Amund Djuve er sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv. Nå går avisen til søksmål mot Retriever.
Amund Djuve er sjefredaktør og administrerende direktør i Dagens Næringsliv. Nå går avisen til søksmål mot Retriever.

Dagens Næringsliv går til søksmål mot Retriever

DN-redaktør Amund Djuve mener selskapet bedriver systematisk snylting.  DN «truer en sunn og god bransjekultur» svarer Retriever.

Publisert

Dagens Næringsliv (DN) har gått til søksmål mot medieovervåkningstjenesten Retriever. 

Amund Djuve, sjefredaktør i DN, bekrefter søksmålet overfor Medier24. 

– DN har stevnet Retriever med påstand om at de bedriver ulovlig medieovervåking, distribusjon av medieinnhold, mediearkiv og medieanalyse av DNs innhold, skriver sjefredaktør i DN, Amund Djuve i en e-post til Medier24. 

Han har ikke besvart Medier24s forsøk på å få tak i han på telefon. 

Ifølge berammingen er det følgende temaer som skal opp: 

  • Leveranse av tjenester for medieovervåking
  • Mediearkiv og medieanalyse i strid med åndsverkloven, markedsføringsloven, varemerkeloven og DNs vilkår

Det forberedende rettsmøtet er satt til å være i starten av desember i år i Oslo tingrett.

– Har blitt en mediedistributør

Både Dagens Næringsliv og selskapet Mynewsdesk er eid av konsernet NHST. 

Medieovervåkningsselskapet Intermedium ble i 2015 kjøpt opp av Mynewsdesk, som også driver også med medieovervåkningstjenester. 

Djuve avviser at søksmålet har sammenheng med at Retriever og Mynewsdesk er i direkte konkurranse med hverandre. 

– Nei. Overhodet ikke. Vi mener Retriever har gått fra å være en medieovervåker til å bli en mediedistributør og nyhetsformidler. Retriever har utnyttet vårt innhold uten avtale og til egen vinning. De funn vi har avdekket er alvorlige, og vi er overbevist om at det Retriever driver med, er en systematisk snylting på DNs materiale som er beskyttet av lov, skriver han i en e-post. 

Advokatselskapet Thommessen representerer DN, og ønsker ikke å gi noen utfyllende kommentar. 

– Det er en pågående rettsprosess og vi har ingen ytterligere kommentarer per nå, sier Haakon Opperud i advokatselskapet Thommessen til Medier24 og henviser til Djuve. 

Sa opp avtalen

Høsten 2017 skrev Medier24 om konflikten mellom Retriever og Dagens Næringsliv.

1. september 2017 opphørte avtalen mellom de to selskapene, etter at de lenge hadde forhandlet om å få på plass en ny avtale. Stridens kjerne var da hvordan Retriever behandles DNs stoff som ligger bak betalingsmur på nett. 

Da sa Retriever-sjef Espen Viskjer at de mente deres praksis var langt innenfor loven. 

– Vi er ekstremt opptatt av opphavsrett, og har selvsagt også advokater som ser på måten vi gjør det på. Konklusjonen vår er at vi er godt innenfor lover og regler med denne praksisen, sa Viskjer til Medier24 da. 

Espen Viskjer i Retriever skriver i en e-post til Medier24 at Retriever, etter at de ikke fikk på plass noen ny avtale med DN, har gått over til en ny form for medieovervåking, som han mener bygger på «langvarig bransjepraksis». 

– Retriever har i mange år hatt en samarbeidsavtale med DN om medieovervåking, men DN valgte å si opp den avtalen og har nektet Retriever en ny avtale på like vilkår som konkurrentene etter en lang kommersiell forhandling. Som en følge av det har Retriever gått over til en form for medieovervåking som ikke krever avtale med DN. Denne formen er avklart rettslig og bygger på langvarig bransjepraksis. Vi beklager at det er oppstått en rettslig prosess, men føler oss veldig trygge på utfallet, skriver han. 

«Dobbeltspill for å sverte konkurrent»

Videre skriver han at han ser på dette som en form for dobbeltspill fra DN, ettersom NHST eier Retriever-konkurrent Mynewsdesk. 

Det sagt så opplever vi at Dagens Næringsliv bedriver et dobbeltspill for å sverte en konkurrent og fremme egne næringsinteresser. Blant annet har ett selskap som er en del av samme konsern som Dagens Næringsliv fått en avtale som de fortsatt nekter å inngå med Retriever, skriver han og fortsetter: 

– Dagens Næringsliv har altså et søsterselskap (Mynewsdesk) som konkurrerer direkte mot Retriever i det norske markedet. Men nå opptrer altså Dagens Næringsliv på begge sider av bordet – og i denne saken agerer de faktisk som både mediekilde/leverandør – og konkurrent/aktør. Vi synes dette er uryddig

Sjefredaktør i DN, Amund Djuve, har avvist overfor Medier24 at søksmålet har sammenheng med posisjonen til Mynewsdesk. 

Espen Viskjer i Retriever.
Espen Viskjer i Retriever.

Viskjer skriver også at han mener dette er en trussel mot «en sunn og god bransjekultur» og ser fram til å få på plass en rettslig avklaring på situasjonen. 

– Rettighetsavtaler knyttet til medieovervåking har utviklet seg som en tilleggsinntekt for mange mediehus. Retriever som selv er eiet av mediene er i dag den største bidragsyteren, gjennom vår posisjon som markedsleder. Som markedsleder har Retriever tatt og ønsker fortsatt å ta et særskilt ansvar for å fremme en god og sunn praksis i håndtering av rettighetsspørsmål innen mediebransjen. Vi opplever derfor at det er Dagens Næringsliv, med sin fremtreden i denne saken, som utfordrer og truer en sunn og god bransjekultur. Vi ser nå frem til en rettslig avklaring, slik at vi kan komme oss videre med å utvikle bransjen, skriver han avslutningsvis. 

Powered by Labrador CMS