Leder av Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad.
Leder av Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad.

Mange vil lage nye avtaler for hjemmekontor - NJ ber mediene vente

NJ-leder Dag Idar Tryggestad mener det vil være best å vente med å inngå avtaler for bruk av hjemmekontor til arbeidslivet i normaltilstand, etter pandemien,

Publisert

På tampen av koronapandemien ønsker mange bedrifter å avtale bruk av hjemmekontor for sine ansatte. Norsk Journalistlags råd er å unngå hastverk.

Pandemien har satt bruk av hjemmekontor på dagsordenen. Nå er hjemmekontorreglene i ferd med å mykes opp igjen, og i mange mediehus har arbeidsgiverne laget forslag til avtaler.

— Vi mener at det er viktig å avvente en slik regulering og avtaleinngåelse inntil pandemien er «over», og arbeidslivet er brakt tilbake til en normaltilstand, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad i en pressmelding.

— Norsk Journalistlag er varm tilhenger av fleksibilitet i arbeidshverdagen og har jobbet for det lenge før pandemien. Men vi vil at dette skal skje i ordnede former.

Trenger ikke nye avtaler nå

Samtidig er NJ opptatt av at medielederne må ta seg tid til å diskutere med sine ansatte hvordan vi vil ha det på jobb framover.

— Journalistikk er et lagspill hvor vi alle har et ansvar for å spille hverandre gode. Det gjør vi nok best ved fortsatt stor grad av fremmøte på arbeidsplassen, maner NJ-lederen.

De aller fleste arbeidstakere har fremmøteplikt på arbeidsstedet til arbeidsgiver. Gjeldende avtaler er ikke til hinder for verken fleksibel arbeidstid eller bruk av hjemmekontor. Det trengs ingen nye avtaler for å lage slike ordninger.

Arbeidslivet er i endring, og i Fougnerutvalgets NOU «Fremtidens arbeidsliv», som ble overlevert til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen 23. juni, kommer utvalget på mange konkrete forslag.

Oppfordrer til bruk av tariffavtaler

I rapporten er det bl.a. pekt på at koronapandemien vil kunne bidra til at endringstakten i arbeidslivet blir høyere i tiden som kommer.

Samtidig jobber Arbeids- og sosialdepartementet med regelendringer i hjemmekontorforskriften (Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem). Den forskriften har nettopp vært ute på høring.

I takt med at arbeidslivet er i endring spiller fagorganisasjonene en viktig rolle i hvordan tariffavtalene skal utvikles og tilpasses en ny tid.

— Derfor bør det utvises varsomhet med å godta individuelle avtaler om hjemmekontor, før partene i arbeidslivet har drøftet og eventuelt blitt enige om hvordan dette skal reguleres i tariffavtalene, mener Tryggestad.

Powered by Labrador CMS