Politiets teknikere arbeider ved hytta der en 13 år gammel jente ble funnet død på Beitostølen nyttårsaften.
Politiets teknikere arbeider ved hytta der en 13 år gammel jente ble funnet død på Beitostølen nyttårsaften.

En 13-åring døde av avmagring. Mandag starter straffesaken mot moren. Slik skal VG, NRK, Dagbladet, NTB og Budstikka dekke den

Sju medier ble felt i PFU for Lommedalen-saken. Neste uke møter den tiltalte moren i retten. Vi har spurt norske medier om de etiske utfordringene og hvordan dekningen blir.

Publisert

En 13 år gammel jente ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015, og obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jenta veide 21 kilo og hadde en BMI på 8,8. 

Saken fikk en omfattende dekning av norsk presse. Tirsdag ble sju av ni innklagde medier felt i Pressens Faglige Utvalg for dekningen av det som vekselsvis går under navnet Valdres- og Lommedalen-saken, sistnevnte etter hvor hun vokste opp. 

PFU mente flere av mediene gikk for langt i å omtale barn som mobbere etter dødfallet og det medførte i fellelse i sju av ni saker.

Saken både var og er vanskelig å dekke for mediene.

Vi har spurt en håndfull redaktører om hvordan de har lagt opp løpet når straffesaken starter på mandag.

 

Slik skal Budstikka dekke saken

Lokalavisen Budstikka var blant dem som fikk kritikk i PFU for sin omtale av Lommedalen-saken på tirsdag, i forbindelse med et leserinnlegg. 

Sjefredaktør Kjersti Sortland sier til Medier24 at de skal dekke saken blant annet med rettskommentator Jorunn Stølan.

Sjefredaktør Kjersti Sortland i Budstikka.
Sjefredaktør Kjersti Sortland i Budstikka.

Hun har spesielt god innsikt omkring spiseforstyrrelser, helsevesenet og rettspleien, sier Sortland.

– Så vil det også være nyhetsreporter til stede alle dager. Den aller første uken kommer det til å være kommentator pluss en fotograf og to nyhetsreportere til stede, slik at alle settes inn i saken. Reporterne vil deretter bytte på å være i retten gjennom seks uker, sier hun og fortsetter:

– PFU har hamret inn viktigheten av å ta hensyn til konsekvenser for barn som omtales i mediene. Det kan ingen nå ha unngått å få med seg.

- Men det er nærliggende å anta at påtalemyndigheten i stor grad vil konsentrere sin bevisførsel om perioden da tiltalte og barnet var alene på hytta, altså de tre månedene fra oktober til desember 2015 da barnet døde.

– Ønsker om tildeling av ansvar langt tilbake i tid til små skolebarn vil antagelig fremstå mindre relevant hva angår bevisførsel i henhold til tiltale, enn hva som var tilfelle under mediedekningen i 2016, fortsetter Sortland.

Antar at det blir sterkt

Budstikka er lokalavis for Lommedalen, hvor avdøde og tiltalte bodde det meste av jentas liv.

Det er derfor naturlig at de lokale vitner som er innkalt – og som skal fortelle om kontakten med tiltalte, herunder også mobbepåstandene - blir omtalt, mener redaktøren.

– Både lærere, rektorer og naboer skal etter det Budstikka kjenner til vitne i mai. Det ville vært underlig om lokalavisen ikke skulle gjengi essensen i det som fremføres fra Bærum kommunes etatsledere, ansatte og av naboer av avdøde i retten.

- Når det er sagt, tas det fortløpende stilling til nøyaktig hvordan man gjengir - som reportere gjør i alle saker.

– Hvordan vil dere karakterisere vanskelighetsgraden i dekningen av en slik sak?

– Et sykt barn døde, uten å få hjelp. Det er å anta at det enkelte dager blir sterkt for dem som skal jobbe i retten å se og lytte til bevisførsel basert på en tiltale om mishandling. I tillegg skal journalistene levere gode referater til offentligheten. Det er selvsagt en krevende oppgave.

Sortland forklarer at selv om de er en lokalavisen i området, så må de omtale også de vonde bevisene.

– Selv om noen lesere vil komme til å spørre redaksjonene om hvorfor mediene «må fortelle så mye fælt».  Årsaken til dette er: Hvis den vanlige innbygger i Norge ikke forstår hvorfor noen straffes eller frifinnes, svekkes tilliten til rettsstaten. Og den tilliten må vi ha i et samfunn som vårt. Derfor har pressen en oppgave å løse, som vi skal forvalte etter beste evne, forteller Sortland.

VG blir tilbakeholden med opplysninger som rammer barn

VG ble ikke bare frikjent i PFU på tirsdag, men de fikk også skryt fra utvalget, som mente at avisen har opptrådt etter boka.

Sjefredaktør Gard Steiro i VG.
Sjefredaktør Gard Steiro i VG.

Faktisk mente et utvalgsmedlem at man burde bruke VGs tilsvar som pensum på journalistskoler.

Sjefredaktør Gard Steiro sier til Medier24 at de kommer til å dekke rettsforhandlingene grundig, men samtidig ta hensyn til de mange berørte av tragedien.

– Den sentrale spørsmålet er nå hvilke bevis anklagene mot mor bygger på, ikke hva som skjedde flere år tidligere. Flere av de andre problemstillingene som er reist i tilknytning til dødsfallet er allerede belyst i offentligheten, sier han og fortsetter:

– Vi vil ligge på samme linje som tidligere. Vi kommer også under rettens gang til å være varsomme med å gjengi opplysninger som kan ramme mindreårige. VG vil også i fortsettelsen unngå å publisere informasjon som kan identifisere barn som blir anklaget for mobbing.

