Avslappa stemning før ei Tabloid-sending på TV 2 våren 2006. F.v. Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg, programleiar Pål T. Jørgensen og Stein Ørnhøi.
Avslappa stemning før ei Tabloid-sending på TV 2 våren 2006. F.v. Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg, programleiar Pål T. Jørgensen og Stein Ørnhøi.

Ti år etter Tabloid vart lagt ned er TV 2 framleis utan debatt på hovud­kanalen: – Ikkje gitt opp, seier redaktør

NRK samlar hundretusenvis til debatt to gongar i veka. TV 2, derimot, har ingen store debattsatsingar på sin hovudkanal.

Publisert

Det byrjar å bli nokre år sidan TV 2 samla nordmenn for hardtslåande debattprogram som Tabloid og Holmgang.

Holmgang vart lagt ned samstundes som Oddvar Stenstrøm gav seg som programleiar tilbake i 2008. Tabloid røyk då kanalen ifølgje VG måtte kutte 130 årsverk som følgje av sviktande reklameinntekter i 2009.

– Det er ikkje utelukka at TV 2 skal ha debatt på hovudkanalen. Me har ulike konsept til vurdering, men eg trur det må vere ein meir tilpassa debattform. Den tradisjonelle debatten er me avventande til å innføre att på TV 2, seier nyheitsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, til Medier24.

Karianne Solbrække, nyheitsredaktør i TV 2.
Karianne Solbrække, nyheitsredaktør i TV 2.

Frå og med neste veke vert likevel 17.30-flata på Nyhetskanalen reindyrka debatt, kor dei fokusere på å debattere både aktuelle nyheitssaker og meir utradisjonelle tema – og ikkje nødvendigvis det same som NRK har på sine Dagsnytt 18-sendingar.

 

Kyrre Nakkim

Hos NRK går tradisjonsrike Dagsnytt18 i ein time på NRK 2 og NRK P2 kvar kveld frå klokka 18.00. Tysdag og torsdag sender NRK1 Debatten, med Fredrik Solvang som programleiar, i beste tv-tid frå klokka 21.25.

Debattredaktør i NRK, Kyrre Nakkim.
Debattredaktør i NRK, Kyrre Nakkim.

– Me har ganske oppløftande tal på Debatten i år, som visar at publikum set pris på det. Me gjer de først og fremst fordi me har eit demokratisk oppdrag i å styrkje demokratiet i Norge og støtte under den offentlege samtalen, seier debattredaktør i NRK, Kyrre Nakkim, til Medier24.

– I utgangspunktet har Debatten godt oppi 400.000 sjåarar, og 500.000 på det meste, men tala går ned når det kolliderer med til dømes Champions League eller landskampar, legg han til.

So langt i år har Debatten eit sjåarsnitt på 399.000 per program, medan Dagsnytt18 har 104.000 i snitt.

 

– Fint om TV 2 har meir debatt

Solbrække slår fast at debatt har vore ein del av programmet på Nyhetskanalen, sjølv om dei ikkje har hatt reindyrka debattsatsingar på TV 2 sidan Tabloid.

– Me har ein heil nyheitskanal. Den veks, både i talet sjåarminuttar og i marknadsdelar. Å leggje aktuell debatt dit er heilt naturleg, fordi det er ein kanal som alle har tilgang til. Då treff ein òg det publikummet som er interessert i debatt, seier ho.

Nakkim i NRK fortel om stor interesse for debattsendingane deira.

– Generelt er publikum opptekne av debattane, men det varierer frå tema til tema og kva som skjer elles i samfunnet.

– Eg har tenkt det hadde vore fint om TV 2 hadde hatt meir debatt, fordi det er bra om me får utvikla kvarandre. Dei har hatt noko på Nyhetskanalen, men eg skulle gjerne sett at dei har meir. Det kunne ha fornya debattkonseptet, og skjerpa konkurransen.

