Dag Sørsdahl, konsernsjef i Aller Media.
Dag Sørsdahl, konsernsjef i Aller Media.

Dagbladet Pluss får ikke pressestøtte

– Vi er overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør, sier Dagbladet-redaktør Alexandra Beverfjord til Medier24.

Publisert

I april i år ble det kjent at Dagbladet Pluss har søkt produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier.

Etter det Medier24 kjenner til skal Medietilsynet ha kommet fram til at Dagbladet Pluss ikke oppfyller kriteriene for støtte. Det får vi bekreftet av to uavhengige kilder.

Det bekreftes også i en pressemelding fra Medietilsynet, delt ut i forkant av pressekonferansen klokken 14.00.

Konsernsjef i Aller Media, Dag Sørsdahl, bekrefter også dette overfor Medier24:

– Vi har ment at Dagbladet Pluss har vært kvalifisert for ordningen om produksjonsstøtte Iht forskriften og er derfor overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør i denne saken. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen for denne avgjørelsen, og deretter avgjøre hvordan vi tar denne saken videre. Utover dette har vi ingen kommentar på dette tidspunktet, skriver han i en e-post til Medier24.

Oppfyller ikke krav

I pressemeldingen kommer det frem at Dagbladet Pluss, slik Medietilsynet ser det, ikke oppfyller kravene til formål og innhold for støtteordningen.

– Forskriften gir en rekke vilkår som må være oppfylt for å kvalifisere til produksjonstilskudd. Medietilsynets vurdering er at Dagbladet Pluss ikke oppfyller alle vilkårene, og dermed får avslag på sin søknad, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet, ifølge pressemeldingen.

Helt spesifikt mener Medietilsynet at Dagbladet Pluss har for få tidsaktuelle saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om løpende nyhetsoppdatering.

Medietilsynet opplyser at de har innhentet juridiske og økonomiske vurderinger fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO og analyser av innholdstilbudet til Dagbladet Pluss fra Høgskulen i Volda.

 

– Overrasket

Sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet.
Sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet.

Sørsdahl skriver til Medier24 at han foreløpig ikke har noen kommentar til hvorvidt de kommer til å klage på avgjørelsen eller ikke. 

Medier24 har vært i kontakt med Alexandra Beverfjord, som sier følgende i en kommentar:

– Vi har ment at Dagbladet Pluss har vært kvalifisert for ordningen om produksjonsstøtte i henhold til forskriften, og vi er overrasket over at Medietilsynet konkluderer som de gjør. Vi kommer til å sette oss grundig inn i begrunnelsen til Medietilsynet, og deretter vurdere hvordan vi tar saken videre.

Medietilsynet ønsker ikke å kommentere

Medier24 har vært i kontakt med Medietilsynet. De ønsker ikke å kommentere saken før pressekonferansen klokken 14.

Som en avis med stort opplag kunne Dagbladet Pluss fått et betydelig støttebeløp - som igjen ville ført til at andre støttemottakere ville fått tilsvarende reduksjon.

Produksjonstilskudd er en støtteordning rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og alternativer til de ledende mediene i større markeder.

Ordningen skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Støtteordningen er plattformnøytral, og likestiller papir- og nettaviser.

Puster lettet ut

Sjefredaktør Mari Skurdal i Klassekampen.
Sjefredaktør Mari Skurdal i Klassekampen.

Blant de som i dag mottar direkte pressestøtte, og sånn sett ville blitt påvirket om Dagbladet Pluss kom inn under ordningen, er Klassekampen. Ansvarlig redaktør Mari Skurdal har tidligere gitt uttrykk for at Dagbladet Pluss ikke burde motta pressestøtte.

– Vi har ment at det er gode grunner til ikke å gi til dem pressestøtte, men jeg må se på konkrete begrunnelser for vedtaket før jeg kan uttale meg. Dersom det stemmer så puster vi litt lettet ut, for det vi si at rammevilkårene for året vi går inn i blir mer forutsigbare.

Powered by Labrador CMS