele den etablerte mediebransjen sliter med, og vi er fremdeles avhengige av en pressestøtteordning under press. Men årets julebudskap fra oss er likevel at vi nå føler oss tryggere enn på lenge på at vi kan bruke denne spalteplassen til viktig journalistikk i mange år framover!

 

  • I bunn for hele løsningen ligger en bedring av likviditetssituasjonen med over 32 millioner kroner før vi tar oss av våre forpliktelser. Vårt holdingselskap Mediehuset Dagsavisen AS vil gå inn i 2017 uten de gamle forpliktelsene som kunne tatt livet av oss og med 20 millioner kroner mer på konto enn vi ellers ville hatt. Det betyr ikke at vi har fått penger vi kan bruke, men for første gang på nesten ti år har vi det vi trenger i bakhånd for å stille sikkerhet for videre drift uten garantier eller lån fra andre.
  • Vi har forhandlet oss ut av en leiekontrakt som kunne tatt livet av hele vår avissatsing. Kontrakten ble inngått i 2008 og løp til 2024 med lokaler som var minst tre-fire ganger for store for Dagsavisens behov. Løsningen på denne floken vil gi oss en tung regnskapsmessig tapsføring på 2016-regnskapet på 15 millioner kroner, men de totale forpliktelsene ut kontraktstiden til mai 2024 var på nærmere 50 millioner kroner.  
  • 9,4 millioner kroner av Rogalands Avis’ likviditetsgjeld til hovedeier Mentor Medier vil også bli betalt tilbake. Tilbake står vi med en gjeldsavtale på bare 4,5 millioner kroner, som skal tilbakebetales over fire år. Gjelden og forpliktelsene er altså redusert til cirka 10 prosent av det de var.
  • Dette er mulig fordi Mediehuset Dagsavisen AS, som eier både Dagsavisen AS og Rogalands Avis AS, tilføres 15,4 millioner kroner i ny aksjekapital fra våre to eiere, Stiftelsen Dagsavisen og Mentor Medier, pluss ti millioner kroner i gave fra LO. I tillegg har vi fått frigjort en depositumskonto på 6,7 millioner kroner som ellers ville stått låst til 2024.
  • Gaven fra LO var en forutsetning for at vi skulle få til alle de andre tingene, og den nødvendige brikken som fikk hele puslespillet til å gå opp. LO-pengene kommer helt uten føringer eller krav om gjenytelser eller aksjer.
  • På eiersiden vil Stiftelsen Dagsavisen igjen ta tilbake en større eierpost etter gjennomføringen av emisjonen, men vi beholder Mentor Medier som vår største eier. I fortsettelsen ser vi for oss at Mentor Medier har det driftsmessige ansvaret for våre publikasjoner, mens strategisk satsingskapital må skaffes og de strategiske beslutninger vil ligge i Stiftelsen Dagsavisen.

 

Mange aviser, for ikke å snakke om vanlige bedrifter, har gitt opp med et langt bedre økonomisk utgangspunkt enn det vi har bygget Mediehuset Dagsavisen på.

Det har periodevis føltes som å bygge mediehus på kvikksand, men vi har likevel lyktes med å endre en papiravis til 14 nyhetskanaler.

Og forutsatt at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner transaksjonene 15. desember, vil Dagsavisen og tilhørende herligheter for første gang på mange år ta juleferie i visshet om at vi kan klare oss selv.

 

 

Powered by Labrador CMS