Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.
Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.

Ny sjef for Schibsted-gullgruva Finn satsar knallhardt: – Må bli meir lønsame

Samstundes rir Finn.no berekraftsbølgja og styrer mot to milliardar i omsetnad. Her er Christian Printzell Halvorsen sine planar for Finn.no.

Publisert

Torsdag førre veke vart det klart at tidlegare Finn.no-direktør Christian Printzell Halvorsen vender tilbake som sjef for Schibsted sine nordiske rubrikkselskap etter to år som Cxense-sjef. Det skjer etter at Cxense nyleg vart kjøpt opp amerikanske Piano.

Printzell Halvorsen har lang fartstid i Schibsted frå før, og var administrerande direktør i Finn.no frå 2009 til 2014. Sidan har mykje skjedd med Norges desidert største marknadsplass, som i fjor omsette for rekordhøge 1,76 milliardar kroner.

– Gode argument for å bli med i Adevinta

I tillegg har Schibsted skilt ut den internasjonale rubrikkverksemda med aktivitet i 16 land i Europa, Sør-Amerika og Nord-Afrika, som inneber tungvektarane Leboncoin i Frankrike, InfoJobs i Spania og Subito i Italia.

Att står berre norske Finn, finske Tori og svenske Blocket.

– Eg var ikkje med på den avgjersla. Eg har vore med i diskusjonane tidlegare, og eg veit det har vore gode argument for at Tori, Blocket og Finn skulle bli med i Adevinta, seier den nye Finn-sjefen til Medier24, og held til:

Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.
Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.

– Men det er like gode, og kanskje betre, argument for å halda dei i Schibsted.

Han peiker på synergieffektar og samspel med avishusa som spesielt viktig for å bli ekstra godt kjent med konsumenten i dei respektive landa.

Styrer mot to milliardar i omsetnad

Allereie etter første halvår i 2019 hadde Finn.no omsett for like over éin milliard kroner – om lag 100 millionar kroner meir enn i same periode i 2018.

Den 25. oktober kjem tala for tredje kvartal, og når fjerde kvartal over nyåret vert presentert får me svaret på om Finn.no når den magiske grensa på to milliardar kroner i omsetnad.

– At ein bikkar to milliardar kroner i omsetnad er kanskje ikkje heilt umogleg at skjer allereie i år, seier Printzell Halvorsen til Medier24.

Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.
Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.

Noko av det siste han sjølv gjorde før han slutta var å gjera Torget-annonsane gratis, for å møta auka konkurranse frå mellom anna handel i Facebook-grupper.

Det som då skjedde var at det flauma over i annonsar, utan at etterspurnaden haldt følgje. 

– Det vart vanskeleg å få selt ting. Dersom ein skulle gjort ein tilsvarande operasjon i dag, ville ein kanskje gått meir forsiktig til verks, seier Printzell Halvorsen til Medier24.

Saka held fram under grafikken. 

Auka konkurranse

Likevel meiner han det var riktig å gjera med kunnskapen dei sat med for fem og eit halvt år sidan.

Sidan har konkurransen utvida seg betydeleg ved at andre nisjeappar som Tise, Airbnb, Tise, og andre bruktappar har etablert seg på marknaden.

– Alle dei var der under mi tid, og dei siste tre åra eg var her sist jobba me målretta mot ei tilpassing av marknadsplassane hos Finn. Trenden har halde fram, og det gjer at me som selskap må tenkja at alle marknadsplassar ikkje må vera heilt like, seier han, og legg til:

Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.
Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.

– «Bolig til salgs» og «Feriehus til leige» treng ikkje sjå heilt like ut. Det Airbnb har vore gode på er å ha ein kalender for når feriehusa er ledig, og slike type ting kan gjerast ulikt frå teneste til teneste.

Sjølv om Finn.no har drive kontinuerleg produktutvikling, slit Printzell Halvorsen med å peika på dei største skilnadane med det Finn han forlét og det han no tok over igjen.

– Det er nok tusen små ting. Det er vanskeleg å setja fingeren på éin kjempestor ting, seier han.

– Krev innovasjon

No har han store planar om å møta konkurransen frå dei konkurrerande nisjeappane som tilbyr alt frå reindyrka husutleige til sal av bruktklede.

– «Bolig til salgs» og «Feriehus til leige» treng ikkje sjå heilt like ut. Det Airbnb har vore gode på er å ha ein kalender for når feriehusa er ledig, og slike type ting kan gjerast ulikt frå teneste til teneste.

– Om fem år skal me ha lansert ei rekkje nye tenester og marknadsplassar som me i dag ikkje har. Og så har me forhåpentlegvis blitt meir lønsame. Det krev innovasjon, og at me spissar oss. Me må lansere nye tenester, for dette kjem ikkje av seg sjølv, held han fram.

– Vil de ha bikka 2,5 milliardar i omsetnad?

– Det kan me heilt sikkert. No er Schibsted børsnotert, så eg steller meg til produksjonsnivået som er kommunisert sentralt. Me anslår at dei nordiske marknadsplassane vil ha ein vekst på 8-12 prosent årleg framover.

Kan bli meir algoritmestyrt

– Vil det bli meir personifisering på Finn.no, slik at brukarane får fleire annonsar som er tilpassa eigne interesser?

– I min førre jobb i Cxense jobba me mykje med data og personifisering, så det er eit område eg trur på. Eg ser ikkje bort frå at me kjem til å jobba ein god del med tilpassing til den enkelte konsumenten framover.

Vidare er det fleire konkrete mål om å både gjera brukaropplevinga betre, og Finn har allereie inngått eit samarbeid med mobilbetalingstenesta Vipps. I tillegg vil Finn følgja brukaren frå start til slutt i større transaksjonar som til dømes ved sal av køyretøy.

Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.
Finn.no-sjef Christian Printzell Halvorsen.

– På «Bil til salgs» er det ikkje nok å berre leggja ut ei annonse. Då må ein kanskje hjelpa til med korleis ein overfører pengar, overdreg bilen, skriv kontrakt, og andre ting som også er ein del av prosessen.

Berekraft

Då Finn.no kom på marknaden like over tusenårsskiftet var det langt frå berekraft som var drivaren, men heller at digitale aktørar stakk av med Schibsted-avisene sine rubrikkinntekter.

No, snart 20 år seinare, kan likevel Finn.no ri ei berekraftsbølgja kor fleire og fleire ynskjer å gjera miljøvenlege, mellom anna ved å handla brukt.

– Det er riktig at det har vore in oppsving i merksemda rundt berekraft, og det tykkjer me er gøy. Det gjer at me kan leggja endå meir vekt på det.

– Kjem de til å marknadsføra meir på berekraft?

– Det kjem me sikkert til å gjera på nokre område, seier han.

Powered by Labrador CMS