Når Get og Canal Digital lar deg velge bort TV-kabelen og beholde internett, vil TV-konsumet endres raskt og permanent

KOMMENTAR: Er vi langt unna «The tipping point» for lineær TV-seeing? Nei, tror innsiktsrådgiver Tor-Aksel Ødegård i IUM.

Publisert Sist oppdatert
  • TOR-AKSEL ØDEGÅRD, innsiktsrådgiver i mediebyrået IUM

Å følge andelen av ikke-lineær seeing er viktig for de som plasserer reklame på de kommersielle TV kanalene.

Og ingen kan motsi at denne andelen øker, spesielt blant de yngste.

Skam er et case som tydelig illustrerer hvor TV-seeingen er på vei.

I all hovedsak fordi produksjonen var 100 prosent tilpasset medieatferden til en yngre målgruppe.

Noe man også kan si om MTG-produksjonen Paradise Hotel.

MEN DET ER OGSÅ en annen «endringsdriver» som nå materialiserer seg, som gjør at fallet i lineært TV-konsum vil eskalere.

Media har den siste tiden referert til at Get og Canal Digital i løpet av høsten vil åpne for separate internettabonnement uten binding mot TV.

Man slipper altså å betale for å (ikke) se lineær TV.

Forbrukermyndighetene har presset på for denne utviklingen og bransjefolk er ikke i tvil om at kabel TV og parabol TV vil gå samme vei som fasttelefonen – bort og vekk.

Streaming gir mulighet til en helt annen seermønster på TV og av andre levende bilder enn distributørens ordinære «bokser» gir.

Hele arkivet fra TV-kanalene og dagens tidligere sendinger er et enkelt trykk unna, samtidig som man kan velge å gå rett inn i direktesendingen.

Alle TV skjermer som er koblet opp mot internett kan enkelt brukes til så mye mer enn lineær TV.

Ifølge TNS Gallups interbussundersøkelse har hele 42 prosent brukt Nettflix til å se film siste måned (Q2-2016).

Men enda viktigere, tre fjerdedeler av denne seeingen gjøres på en TV skjerm.

Samtidig som andelene som benytter dataskjerm og tablet går gradvis ned.

TV-SKJERMEN BRUKES altså mer og mer til streamingtjenester enn andre skjermer - fordi stadig flere knytter sitt TV apparat direkte til internett.

Lineær TV har ingen dynamikk i tilbudet til seerne på samme måte som kombinasjonen av TV og programvareløsninger gir.

Et stadig økende tilbud av app-er og en økning i antall husstander som har Apple TV, Chromecast og Smart TV, gir i seg selv en umiddelbar økning i andel som ikke ser lineær TV.

Seerene som skaffer seg disse løsningene vil umiddelbart få utvidet mangfoldet av bruksmuligheter for TV skjermen.

Lineær TV seeing faller som en direkte konsekvens av dette.

I dag er det 23 prosent som oppgir å ha Apple TV og 20 prosent som har Chromecast (TNS Interbuss Q2/16). I tillegg kommer alle med Smart TV, som har egen, integrert internetttilgang.

DET USA-BASERTE selskapet TDG research publiserte i sommer resultater fra en undersøkelse hvor de ga TV-seerne et valg mellom å ha vanlig betal-TV eller streaming for å se TV.

Resultatene er entydige – jo yngre man er, dess større sannsynlighet for å velge streaming.

Hele 64 prosent av de under 34 år vil helst se tv gjennom streaming.

Også signaler fra nettopp avsluttede sommer-OL viser at endringer er i ferd med å skje – selv på sportssendinger som vi primært gjerne ser lineært.

Karlene Lukovitz skriver med bakgrunn i seertall fra OL på Audience Buying Insider: «TV's revolution plays out before our eyes».

HER HJEMME inkluderer TNS Gallups Interbussundersøkelse en tradisjonell segmenteringsmodell hvor befolkningen deles i den klassiske diffusjonsmodellen med innovatør, tidlig bruker, og så videre.

I alt defineres 11 prosent av befolkningen som innovatører eller tidlige brukere mens kategorien etternølere er 16 prosent.

Ikke overraskende er ukentlig seeing via strømming hele 74 prosent blant innovatører, mens det blant etternølere er 26 prosent.

Det er derfor et enkelt resonnement å trekke ut av dette:

Når store TV-distributører som Get og Canal Digital med en samlet markedsandel på godt over 60 prosent, innen utgangen av 2016 slutter med tvunget salg av sammenkoblet TV- og internettdistribusjon, vil massenes TV-konsum endres raskt og permanent.

Denne endringen vil bli ytterligere forsterket når aktørene trår til med tunge kampanjer for å øke sine markedsandeler på kraftig bredbånd.

I fremtiden blir det stadig viktigere for folk flest å ha stor internettkapasitet enn å betale ekstra for å kun motta TV.

Dette vil TV-kanalene merke - og de bør raskt se over sine målemetoder og endre sine streamingstrategier.

Powered by Labrador CMS