Hevder han fikk en SMS med tre generelle spørsmål: - En oppdiktet påstand at jeg ble gitt mulighet til imøtegåelse

Psykiater til PFU-kamp mot Dagens Medisin.

Publisert Sist oppdatert

En langvarig og mye omtalt strid om behandling av pasienter, kommer på bordet til Pressens Faglige Utvalg tirsdag.

Saken gjelder pasienter som behandles av den private klinikken Psykia AS, der kostnadene dekkes av det offentlige. I dette tilfellet Finnmarkssykehuset.

Sykehuset har ifølge flere artikler i media reagert på at de har betalt mange millioner kroner for pasienter de ikke vet noe om.

Klager på sak og kronikk

Nå kommer en av disse sakene til PFU, kan vi lese av sakspapirene til sak 392/14.

Klagen gjelder en sak i avisa Dagens Medisin i desember 2014, som også er publisert på dagensmedisin.no. Samt en kronikk på trykk i samme avis, fra stortigngsrepresentant Tove Karoline Knutsen.

I artikkelen hevdes det at «omstendighetene rundt inngåelsene av denne avtalen meget uklare», samt at det ikke finnes noen avtale mellom Psykia og det offentlige helseorganet Helfo. Eller samarbeid med det offentlige helseforetaket.

I kronikken fra nevnte Knutsen heter det også:

Historien fra Finnmark kan stå som et skrekkens eksempel på hvor galt det kan gå når kommersielle aktører får fritt spillerom i spesialisthelsetjenesten, på bekostning av sårbare pasienter.

Psykiater og daglig leder Thor Kvakkestad reagerer på både sak og kronikk, og har klaget Dagens Medisin inn til PFU - for manglende samtidig imøtegåelse, samt manglende kontroll og korrigering av opplysninger.

- Fikk tre generelle spørsmål

I PFUs sakspapirer heter det blant annet:

Klager mener Dagens Medisin bevisst har brukt faktafeil i artikler på papir og nett. Klager mener også han ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse av et nøye planlagt leserbrev fra Tove Karoline Knutsen, som inneholder en rekke påstander om ham. Klager er daglig leder i Psykia, og psykiater.

Klager reagerer også på utsagnet om at omstendighetene omkring avtalen mellom Helfo og Psykia er «meget uklare». Han aviser at det hersker uklarheter, og at han har en avtale inngått etter offentlig anbudsrunde med alle formaliteter på plass. Klager mener redaksjonen for begge klagepunkter med viten og vilje har underslått opplysninger de var kjent med, og mener de bryter mot Vær Varsomplakatens punkter 3.2 og 4.13. Endelig mener klager at kronikken synes å være trykket som ledd i en PR kampanje for sterke interesser. Han mener det bringes kraftige påstander mot klager, som han ikke ble kjent med før publisering.

Av sakspapirene kan vi også lese at klager mener forsøket på samtidig imøtegåelse ikke var reelt:

Det er riktig at klager svarte med SMS fordi han var opptatt med pasienter da DM forsøkte å ringe. Men han fikk kun tre generelle spørsmål. Det ble ikke formidlet noe om artikkelen eller innholdet i den, heller ikke ble det nevnt noe om leserbrev fra Tove Karoline Knudsen. «Det er således en oppdiktet påstand at jeg ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse», skriver Psykia.

Saken har forøvrig fått flere etterspill: Psykiater Kvakkestad har i vår anmeldt sykehusdirektør og tidligere politimann Torbjørn Aas for snoking i pasientjournaler. Les mer om det på Altaposten.no.

Powered by Labrador CMS