Dersom påstander om mobbing blir et sentralt tema i retten, mener VG det er nødvendig å formidle dette til leserne, opplyser sjefredaktøren.

– Spørsmålet er - som det har vært fra starten – ikke om påstander om mobbing og systemsvikt kan omtales, men hvordan mediene gjør det. Det må skje med varsomhet, nødvendige forbehold og i en form som ikke påfører mindreårige en unødvendig tilleggsbelastning.

Steiro sier til Medier24 at saker som Lommedalen-saken byr på en rekke etiske utfordringer og selv om mediene - og VG - gjør noen ganger feil, så er de trente på å gjøre slike vurderinger.

– Det vil være mindre komplisert å gjøre disse vurderingene nå enn i starten ettersom vi har fått mer kunnskap gjennom granskninger og tilsynsrapporter, sier han.

Dagbladet skal være ekstra varsomme

Dagbladet var en av avisene som ble felt i PFU for sin omtale av Lommedalen-saken.

Nyhetsredaktør Frode Hansen sier til Medier24 at de vil dekker saken løpende på alle plattformer. 

Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet.
Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet.

– Det vil bli gjort grundige vurderinger rundt blant annet identifisering, og enkeltpåstander som kommer fram i retten. Det er en tragisk sak og berører mange parter. Nettopp derfor er det viktig at vi er ekstra varsomme med hva vi publiserer – og hvordan vi gjør det, sier han og fortsetter:

– Vi må også løpende vurdere konsekvensene når vi omtaler detaljene i sakskomplekset, ikke minst sett opp mot pkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten som gjelder barn. – Hvilke følger får PFU-behandlingene for dekningen deres?

– PFU- avgjørelsene bidrar selvsagt skjerpende i forhold til at vi skal ta de nødvendige forbehold når vi omtaler moras påstander om at datteren ble mobbet.

– Kommer dere til å omtale den påståtte mobbingen eller ikke?

– Vi omtaler dette som morens subjektive oppfatning, sier nyhetsredaktøren.

– Hvordan vil dere karakterisere vanskelighetsgraden i dekningen av en slik sak?

– Som andre saker der barn er involvert, er dette en komplisert sak å dekke for norske medier. Saken er breddfull av etiske, løpende vurderinger, og illustrerer et av de vanskeligste presseetiske spørsmål. Det var bra vi fikk en grundig gjennomgang gjennom PFU-møtet, sier Hansen.

NRK vil ikke kaste mistanke

NRK ble også felt for sin dekning av Lommedalen-saken, også dem med henvisning til punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten om hensyn til barn. 

Under straffesaken tar de ingen sjanser og stiller like gjerne med etikkredaktøren tilstede i rettssalen (se lenger ned i saken).

Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK.
Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK.

Publiseringsredaktør Stein Bjøntegård i NRK sier at de vil dekke saken på alle plattformer.

– Vi har selvsagt fulgt godt med på PFU-behandlingen og kommer til å ta den i betraktning når vi dekker saken. PFU er tydelige på at det var legitimt å omtale påstandene om mobbing, fordi det har vært en av hovedforklaringene til 13-åringens mor, sier han og fortsetter:

– Vi kommer til å omtale dette hvis det blir en sentral del av saken, men vi kommer til å omtale det på en generell måte som ikke kaster mistanke mot noen. Det vil for eksempel si at vi ikke bruker navn på skoler eller klassetrinn.

– Hvordan vil dere karakterisere vanskelighetsgraden i dekningen av en slik sak?

– Det er en vanskelig sak å dekke. Den påståtte mobbingen er en utfordring, men det er også spørsmål om identifisering, navngiving og bildebruk. Vi kommer derfor også til å ha vår etikkredaktør Per Arne Kalbakk på plass i Valdres tingrett på åpningsdagen mandag, sier Bjøntegård.

NTB skal drøfte etikken løpende

Norsk Telegrambyrå (NTB) ble også felt for denne saken på tirsdag.

Nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes sier til Medier24 at de skal være tilstede og dekke de tre første dagene av saken, også noe til og fra - alt ettersom hvilke vitner som føres. De skal også dekke prosedyrene.

– De to første dagene har vi i tillegg livedekning. Foto og video har vi første dag, og også kanskje dag to.

Nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix).
Nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix).

 – Hvilke følger får PFU-behandlingene for dekningen deres?

– Allerede før dekningen av denne saken ble klaget inn for PFU hadde vi grundig gjennomgang av hvordan vi skriver om Lommedalen-saken, blant i forbindelse med lanseringen av Jon Gangdals bok. Vi mener derfor bevisstheten i redaksjonen om omtale av blant annet mobbeanklagene var høy også før PFU kom med sine konklusjoner, sier han.

Han sier at mors påstander om mobbing er viet tre dager i retten, og vil derfor være en sentral del.

Derfor kommer de til å trø både riktig og varsomt.

– Det er en vanskelig sak, hvor vi må være varsomme når det gjelder detaljer, både fordi det dreier seg om et barns dødsfall, en mor er tiltalt og på grunn av påstandene om mobbing. Vi legger opp til en fortløpende kontakt med våre medarbeidere i rettssalen for å drøfte etiske problemstillinger o.l. som måtte oppstå underveis, avslutter han.

Powered by Labrador CMS