Camilla Bjørn og Daniel Ramberg i NRK P3.
Camilla Bjørn og Daniel Ramberg i NRK P3.

Debatt

NRK: – Tar til oss kritikken

I ettertid ser vi at måten vi løste dette på skapte mer rot enn orden i denne saken, skriver redaktør Camilla Bjørn og redaksjonssjef Daniel Ramberg i NRK P3.

  • CAMILLA BJØRN, redaktør i NRK P3  og DANIEL RAMBERG, redaksjonssjef nett og sosiale medier NRK P3

Nylig publiserte vi en kommentarartikkel på P3.no som ikke var tilstrekkelig gjennomarbeidet og klar for publisering. Kommentaren har vært gjenstand for mye debatt i flere medier og i sosiale medier. 

Kommentaren var ment å se på den siste tidens kritikk mot forfatteren J.K. Rowling, og si noe om hvordan kommentarforfatteren, som er stor fan av Rowlings «Harry Potter»-serie, forholder seg til den og tidligere anklager. Dette er en interessant og kompleks tematikk, som tar opp i seg litteratur, kjønnspolitikk og debatt på sosiale medier.

Tonje Gjevjon påstår i en Dagbladet-kronikk tirsdag, at det var redaksjonen som hadde satt journalisten på jobben. Det stemmer ikke. Vi er glade for at NRK P3 har journalister som tør å foreslå betente temaer. 

NRK P3 skal legge til rette for at unge journalister dekker aktuelle problemstillinger for unge voksne på en god og etterrettelig måte. 

Gjerne med et personlig perspektiv som unge kan kjenne seg igjen.

Som allerede nevnt i en sak i Medier24 tirsdag forrige uke, tar vi all mulig ansvar for at vi ikke klarte å sikre denne kommentarartikkelen godt nok.

For det Tonje Gjevjon har rett i, er at det er en redaktørjobb å luke ut uriktige påstander og sikre at innhold holder den høye kvaliteten NRKs publikum har krav på. 

Det skjedde ikke i denne saken og det er vi lei oss for. 

I timene etter publisering 3. juli ble vi gjort oppmerksomme på faktafeil i teksten, blant annet av forfatter og Dagbladet-skribent Inger Merete Hobbelstad. 

Særlig to påstander i kommentaren ble trukket frem av flere, nemlig at vi i tittelen nokså bombastisk slo fast at J.K. Rowling er «latterlig» transfob og at vi skrev at William Shakespeares verk «er sterkt preget av kvinnehat».

Vi gjorde derfor endringer i kommentaren lørdag og søndag. I ettertid ser vi at måten vi løste dette på skapte mer rot enn orden i denne saken.

Selv om innlegget var merket som kommentar var det også utydelig for mange lesere og kritikere at teksten var nettopp det, samt hvem som fremsatte kritikken og hva den gikk i.

Derfor gjorde vi enkelte endringer. Disse for å ta flere forbehold, språkvaske og tydeliggjøre hensikten med teksten. 

Vi opplyste at vi hadde gjort språklige endringer fra start, men ved å ikke oppgi konkret hva vi har gjort kan det se ut som vi bevisst unngår å belyse vesentlige endringer og feil.

Det var ikke vår intensjon. Endringene ble derfor i sin helhet loggført nederst i artikkelen for full åpenhet.

Vi tar til oss kritikken om at teksten er ubalansert. Det skal være verdifullt for alle lesere av NRK P3, både unge og gamle, å lese hvordan unge mennesker forholder seg til kunst i lys av meningsutveksling i sosiale medier. 

Med endringene som nå er gjort, mener vi er det riktig å la kommentaren stå som et innlegg i en svært aktuell og utfordrende debatt, der det også kommer frem hva som burde være endret i teksten som først ble publisert.

Powered by Labrador CMS