VGs store delegasjon kunne juble for både pris og intet mindre enn tre diplomer!
VGs store delegasjon kunne juble for både pris og intet mindre enn tre diplomer!

VG tok fullstendig storeslem på SKUP: Pris til «Tvangsloggene» og tre diplomer. Dagbladet og Stavanger Aftenblad fikk også diplom

VG-journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Normann fikk den aller gjeveste prisen for sin serie om tvang i psykatrien. Se video fra prisutdelingen og intervju med stolte journalister og redaktører!

Publisert

NÅ: SKUP-pris til «Tvangsloggene» og tre diplomer! VG gjorde rent bord. Vi snakker med Synnøve Åsebø, Mona Grivi Norman, Leif Welhaven og Gard Steiro:

Posted by Medier24 on 1. april 2017

Under SKUP-konferansen i Tønsberg lørdag kveld fikk VGs journalister Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman årets SKUP-pris, for serien Tvangsloggene, om bruk av tvang i psykiatrien. 

VG gjorde dessuten rent bord, og tok ikke mindre enn tre diplomer i tillegg til prisen.  

Dagbladet og Stavanger Aftenblad fikk også diplomer. 

Les mer om alle vinnere og juryens vurderinger lenger ned i saken.

Se også hele prisutdelingen her:

NÅ: SKUP-prisen deles ut

Posted by Medier24 on 1. april 2017

Avdekket ulovlig beltebruk

Journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman står bak vinnerprosjektet, hvor de avslørte ulovlig beltebruk i norsk psykiatri.

Juryleder Bernt Olufsen sier i begrunnelsen på Skup lørdag kveld at avsløringen til de grader oppfyller pressens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse fra offentlige myndigheter og institusjoner.

– Alvorlig syke mennesker som er tvangsinnlagt og frihetsberøvet i psykiatrien, er den mest sårbare gruppen vi har i Norge, sier Olufsen, og han forteller videre hvilken motstand journalistene har møtt på i arbeidet.

– Det kan nærmest karakteriseres som sabotering når enkelte jurister og kommunikasjonssjefer ved enkelte sykehus har trenert og delvis nektet innsyn i tvangslogger som de av departementet etter hvert ble pålagt å offentliggjøre.

Journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman fra VG vant SKUP-prisen. De står bak prosjektet der de avslørte ulovlig beltebruk i norsk psykiatri.
Journalistene Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman fra VG vant SKUP-prisen. De står bak prosjektet der de avslørte ulovlig beltebruk i norsk psykiatri.

 

Diplomer til VG ganger tre, Dagbladet og Stavanger Aftenbladet

VG fikk også tre diplomer:

  • «Bistandsmillionene» om UDs bruk av bistandskonsulenter, av Erlend Ofte Arntsen og Shazia Majid.
  • «Advokaten og torpedoen» om Oslo-advokaten Amir Mirmotahari av Bjørnar Tommelstad og Rolf J. Widerøe
  • Og - VG-sportens prosjekt «Åpenhet i idretten» av journalistene Leif Welhaven, Anders K. Christiansen, Sindre Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes.

Stavanger Aftenblad fikk diplom for reportasjen «Glassjenta» av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass.

Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, Geir Ramnefjell og Arve Bartnes fikk diplom for Dagbladet-serien om «Kongehuset».

Under følger bilder av alle vinnere med juryens vurderinger: 

SKUP-PRISEN 2016: Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman, VG - «Tvangsloggene»

«Det begynte med et tips fra en årvåken kollega i krimredaksjonen - fortsatte som en kritisk undersøkelse av en enkelt-skjebne, før journalistene bestemte seg for å tenke stort.

Prosjektet endte opp som «den mest alvorlige helsesaken i denne stortingsperioden» ifølge helseminister Bern Høie.

VG jubler for SKUP-priser og diplomer. 
VG jubler for SKUP-priser og diplomer. 

Sjelden har vi sett et prosjekt som så til de grader oppfyller pressens selvpålagte samfunnsoppdrag. Å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner.

