Administrerande direktør i Cxense, Christian Printzell Halvorsen.
Administrerande direktør i Cxense, Christian Printzell Halvorsen.

Ytterlegare tap for Cxense i fjerde kvartal: Vil bli lønnsame innan fem år

Aksjekursen har nådd botnen og Cxense har henta inn 90 millionar i frisk kapital. No vil dei investere for framtida, ifølgje ny kvartalsrapport.

Publisert

Cxense oppnådde i fjerde kvartal 2018 eit driftsresultat på minus 1,5 millionar dollar, ned frå minus 931.000 dollar i same kvartal året før.

Inntektene frå kjerneverksemda var fire millionar dollar i fjerde kvartal 2018, medan ikkje-kjerneverksemda hadde inntekter på 0,8 millionar dollar.

Investerer

Inntektene samla i 2018 var ned frå 20,5 millionar dollar i 2017 til 20,2 millionar dollar i 2018. Samla driftsresultat var på minus 3,6 millionar dollar, opp frå minus 11,5 millionar dollar i 2017.

– Vårt strategiske vegkart er på plass, og med ytterlegare kapital skal me styrke salsorganisasjon og produkttilbod, seier Christian Printzell Halvorsen, administrerande direktør i Cxense, i ein kommentar i rapporten.

– Dette vil òg tilby verktøy til å betra kundelojaliteten. Me ventar at effektane frå desse investeringane vil materialisere seg i andre halvdel av året, seier han vidare.

Cxense tilbyr innsiktsanalysar og personaliseringstenester for medieselskaper. Polaris sit med ein eigarpost på 5,2 prosent av selskapet.

Tap av inntekter frå ikkje-kjerneverksemda er knyt til sal av 70 prosent av selskapet Maxifier til Bmax.

Driftskostnadane går i fjerde kvartal opp frå 4,8 millionar dollar i 2017 til 5,1 millionar dollar i 2018. Samla sett i 2018 falt kostnadane frå 24,2 millionar dollar til 18,9 millionar dollar.

Kursfall

Cxense tilbaud over nyttår aksjar til sju kroner til selskapets styre og leiing, og henta med det inn ti millionar dollar i frisk kapital. Det er pengar som skal gi Cxense investeringskraft, etter å ha tapt pengar så det syng sidan oppstart.

Selskapet skriv i rapporten at dei har planar om å triple inntektene dei neste fem åra og bli lønnsame i løpet av perioden.

I november i fjor skreiv Medier24 om at verdien på selskapet har sokke med over ein milliard på to år. Aksjekursen nådde sin topp på 178 kroner pr. aksje 4 august i 2016, medan den vart omsett for då rekordlåge 31,7 kroner pr. aksje i november.

No er aksjen nede og vakar på 7-talet, etter tydelege signal frå leiinga som i januar vedtok ein fortrinsretta emisjon med aksjar til sju kroner.

Powered by Labrador CMS