Koronasmell for Dagens Næringsliv- og Morgenbladet-eier NHST

Går med over 83 millioner i minus i første kvartal.

Publisert

NHST, som eier en rekke medier i og utenfor Norge, leverte tirsdag kvartalsrapporten for første kvartal i 2020.

Den viser at konsernet går med 83,5 millioner i minus i første kvartal. NHST-sjef Hege Yli Melhus Ask opplyser at det skyldes blant annet koronakrisen.

Driftsinntektene i NHST endte på 281,2 millioner kroner i første kvartal, som er ned 3,5 prosent fra samme periode i 2019. Nedgangen skyldtes hovedsakelig en reduksjon i annonseinntektene på cirka 10 millioner kroner.

Fra rapporten til NHST.
Fra rapporten til NHST.

– Vi skulle gjerne sett det annerledes. Det vi er fornøyde med, er at det underliggende resultatet, sammenliknet med samme periode i fjor, viser en forbedring på 10 millioner. Inntektene i første kvartal er sterkt preget av oljeprisen og koronakrisen, sier konsernsjefen til Medier24.

I mars ble det klart at NHST Media Group vedtok å redusere kostnadene med 70 millioner kroner i 2020 for å kompensere for negative effekter av koronakrisen og oljeprisfallet. I alt har de gjort kostkutt for 100 mill nå.

– Siden i mars har vi gjort betydelig kostnadsreduserende tiltak, så vi er komfortable med at vi skal komme oss gjennom krisen på en best mulig måte, sier Melhus. 

En stor grunn til at selskapet går med over 80 millioner i minus i første kvartal, skyldes nedskrivinger av goodwill. Det vil si at de har nedjustert verdien på det franske selskapet Mention - hvor de også har gjort betydelig kutt.

«Som følge av utviklingen den siste tiden med koronaviruset og fallet i oljeprisen, er det klart at markedsutsiktene og vekstmulighetene for Mention på kort sikt er vesentlig svekket», heter det i kvartalspresentasjonen.

Nedgang i både norske og globale publikasjoner

– Hvilke konsekvenser får dette for driften fremover? Vil dere for eksempel måtte ta ned antallet ansatte?

– Vi varslet ekstraordinære kostnadskutt på 70 millioner i mars. I ettertid har vi gjort ytterligere tiltak, blant annet nedbemanning i det franske datterselskapet vårt Mention i Frankrike. Totalt har vi redusert kostnadene våre med over 100 millioner kroner i år. Utover det har vi ikke planlagt noen nedbemanning, sier konsernsjefen.

For de norske publikasjonene, som består blant annet av Morgenbladet og Dagens Næringsliv, går driftsinntektene ned fra 156,9 mill til 146,9 mill. Abonnementsinntektene er stabile i konsernet, men reklameinntektene falt med 20 prosent, opplyser de i kvartalsrapporten.

Inntektene i de globale publikasjonene, som blant annet inneholder TradeWinds, Upstream, Intrafish og Recharge, samt de to norske publikasjonene Fiskeribladet og Europower, gikk marginalt tilbake og endte på 69,7 millioner kroner i første kvartal, mot 70,4 millioner kroner i første kvartal 2019.

Slik ser det ut for de norske publikasjonene i NHST.
Slik ser det ut for de norske publikasjonene i NHST.
Powered by Labrador CMS