Dab-overgang bryter ikke EØS-reglene

Norges overgang til dab-radio bryter ikke med EØS-reglene, slår tilsynsorganet ESA fast. Klagesaken blir dermed lukket.

Publisert

ESA mottok klagen fra Norsk lokalradioforbund i 2015. Der ble det hevdet at slukkingen av det analoge FM-nettet og introduksjonen av dab-teknologi for radiokringkastere i Norge medførte et brudd på EØS-avtalen.

– ESA konkluderer med at det er opp til det enkelte EØS-land å beslutte en nasjonal overgang fra analog til digital kringkasting, skriver tilsynsorganet.

– Dette forutsetter at frekvensspekteret styres hensiktsmessig og at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av objektive, åpne og ikke-diskriminerende kriterier. Basert på disse kriteriene kan et land ivareta legitime mediemålsettinger, slik som å fremme konkurranse, økt mediemangfold og større innholdsvariasjon. Overgangen fra FM- til dab-radio er i overensstemmelse med Norges EØS-forpliktelser, heter det videre.

I 2017 stengte Norge FM-nettet for nasjonale kommersielle radiokanaler og kommersielle lokalradiokanaler i de fire største byene. Slokkingen startet i Nordland i januar 2017, og sist ut var Troms og Finnmark i desember. Lokal radiokringkasting via FM-nettet omfattes i dag ikke av endringene.

Norge er det eneste landet i verden som har faset ut det riksdekkende FM-nettet og gått over til dab.

Powered by Labrador CMS