DN-eier NHST henter 50 millioner kroner i frisk kapital

Eierne spytter inn penger.

Publisert

Styret i NHST foreslår for generalforsamlingen å styrke konsernets egenkapital og likviditet gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner, skriver NHST i en pressemelding mandag.

NHST Media Group, som eier Morgenbladet og Dagens Næringsliv, er hardt rammet av den globale koronapandemien. Allerede har selskapet varslet at de skal kutte 70 millioner kroner i kostnader som følge av krisen.

– Det er svært gledelig at aksjonærene våre og banken stiller opp for å bidra til at NHST-konsernet kommer gjennom Covid-19-krisen på en måte som sikrer konkurransekraften og innovasjonsevnen vår videre. Eiernes støtte vil gjøre det mulig å videreutvikle selskapene våre og beholde viktige posisjoner som markedsleder i årene fremover, sier konsernsjef Hege Yli Melhus Ask i en pressemelding.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke NHSTs medarbeidere for deres innsats i en krevende periode, og spesielt for deres evne til å levere god journalistikk og positive brukeropplevelser fra hjemmekontorer i ulike deler av verden, sier hun videre.

Emisjonen er planlagt gjennomført ved utstedelse av opptil 312.500 nye aksjer pålydende ti kroner, med tegningskurs på 160 kroner per aksje, skriver NHST i meldingen.

I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen har selskapet inngått likelydende avtaler med eierne Bonheur ASA, Must Invest AS, Falck Frås AS, Gunvor Røed, Amble Investment AS, AS Straen og M&G Invest AS som garanterer for at samtlige aksjer i fortrinnsrettsemisjonen vil bli tegnet. Garantistene vil motta en garantipremie på 2 prosent av det garanterte beløpet.

Også for 11 år siden, etter finanskrisen, hentet NHST 50 millioner kroner gjennom en emisjon som følge omfattende annonsesvikt i DN og andre NHST-medier.

NHST hadde i første kvartal et negativt driftsresultat på 94,1 millioner kroner – egenkapitalen i selskapet er tapt – mye på grunn av nedskrivninger i det franske selskapet Mention.

I april oversendte Medier24 en rekke spørsmål til Anette Olsen, styreleder og største aksjonær i NSHT via Bonheur, knyttet til konsernets resultat og om det var aktuelt å tilføre konsernet midler ved en emisjon. Henvendelsen ble ikke besvart.

Powered by Labrador CMS