Svein Larsen er leder for Radio Metro - og styreleder i Norsk lokalradioforbund
Svein Larsen er leder for Radio Metro - og styreleder i Norsk lokalradioforbund

Radio Metro risikerer 40.000 kroner i bot etter at de brøt FM-forbudet. Nasjonal kommunikasjons­myndighet ser alvorlig på saken

Også Radio Rox får smekk på fingrene og risikerer overtredelsesgebyr fordi de ikke slukket FM-sendingene sine i tide.

Publisert

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har varslet radiokanalene i et brev at de ligger an til å  bli ilagt et «overtredelsesgebyr».

Dette får de som følge av at de fortsatt sine sendinger ulovlig etter at frekvenstillatelsene deres opphørte 8. desember 2017, opplyser frekvensdirektør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Medier24.

Frekvensdirektør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Frekvensdirektør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

- Nkom ser alvorlig på at selskapene forsettlig har brutt ekomlovens krav til frekvenstillatelse og at de på denne måten kan ha oppnådd en økonomisk fordel sammenliknet med andre kommersielle radioaktører som stanset sine FM-sendinger i tråd med den regionvise slukkeplanen, .

Onsdag 11. januar i fjor begynte FM-senderne å bli slukket - og den siste ble skrudd av onsdag 13. desember 2017.

Deretter skulle distribusjonen av nasjonale radiosignaler i Norge skje digitalt.

Men radiokanalene fortsatte sendingene sine på FM. Radio Metro mente de var forskjellsbehandlet og fortsetter sine FM-sendinger i Oslo etter slukkingen 8. desember.

Det fikk både Medietilsynet og Nkom til å varsle sanksjoner - opp mot 100.000 kroner.

Kravet om frekvenstillatelse er i tillegg et grunnleggende og prinsipielt krav i ekomloven, og det er viktig for myndigheten å sikre at kravet etterleves. Nkom har varslet et overtredelsesgebyr oppad begrenset til 40 000 kroner for Radio Metro og oppad begrenset til 10 000 kroner for Radio Rox, fortsetter frekvensdirektøren.

Selskapene har frist til 26. februar 2018 for å komme med merknader til de varslede vedtakene.

Etter at Nkom har mottatt eventuelle merknader til varslene vil vi arbeide videre med endelig vedtak i saken. Et eventuelt vedtak om overtredelsesgebyr vil på vanlig måte kunne påklages innen en frist på tre uker, opplyser Nkom til Medier24.

Radio Metro er overrasket

Radiosjef Svein Larsen i Radio Metro, som forøvrig også er styreleder i Norsk Lokalradioforbund, sier følgende i en uttalelse til Medier24.

– Jeg er overrasket over at de går videre med denne saken etter at vi, som vi sa fra om, sluttet med sendingene den 15.desember klokka 24.00. Dersom de konkluderer med bot i denne saken regner jeg med at de nasjonale kringkasterne også blir bøtelagt siden de fortsatte sendingene sine langt utover det som var fastsatt i slukkeplanen. Hvis det ikke skjer er det en klar forskjellsbehandling som ikke er akseptabel, sier Larsen og fortsetter:

- Jeg har fått tilsvarende brev fra Medietilsynet slik at dette er en samordning mellom dem. Jeg tror de fleste vil oppleve dette som urimelig og at de ikke har noen bred støtte for å fortsette med dette. Siste ord er ikke sagt i denne saken og om byråkratiets måte å håndtere dette på, men det kommer jeg altså tilbake til.

Som styreleder i  Norsk Lokalradioforbund har han tatt saken opp med Det europeiske frihandelsforbund sitt overvåkingsorgan ESA. De har ikke gitt sin avgjørelse i saken.

Powered by Labrador CMS