Fagpressens redaktørforum: Styret i Fagpressens redaktørforum, fra venstre: Cathrine Th. Paulsen, Jan E. Espelid, nyvalgt leder Ivar Kvistum og Mona Askerød. Karoline K. Åbyholm sitter også i styret. Arkivfoto
Fagpressens redaktørforum: Styret i Fagpressens redaktørforum, fra venstre: Cathrine Th. Paulsen, Jan E. Espelid, nyvalgt leder Ivar Kvistum og Mona Askerød. Karoline K. Åbyholm sitter også i styret. Arkivfoto

Fagpressens egne gir direktørjakten strykkarakter - flere kaller den problematisk

I dag ble den nye direktøren i Fagpressen presentert. Men prosessen har ikke vært god nok, mener medlemmer.

Publisert

I dag ble Per Brikt Olsen presentert som den nye direktøren i Fagpressen. Det er gjort uten åpen søkerliste, noe som er stikk i strid med styrets vedtak (se egen sak).

Fagpressens egne medlemmer reagerer nå på prosessen som har vært.

Fagpressens redaktørforum sin leder, Ivar Kvistum, sier til Medier24 at saken er problematisk fordi den etterlater et inntrykk av at offentlighet og innsyn virker ødeleggende og kompliserende for beslutningsprosesser.

Protokoll fra Fagpressens redaktørforum sitt møte 16. februar.
Protokoll fra Fagpressens redaktørforum sitt møte 16. februar.

– Men som journalistiske medier insisterer vi tvert om på at åpenhet gir bedre prosesser og beslutninger. Vi synes det er et problem at organisasjonen ikke evner å følge sine egne prinsipper. Konsekvensen er åpenbart uheldig, sier han.

I redaktørforumets styreprotokoll fra 16. februar skrev de følgende som vedtak:

I Fagpressens styremøte 30. september bestemte styret at søkerlisten skulle bli offentliggjort. Dette skjedde ikke.

FRF-styret ser at det er et problem å skulle forholde seg til den manglende offentligheten rundt søkerne, og begrunnelsene for den. Saken reiser problemstillinger som vi gjerne vil debattere i ettertid av prosessen.

Årsaken var, blant annet, en misforståelse, mente leder Ole Henrik Nissen-Lie i ansettelsesutvalget. Han tok over som leder for utvalget da Jan M. Moberg og Britt Sofie Hestvik begge trakk seg, for å unngå habilitetsproblemer.

– Jeg fikk med meg at de har vedtatt at det skal være offentlig og det betyr jo åpenbart at styret har ment dette, men så har det på ett eller annet tidspunkt gått galt i prosessen. Det skulle ikke skjedd. Det vil forundre meg veldig om de ulike partene vil forsvare prosessen, sier Kvistum.

– Har dere i redaktørforumet tillit til styret og ansettelsesutvalget etter denne saken?

– Ja, det er ingen mistillit, men jeg synes de skal forklare seg. Årsmøtet er om en måned og siste ord er ikke sagt i denne saken, sier han.

Styremedlem Britt Sofie Hestvik i Fagpressen. Hun er også ansvarlig redaktør og adm. dir i Kommunal-Rapport.
Styremedlem Britt Sofie Hestvik i Fagpressen. Hun er også ansvarlig redaktør og adm. dir i Kommunal-Rapport.

 

– Burde vært offentlig

Styremedlem Britt Sofie Hestvik i Fagpressen er også redaktør i Kommunal Rapport, som har stilt seg helt i bresjen for å åpne det offentlige Norge.

Hun meldte seg inhabil og har ikke hatt noe med prosessen å gjøre etter 24. januar.

Til Medier24 sier hun at hun er opptatt av offentlighet og åpenhet i sitt daglige virke, også i sine verv som styremedlem i NR og Fagpressen og som styreleder for Institutt for Journalistikk.

– Jeg mener jo at det påhviler presseorganisasjonene et spesielt ansvar når vi prinsippielt mener at åpenhet er viktig, så må vi etterleve det. Jeg mener at søkerlisten til toppjobben i Fagpressen skal være offentlig. Det har jeg vært tydelig på i styret og det var enighet om det.

Hun sier at hun deltok på ett møte i ansettelsesutvalget og ga da tydelig beskjed om sitt ståsted når det gjelder åpenhet. Så trakk hun seg da utvalget fikk den første listen over mulige kandidater. Siden den gang har hun holdt meg unna prosessen, sier hun.

 

– Beklagelig

– Jeg synes det er beklagelig det som har skjedd. Jeg tenker at det er et nokså nært forestående årsmøte i Fagpressen, og at det er en anledning der noen medlemmer kanskje vil benytte muligheten til å uttale seg om dette, sier Hestvik. 

– Jeg mener at Fagpressen som en viktig presseorganisasjon skal gå foran når det gjelder offentlighet. Det er en viktig sak Fagpressen skal kjempe videre for med troverdighet, og at Fagpressen da må skikke seg på en god måte for å være troverdig på det. 

– Det er beklagelig, og så får man være så ansvarlig at man gjør seg ferdig med dette og går videre og jobbe på en god måte.

– Tror du styret har tilliten til medlemmene nå eller bør dette vurderes opp mot årsmøtet?

– Det får vi se på. Jeg er glad for at styret har hatt et vedtak på at vi skulle ha åpenhet. Det er betryggende og grunn til å ha tillit til at vi mener. Men så har det skjedd noe i prosessen her som er beklagelig. For min del har jeg tillit til at også lederen av ansettelsesutvalget, som nå tar støyten, er en som er opptatt av åpenhet, sier Hestvik 

NÅ: Per Brikt Olsen er ny direktør i Fagpressen. Vi snakker med ham om jobben

Posted by Medier24 on Wednesday, March 1, 2017

  • For ordens skyld: Jan M. Moberg er også publisher i Teknisk Ukeblad som eier 10 prosent av Medier24 AS. Bedriftene er også samlokalisert i Oslo.
Powered by Labrador CMS