Alvorlig syke mennesker som er tvangsinnlagt og frihetsberøvet i psykiatrien er den mest sårbare gruppen vi har i Norge.

Årets vinnere har møtt betydelig motstand i arbeidet med å kartlegge bruk tvang i psykiatrien. Og det må nærmest karakterisere som sabotering når enkelte jurister og kommunikasjonssjefer ved enkelte sykehus har trenert og delvis nektet innsyn i tvangslogger som de av departementet etter hvert ble pålagt å offentligjøre.

Juryen er dypt imponert over det metodiske arbeidet med å digitalisere og deretter analysere tusenvis av håndskrevne notater fra sykehusenes tvangsprotokoller. De journalistiske vurderingene som er gjort i møte med sårbare pasienter holder en høy etisk standard. Juryen vil i tillegg berømme den journalistiske presentasjonen – blant annet i form av interaktiv grafikk som tydelig viser hvordan tvangsbruken nær dobles i sommerferien når ufaglærte og vikarer er på jobb.

Årets vinnere har dokumentert hvordan hundrevis av pasienter hvert år blir reimet fast på ulovlig vis ved norske sykehus. Avsløringen har medført at Helsedepartementet har pålagt alle norske sykehus å registrere tvangsbruken for 2014 og 2015 på nytt. Det er i tillegg nedsatt et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gjennomgå og vurdere tvangslovgivningen.

Juryen gratulerer Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman med SKUP-prisen for 2016».

SKUP-DIPLOM 2016: Stavanger Aftenblad, «Glassjenta»

«Hvem har ikke på kveldsvakt ringt politiet, og fått beskjed om at ingenting er skjedd – ja, bortsett fra et bistandsoppdrag for barnevernet etter en rømming. Og så har vi godtatt at dette er «ingenting», uten å lure på hva som egentlig skjer når politiet innhenter et barn på rømmen.

Historien om Ida gav oppsparket til en stor offentlig debatt, og slo ned som en bombe i Barnevernet. Hovedfunnet var en lang rekke brudd på norsk lovverk og menneskerettigheter. Helsetilsynet har varslet flere tiltak for å få kontroll over maktovergrep og systemsvikt.

Her mottar Stavanger Aftenblad SKUP.diplom for saken Glassjenta, laget av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass.
Her mottar Stavanger Aftenblad SKUP.diplom for saken Glassjenta, laget av Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass.

I denne saken har journalisten utført et utrettelig systematisk og metodisk arbeid - og utvist en unik utholdenhet. Å skaffe seg adgang til lukket rett i en Barnevernssak var helt avgjørende for å kunne undersøke Barnevernets lukkede univers. Historien om «Glassjenta» er blitt til gjennom systematisk innhenting av både skriftlige og muntlige kilder, og en strategisk innsynsprosess. Journalistene gjorde befaringer i felt og rekonstruerte et utvalg alvorlige hendelser, slik at de kunne de kvalitetssikre historiene og skrive om hendelsene med autoritet.

Dette er den første kartlegging av Barnevernets langflytting av barnevernsbarn. Og det er første gang det er gjort en total statistikk over hendelsene i ett barnevernbarns dramatiske hverdag – hendelse for hendelse; en unik dokumentasjon

Juryen gratulerer Thomas Ergo, Rune Vandvik og Hans Petter Aass med SKUP-diplom for 2016». 

SKUP-DIPLOM 2016: Dagbladet, «Kongemakta»

«Kongehuset vil gjerne framstå som samlende, åpent og folkelig. Av og til slår glansbildet sprekker, som når kronprinsparet er på yachtferie, eller Märtha Louise bygger svømmebasseng. Journalistikken rundt kongehuset har ofte vært ufarlig eller på de kongeliges premisser. Kongefamilien har ligget i den kritiske journalistikkens blindsone.

