Ferske radiotall: Nisjekanalene vokser og folk hører mindre på NRK

Medietilsynet har sendt ut ferske lyttertall for radio. De viser at NRK har tapt ni minutter med radiolytting på to år.

Publisert

Samme dag som ESA konkluderer med at innføringen av DAB ikke var brudd på EØS-regelverket, sender Medietilsynet ut sin måling av radiolytting for 2018, oppdatert med ferske septembertall. 

– Utviklingen i 2018 har vært forholdsvis stabil, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding. 

Går ned etter DAB

I meldingen skriver Medietilsynet at selv om utviklingen i 2018 er relativt stabil, taper nasjonale radiokanaler stadig lyttere, sammenliknet med tiden før DAB-omleggingen. 

«Det er ingen tvil om at tallene viser en klar nedgang i antall lyttere og lyttertid de siste årene, særlig sammenlignet med året før FM-nettet ble slukket», skriver de i meldingen

Hovedfunn: 

Utvikling i andel daglige lyttere
- Siste to år:
64,8 prosent Q3 2016 - 53,7 prosent Q3 2018
- Siste år:
60,0 prosent i Q3 2017 - 53,7 prosent i Q3 2018
- Siste seks måneder:
57,4 prosent i mars - 56,3 prosent i september

Utvikling i lyttertid
- Siste to år:
84 minutter i Q3 2016 - 72 minutter i Q3 2018
- Siste år:
77 minutter i Q3 2017 - 72 minutter i Q3 2018
- Siste seks måneder:
74 minutter i mars - 72 minutter i september

Lyttertallene (PPM - Portable People Meter) måler hvor mange mennesker som blir eksponert for eller lytter til gitte radiokanaler

Kilde: Medietilsynet

Tallene til Medietilsynet er klare: Andelen som lytter daglig på nasjonale kanaler har gått ned fra 63,2 prosent i 2017 til 55,9 prosent hittil i 2018 - altså en reduksjon på 7,3 prosentpoeng. 

NRK har tapt mest

I pressemeldingen skriver Medietilsynet at bare fra mars til september i år, har NRK tapt tre lytterminutter. 

Med et lengre perspektiv bakover, er tapet i antall lytterminutter enda større.

«Fra tredje kvartal i 2016 til tredje kvartal i 2018 har NRK tapt ni lytterminutter, P4-gruppen to minutter og Bauer Media ett lytterminutt». 

Medietilsynet skriver at tendensen er klar: Nisjekanalene vinner terreng, mens hovedkanalene til de store radioaktørene taper stadig flere lytterminutter. 

«Etter FM-slukkingen har tendensen vært at hovedkanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media har opplevd en nedgang i antall radiolyttere, mens nisjekanalene har fått økt antall lyttere», skriver de. 

Om man sammenlikner 2018-tallene med 2016-tall, ser man samme tendensen. Nisjekanalene lyttes i snitt til ni minutter lenger til, mens hovedkanalene har tapt godt over et kvarter. 

«Sammenlignet med tredje kvartal i 2016 har det vært en tydelig nedgang i lyttertiden på 22 minutter for hovedkanalene, mens nisjekanalene har i samme periode økt lyttertiden med 9 minutter».

Slik fordeler den daglige radiolyttingen seg per kanal: 

Samtidig som de taper lytterminutter, betyr ikke det at det ser helt mørkt ut for NRK P1.
Samtidig som de taper lytterminutter, betyr ikke det at det ser helt mørkt ut for NRK P1.
Powered by Labrador CMS