NHST i minus: Inntektsfall i årets første kvartal

NHST, som eier Dagens Næringsliv og Morgenbladet, la frem tall mandag kveld.

Publisert

I konsernets første kvartalsrapport for 2019 kommer det frem at inntektene reduseres fra 312 millioner kroner i 2018 til 291,3 millioner kroner i år.

Ebitda (driftsresultat før avskrivninger) er ned fra -3,8 millioner kroner til -6,5 millioner kroner i år.

«Svakere resultater skyldes både kostnadsøkninger knyttet til satsninger på nye inntektsområder, digitalisering og analyse og kostnader forbundet med lønnsomhetsforbedringer og strategiske prosesser», skriver NHST i kvartalsrapporten.

 

Vekst i brukerinntekter

Driftsinntektene for norske publikasjoner, som omfatter Dagens Næringsliv og Morgenbladet, økte fra 156,1 millioner kroner første kvartal 2018 til 156,9 millioner kroner. Ebitda faller fra fem millioner kroner i fjor til 700.000 i år.

«Tilbakegangen skyldes hovedsakelig en økning i personalkostnadene knyttet til satsningen på nye inntektsområder og digitalisering», skriver NHST.

Selskapets globale publikasjoner omfatter IntraFish, Recharge, TradeWinds, Upstream, Fiskeribladet og Europower. De sto for 70,4 millioner kroner i inntekter, men også de globale mediene oppnår en negativ ebitda på -4,3 millioner kroner, ned fra -3,6 millioner kroner første kvartal i fjor.

De norske publikasjonene opplevde en oppgang i brukerinntekter, og en ventet nedgang i annonseinntekter. De globale publikasjonene, derimot, opplevde vekst i både brukerinntekter og annonseinntekter.

 

Oppkjøp

Inntektene fra «Software as a Service»-segmentet, som nå omfatter Mynewsdesk og Mention, økte fra 57,5 millioner kroner samme periode i fjor til 66,7 millioner kroner i år – som følge av kjøpet av medie­overvåknings­tjenesten Mention.

«Første kvartal viste driftsinntekter på MNOK 66,7, en økning på 16% som følge av kjøpet av Mention. Resultatet viser en EBITDA på MNOK 2,9 og en EBITDA-margin på 4,4%. Inntekts- og kostnadsutviklingen i første kvartal reflekter primært at Mention er innlemmet i konsernet», står det i rapporten.

Hege Yli Melhus Ask er konsernsjef i NHST, mens DN-redaktør Amund Djuve er ansvarlig for norske publikasjoner.

Powered by Labrador CMS