Dagbladet har ikke brutt god presseskikk for dekning av barnevernssaker: – Dette er strålende journalistikk

Enstemmig PFU kom frem til at Dagbladet har ikke brutt god presseskikk i barnevernssaker i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Publisert

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk for sakene om at Norge var dømt i barnevernssaker i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Det slo Pressens Faglige Utvalg (PFU) fast i onsdagens møte.

PFU-medlem, Stein Bjøntegård, berømmer Dagbladet for artiklene.

– Jeg vil skryte av Dagbladet. Det er godt og viktig håndverk og jeg synes dette er strålende journalistikk, sier Bjøntegård.

Det samsvarer med PFU-sekretariatets innstilling.

Ensidige artikler

Klagen gjelder to nyhetsartikler fra Dagbladet publisert på nett. Artiklene omtalte at Norge var dømt i barnevernssaker i EMD, og det ble vist til norske myndigheters reaksjon på dommene samt konsekvenser for norsk rettspraksis.

Klager er Landsforeningen for barnevernsbarn, som mener at artiklene fokuserte for ensidig på at Norge var dømt, og ikke lot ulike syn komme tilstrekkelig til uttrykk.

Dagbladet avviser brudd på god presseskikk og mener å ha sluppet til ulike kilder ogperspektiver i dekningen.

Videre stiller redaksjonen seg uforstående til påstanden om at artiklene ga en misvisende fremstilling av EMD-dommene.

Redaksjonen mener at klager legger til grunn en for vid tolkning av VVP 4.8, og at den påklagede dekningen hovedsakelig omhandler institusjoner i rettsapparatet, ikke enkeltsaker.

– Skjønner at de reagerer

PFU-medlem, Ellen Ophaug, stiller seg bak rosen av Dagbladet i denne saken.

– Jeg gir stor ros for Dagbladet for å sette et bredt søkelys for en så vanskelig området. Når en sak er kommet til EMD så er det mange nivåer. Artiklene bidrar til å skape oversikt i dette området og jeg synes det er forbilledlig av Dagbladet å rydde i dette inntrykket for folk, sier Ophaug og legger til:

– Å belyse det med den kildebredden Dagbladet har gjort, er langt innenfor presseetikken.

Flere av PFU-medlemmene påpeker at punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten skal brukes for spesifikk barn, og ikke en større gruppe.

– Det vil gjøre behandlingen vanskelig om vi skal bruke 4.8 om en så stor gruppe, sier PFU-medlem, Gunnar Kage.

PFU-medlem, Nina Fjeldheim, er enig i at det Dagbladet ikke skal felles, men påpeker samtidig at hun forstår klageren.

– Jeg skjønner at de reagerer på den vinklignen som er valgt. Dagbladet tar ikke inn det motsatte perspektivet. Handler selvfølgelig at staten ikke kan uttale seg på samme måte. Barnets perspektiv er ikke nødvendigvis det samme som foreldrene i en tilbakførings-sak, sier Fjeldheim.

Powered by Labrador CMS