Daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen.
Daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen.

Bransjesamarbeid om mangfold: – Vi har en lang vei å gå

Nå jobbes det med å utarbeide tiltak i håp om å få til en forbedring i kommunikasjonsbransjen.

Publisert

Kommunikasjonsforeningen, sammen med med Kreativt Forum, Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Grafill, har gått inn for et bransjesamarbeid om mangfold.

Målet er en kommunikasjon- og reklamebransje «som i større grad speiler samfunnet». Dette på bakgrunn av mangfoldsdebatten som stormet denne sommeren.

 

– En forutsetning for å lykkes

– Vi tok initiativ for å gå sammen for å se hva vi kan gjøre i fellesskap og hvordan vi som ulike organisasjonen kan bidra, sier daglig leder Therese Manus i Kommunikasjonsforeningen.

Fire tiltak:

  • Mangfoldstrategi
  • Mangfoldkompetanse
  • Rekruttering innad i bransjen og til utdanning
  • Representasjon og rollemodeller

Manus nevner at man kan utarbeide guider til medlemmene for hvordan man kan lage en mangfoldstrategi, vise frem caser med noen som har fått til noe bra, arrangere seminarer og samarbeide med andre aktører.

– Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Vi må speile samfunnet både intern i bedriftene og i arbeidet vi gjør. Vi lever i et mangfoldig samfunn på alle måter, og da er det en selvfølge at vår bransje også skal være det. Vi har en lang vei å gå, mener hun.

Manus forteller at når de snakker om mangfold inkluderer det etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne og alder med mer, men at de nå i starten vil fokusere på førstnevnte.

– I først omgang vil vi se spesielt på etnisk mangfold og tiltakene vil primært rette seg mot det. Men arbeidet vil ikke stoppe der, vi ser for oss et langsiktig samarbeid, sier den daglige lederen i Kommunikasjonsforeningen.

 

Markedsføre faget

Manus tror at bransjen nå er moden for en endring, men at det er en del ting som må nøstes opp i for å få det til.

–Jeg tror absolutt at man er moden for en reell endring, også er det årsaker til at man ikke er der.

Hun nevner at rekruttering vil bli et viktig tiltak fremover, i tillegg til at bransjen er nødt til å markedsføre faget som et interessant fag for flere ulike mennesker.

– Det er mye arbeid som må gjøres for at vi virkelig skal få endret på situasjonen, og dette er heller ikke noe man blir ferdig med. Det er et kontinuerlig arbeid, men min opplevelse er at det er stor vilje, og at flere nå har en større bevissthet rundt dette.

Under den overordnede visjonen «en mangfoldig bransje der alle er inkludert og representert», forteller Manus at organisasjonene skal fortsette med en tett møteaktivitet. Snart vil de møtes igjen for å konkretisere hvilke tiltak man skal sette i gang med først.

 

– På overtid

Daglig leder Benedikte Løvdal i Kreativt Forum mener også at bransjen er klar for en endring.

– Jeg tror mange har følt på at vi er på overtid med å adressere temaet. Det er bred enighet om at det trengs en endring blant både mennesker i foreningene, blant medlemmene og stort sett alle i denne bransjen, sier Kreativ Forum-sjefen og fortsetter:

– Det føles veldig ålreit at vi nå har et felles initiativ og en målsetning som er viktig framover for å holde bevisstheten oppe og jobbe med praktiske tiltak som er lett å implementere i hverdagen.

Hun tror at hektiske hverdager for mange i bransjen kan være med på å sette en demper på utviklingen.

– I en hektisk hverdag er det lett å falle tilbake på det kjente og trygge - som ikke nødvendigvis fremmer mangfold, sier Løvdal.

Videre tror hun fokus fremover må være på at man skal samle bransjen og tilrettelegge for nyttige verktøy en kan benytte seg av.

Powered by Labrador CMS