Det byrjar å bli ei stund sidan debattsendingane samla nordmenn framføre TV 2 på hovudkanalen. Her er frå då Thorbjørn Berntsen (t.v.) møtte til debatt i tv-programmet «Holmgang» på TV 2 i 2002.
Det byrjar å bli ei stund sidan debattsendingane samla nordmenn framføre TV 2 på hovudkanalen. Her er frå då Thorbjørn Berntsen (t.v.) møtte til debatt i tv-programmet «Holmgang» på TV 2 i 2002.

– Er det dyrt?

– Det kostar pengar, men i forhold til veldig mykje anna er det ikkje kostbart, fordi det gir mange sendeminutt og sjåarar. Det er ikkje dyrare enn andre tv-program. Underhaldning er dyrare, til dømes.

– Debatt er ei prioritering, fordi du må setje inn ein heil redaksjonen til det. Å lage ei debattsending krev at ein set saman dei riktige debattantane med riktig dramaturgi. Det er eit eige fag, seier Nakkim.

Solbrække seier det er riktig at TV 2 ikkje har hatt ei ordinær debattflate på mange år, men at dei likevel skapar debatt med Nyhetskanalen.

– Me tenkjer at Nyhetskanalen er staden for debatt. Me har debatt der kvar dag, og det har me alltid hatt. I TV 2-universet varetek me debattflatene, seier ho.

– Eg tenkjer det er flott at NRK er gode på debatt, men det skulle berre mangle med oppdraget dei har. Det er krevjande å nå dei unge på ein klassisk lineær tv-debatt, men det betyr ikkje at me har gitt opp

 

Marianne Massaiu, tv-analytikar i MediaCom.
Marianne Massaiu, tv-analytikar i MediaCom.

Gammal profil

Tv-analytikar i MediaCom, Marianne Massaiu, startar med å rose TV 2 for si satsing på nyheiter, men seriar sjølv ho gjerne skulle ha sett meir debatt.

– Nyhetskanalen på TV 2 tykkjer eg er imponerande – at ein kommersiell kanal gjer eit så grundig arbeid, og faktisk er den einaste tv-kanalen i Norge som visar nyheiter 24/7. Utfordringa med debattprogram er at dei, med unntak av ungdom som diskuterer miljøvern, har ei veldig gammal profil.

– Dagsnytt 18 har avgrensa med sjåarar. Eg er vel einaste eg kjenner som elskar å sjå på det lineært, og med mine 46 år trekk eg ned snittet som elles er 65 år, seier ho.

Massaiu legg til:

– I tillegg er det eit vanskeleg format kommersielt.

Morten Wiberg, tv-analytikar i Carat Norge.
Morten Wiberg, tv-analytikar i Carat Norge.

 

Fragmentert tv-sjåing

Her får ho støtte av tv-analytikar i Carat Norge, Morten Wiberg.

– Eg vil tru at noko av grunnen er at dei skal tene pengar på det, og debattprogram er ikkje det som er mest interessant kommersielt. Dei må ha ein balanse, og då vert det fort at underhaldning eignar seg best vil eg tru.

Òg han presiserer at TV 2 elles gjer ein viktig jobb som nyheitsformidlar.

– Dei klarar å balansere det bra, med tanke på at dei har Nyhetskanalen som er ein kanal med meir aktuelle ting. Dei kunne nok hatt meir debatt der, men av dei kommersielle er det liten tvil om at TV 2 er den mest aktuelle kanalen.

Massaiu legg vekt på at tv-sjåinga har utvikla seg drastisk dei siste åra.

– Det er nokre år sidan 60 prosent av befolkninga høyrde på «Barnetimen for de minste». Det er ganske få program i 2019 med ein samlande og brei appell. I gamle dagar hadde alle sett det same, medan no er tv-sjåinga så fragmentert at det er vanskeleg å finne format som treff breitt nok.

– Eg forstår det er vanskeleg å koma med eit samlande og godt debattkonsept, og eg ser det er vanskeleg å investere i for ein kommersiell kanal – og at det stadig vert vanskelegare, seier ho.

Powered by Labrador CMS