Direktør Ida Børresen ved Stortingets administrasjon.
Direktør Ida Børresen ved Stortingets administrasjon.

DEBATT:

Stortingsdirektør Ida Børresen hardt ut mot Dagbladets makron-leder: - Dere tar feil!

DEBATT: Direktør Ida Børresen ved Stortinget om den makronbakende stortingskonditoren som ikke eksisterer, gullmaskinen og Dagbladets lavmål på lederplass.

  • IDA BØRRESEN, direktør ved Stortingets administrasjon. Kronikken er først publisert hos Dagbladet, gjengitt med tillatelse.

lederplass onsdag 5. juli 2017 polemiserer Dagbladet over Stortingets pengebruk.

Dagbladet henfaller til det lavmål å bygge sin leder på uriktige opplysninger publisert i Dagens Næringsliv, feil som allerede er korrigert.

For det første er det direkte feil at Stortinget har ansatt egen konditor («stortingskonditor»).

En ekstern gjennomgang av restaurantdriften har vist at det er forbedringsområder innen produksjonen på kjøkkenet.

Da vi i 2016 omgjorde en eksisterende stilling på kjøkkenet til baker, så var dette for å tilføre viktig kompetanse fra storkjøkkendrift og effektivisere denne delen av produksjonen. Denne stillingen har ansvar for både gjærbakst og kaker i Stortingets serveringstilbud.

At noen velger å omtale en baker som en konditor som lager franske makroner, sier mer om deres syn på kompetanse og profesjon, enn Stortingets beslutning om å skaffe seg denne kompetansen.

Bakeren har for øvrig ikke bakt en eneste makron etter at han ble tilsatt.

For det andre har Stortinget ikke anskaffet en egen maskin for å trykke visittkort, slik blant andre Dagbladet gir inntrykk av. Stortinget har i alle år hatt et eget trykkeri.

Det har vært et uttalt mål å beholde dette, blant annet av hensyn til sikkerhet knyttet til trykkingen av de parlamentariske dokumentene.

Trykkeriet har hatt kapasitet til flere oppdrag og de senere årene har vi derfor tatt flere grep for å kunne trykke mer selv og bruke mindre penger på å sette ut trykkeoppgaver.

Som et ledd i dette anskaffet vi i fjor en ny trykkemaskin til erstatning for en som trengte utskifting. At denne også kan trykke i gull er ikke begrunnelsen for anskaffelsen. Tidligere har vi dessuten måttet sette ut all trykk med gull når vi f. eks. skulle bruke riksvåpenet på våre dokumenter.

At vi nå kan trykke i gull selv er en besparelse og ikke en ren utgift.

For det tredje: Med samme begrunnelse har vi omgjort en stilling til fotograf. Tidligere leiet Stortinget inn fotograf når noe skulle dokumenteres.

Dette er dyrt og det gjorde også at det er mange begivenheter på Stortinget som ikke er dokumentert med bilder.

Stortinget er den sentrale institusjonen i vårt demokrati. Det er viktig at Stortingets virksomhet kan dokumenteres på en profesjonell måte også i bilder.

Det er korrekt som Dagbladet påpeker at Stortingets budsjetter og administrasjon har vokst de siste årene. Dette er en planlagt utvikling for å møte nye krav til kvalitet, kompetanse og ikke minst sikkerhet.

Stortinget i plenum har enstemmig vedtatt Stortingets egne budsjetter etter forutgående behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen som budsjettkomite. Det har ikke vært innvendinger til økning i bemanningen.

Veksten i stillinger de senere årene har i første rekke kommet på områdene sikkerhet, IT og bygg. Dette henger blant annet sammen med at parlamenter i dag er uttalte terrormål.

Arbeidet med risikoanalysen etter 22. juli 2011 viste at det var nødvendig å styrke sikkerhetsarbeidet i Stortinget, herunder kapasitet og kompetanse i Stortingets sikkerhetsseksjon.

Som et velfungerende parlament er Stortinget helt avhengig av gode og effektive digitale løsninger som understøtter representantene i deres daglige arbeid og den parlamentariske virksomheten.

Stortinget står foran en stor omlegging og modernisering av sine sentrale IT-systemer som til dels er gamle og utviklet i teknologi som er utdatert.

Sikkerhetshensyn er også førende på IT-området grunnet faren for hackerangrep som også Stortinget har vært utsatt for.

Generelt er det i dag større forventninger til Stortingets administrasjon enn tidligere, det gjelder også innenfor effektiv og god forvaltning, noe Riksrevisjonen har påpekt.

Jeg vurderer at det innad i Stortinget er stor forståelse for det utviklings- og omstillingsarbeidet som er nødvendig å gjennomføre for at administrasjonen skal være rustet til å møte forventningene fra de folkevalgte.

Vi opplever en meget stor grad av tilfredshet fra stortingsrepresentantene. Det fremgår tydelig av den brede undersøkelsen som ble foretatt blant representantene våren 2017. I 2018 har presidentskapet pålagt administrasjonen et effektiviseringskutt på 2,5% og stillingsstopp.

Det er et kutt administrasjonen skal gjennomføre uten at det går på bekostning av støtten til det parlamentariske arbeidet.

Powered by Labrador CMS