Dagbladets journalister har spurt: Hvordan bruker kongehuset offentlige midler? Avisen har vist hvordan pengene fra statskassen har gått til vedlikehold av private eiendommer, hvordan Hoffet brukte arbeidskraft og penger på kronprinsens private utleieboliger og at Märtha Louises basseng ble brukt ulovlig. 

Dagbladet fikk SKUP-diplom for sak av Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, Geir Ramnefjell og Arve Bartnes om kongehuset.
Dagbladet fikk SKUP-diplom for sak av Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, Geir Ramnefjell og Arve Bartnes om kongehuset.

I moderne journalistikk er oversikten over eiendommer noen klikk unna, og med Offentlighetsloven i hånd kan vi avsløre når stat og kommuner tråkker feil. Mot kongemakten trengs andre redskaper. Journalistene trålet registre, brukte kartverktøy og dokumenter for å regne ut kostnadene ved å vedlikeholde 30 private hus på sju tomter over 1400 dekar.

Motstanden mot Dagbladets serie har vært sterk, og flere kilder har fått «en sint telefon fra Slottet». Journalistene bak «Kongemakta» har løftet fram pengestrømmene til de kongelige – og gitt folket innsikt i hvordan kongelig pengebruk kan skje uten god folkevalgt kontroll.

Juryen gratulerer Eiliv Frich Flydal, Halldor Hustadnes, Jonas Pettersen, Geir Ramnefjell og Arve Bartnes med SKUP-diplom for 2016.»

SKUP-DIPLOM 2016: VG Sporten, «Nådeløs åpenhet»

«Hva gjør man når en høflig forespørsel om innsyn blir avslått?

Denne priskandidaten ba om innsyn på nytt. Ikke i form av nok en epost, men på godt synlig redaksjonell plass. Innsynsbegjæring i flomlys var arbeidstittelen på serien "Nådeløs åpenhet", VG-sportens graveprosjekt rundt toppledelsen i norsk idrett.

VG-sportens prosjekt "Åpenhet i idretten" fikk SKUP-diplom. Saken ble laget av journalistene Leif Welhaven, Anders K. Christiansen, Sindre Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes.
VG-sportens prosjekt "Åpenhet i idretten" fikk SKUP-diplom. Saken ble laget av journalistene Leif Welhaven, Anders K. Christiansen, Sindre Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes.

To sentrale spørsmål ble stilt: Hvordan står det til med åpenheten i landets største frivillige organisasjon? Og - hvordan forvalter toppledelsen pengene, hvor staten bidrar med det meste, og hvor tusenvis av dugnadsarbeidere holder driften i gang med felles, ulønnet arbeidsinnsats?

Serien vakte stor, nasjonal oppmerksomhet. Motstanden mot å offentliggjøre kostnadene ved luksusarrangement i Sotsji, eller toppledelsens reiseregninger, var enorm hos idrettsledelsen. Ønsket om hemmelighold førte til en rekke reaksjoner, også fra kulturministeren.

"Nådeløs åpenhet" har resultert i en engasjert debatt om åpenhet i idrettsforbundet og avslørt at store pengesummer ble brukt for å pleie IOC-topper i Sotsji. Den har ført til store endringer i kontrollsystemer og rutiner i forbundet, men den kanskje viktigste konsekvensen er pålegget fra norske myndigheter om å gi innsyn på bilagsnivå fra 1. januar 2017.

Gjennom kommentarer og nyhetsdekning har VG drevet et viktig og banebrytende journalistisk åpenhetsprosjekt, om hvordan felles verdier blir ivaretatt i en organisasjon svært mange av oss har, eller har hatt, et forhold til.

Juryen gratulerer Anders K. Christiansen, Leif Welhaven, Sindre Øgar, Morten Stokstad og Øystein Hernes med SKUP-diplom for 2016.»

SKUP-DIPLOM 2016: VG, «UDs bistandskonsulenter» 

«Det begynte med et anonymt tips om et konsulentselskap på Majorstua i Oslo. Varsleren mente eierne hadde tette bånd til Utenriksdepartementet – og hadde inngått en lang rekke millionavtaler med samme departement, både med og uten anbud. Vedlagt lå et varsel til UDs kontrollenhet, som var blitt avvist. Kontrollenheten hadde ikke funnet noe kritikkverdig.

Saken kunne fort ha stoppet der, men VGs journalist mente påstandene fra varsleren burde undersøkes nærmere. Et halvår senere dokumenterte avisen alvorlig svikt i UDs rutiner for utdeling av over 150 millioner bistandskroner til et kommersielt selskap hvor eierne tok ut store beløp i lønn og utbytte. 

VG fikk også SKUP-diplom for "Bistandsmillionene" om UDs bruk av bistandskonsulenter av Erlend Ofte Arntsen og Shazia Majid.
VG fikk også SKUP-diplom for "Bistandsmillionene" om UDs bruk av bistandskonsulenter av Erlend Ofte Arntsen og Shazia Majid.

Gjennom en serie artikler belyste VG en praksis som kan være i strid med både norsk og europeisk lovverk, og utenriksministeren beordret gransking og flere strakstiltak som følge av sakene.

Journalistene har i forkant av publisering gjort en svært grundig gjennomgang av en mengde dokumenter, deriblant fakturaer, som de har fått innsyn i tross sterk motstand i departementet. Det avdekkes nære forbindelser mellom hovedpersoner i konsulentselskapet og tjenestemenn i UD, 

Juryen har særlig latt seg imponere av journalistenes gode blikk, spesielt hvordan de oppdaget at avgjørelsen om et tilskudd på 24 millioner ble fattet bare dager etter at søknaden kom inn – og hele seks uker før søknadsfristen gikk ut.

Juryen gratulerer Shazia Majid og Erlend Ofte Arntsen med SKUP-diplom for 2016.»

SKUP-DIPLOM 2016: VG, «Advokatavsløringen»

«En nyhetssak om en utestengt advokat plasserte journalistene brått midt i en utpressingssak med forgreininger til kjente kriminelle miljøer. Gjennom prosjektet har journalistene dokumentert forhold man knapt kunne tro ville finne sted i Norge. 

  • En kjent advokat ba en torpedo om bistand for å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak i Oslo tingrett, for å få saken henlagt.
  • Advokaten ba om bistand til å sabotere åpningen av en  nattklubb i Fredrikstad med røykbomber.
  • Deretter kunne VG avsløre at advokaten selv hadde endt opp som utpressingsoffer i samme sak.
"Advokaten og torpedoen" om Oslo-advokaten Amir Mirmotahari fikk SKUP-diplom. Saken er laget av av Bjørnar Tommelstad og Rolf J. Widerøe i VG.
"Advokaten og torpedoen" om Oslo-advokaten Amir Mirmotahari fikk SKUP-diplom. Saken er laget av av Bjørnar Tommelstad og Rolf J. Widerøe i VG.

Det har vært et nitidig og kreativt kildearbeide og en krevende jakt på lydbåndopptak og personer. For å forsikre seg om at de var på rett spor koblet de inn lingvistisk ekspertise for å analysere stemmene på lydopptakene. Da VG i praksis selv endte opp som en aktør i utpressingssaken valgte journalistene en riktig vei videre for å kunne rulle opp hele nettverket.

Advokaten er nå siktet for motarbeidelse av rettsvesenet, grov korrupsjon, forsøk på grovt skadeverk, narkotikaforbrytelser og grov tvang.  En advokatfullmektig, en fengselsbetjent og en kvinnelig tolk også siktet for grov korrupsjon.

Forsvarergjerningen er en viktig oppgave i samfunnet, og helt avgjørende for tilliten til rettssystemet. I denne saken har VGs journalister gjort som gravejournalister skal gjøre – dokumentere og avdekke forhold av store samfunnsmessig betydning.

Juryen gratulerer Rolf J. Widerøe  og Bjørnar Tommelstad med SKUP-diplom for 2016.»

Powered by Labrador CMS