Rødt-leder i Oslo tingrett: «Hvis politikerne kan dekke over egne feil, vil det gå ut over tilliten»

Rødt-leder Bjørnar Moxnes møter i retten torsdag, tiltalt for ulovlig offentliggjøring av hemmelig rapport.

Publisert Sist oppdatert

Oslo (NTB): Bjørnar Moxnes fastholdt i Oslo tingrett torsdag at det var nødvendig å offentliggjøre mer av rapporten om den såkalte Lindeberg-saken. Hensikten var ifølge Rødt-lederen å gjøre alvorlige feil kjent for innbyggerne i Oslo.

– Lindeberg-saken dreier seg om hvordan Oslo kommune ivaretar rettssikkerheten til pasienter og ansatte ved byens sykehjem, sa Moxnes i sin forklaring.

Han mener den sladdede versjonen av rapporten fra kommunerevisjonen gjorde det umulig for innbyggerne å gå de ansvarlige etter i sømmene. I tillegg gjorde den det vanskeligere for en hjelpepleier ved Lindeberg omsorgssenter å renvaske seg for urettmessige anklager om seksuelle overgrep mot demente pasienter, ifølge Moxnes. På denne bakgrunn valgte Rødt å offentliggjorde en ny versjon, med flere opplysninger, på sine nettsider i fjor.

– Uten sladding dokumenterer rapporten hvordan ledere på alle nivåer unnlot å gripe inn og rydde opp. Min hovedmotivasjon har vært at alvorlige feil blir kjent. Kun på den måten kan feil rettes, sa han.

– Maktutøvelsen må være åpen og gjennomsiktig. Hvis politikerne kan dekke over egne feil, vil det gå utover tilliten til politikerne, tilføyde Moxnes.

Han mener dessuten å ha handlet i tråd med tilsynsplikten som alle medlemmer av Oslo bystyre er underlagt.

Samtlige bystyrepartier med unntak av Rødt og SV anmeldte i fjor Moxnes til politiet for brudd på taushetsplikten etter forvaltningsloven. I mars ble han ilagt et forelegg på 15.000 kroner som han nektet å vedta. Dermed må Rødt-lederen møte tre dager i retten midt i valgkampinnspurten.

Fakta om Moxnes-saken:

  • Rødt-leder Bjørnar Moxnes ble tidligere i år ilagt et forelegg på 15.000 kroner for brudd på taushetsplikten. Han nektet å vedta forelegget, og dermed blir det rettssak.
  • Samtlige partier i Oslo bystyre, med unntak av SV og Rødt, gikk inn for å anmelde Moxnes etter at bystyrerepresentanten offentliggjorde hemmeligstemplet informasjon i en granskingsrapport. Et av spørsmålene retten skal ta stilling til, er om Rødt i tilstrekkelig grad sladdet identifiserende opplysninger om pasienter og ansatte.
  • Granskingsrapporten ble utarbeidet i forbindelse med en sak mot en hjelpepleier som ble beskyldt for overgrep mot to beboere ved Lindeberg omsorgssenter i Oslo. Pleieren ble politianmeldt og sykmeldt, men saken ble henlagt. Pleieren fikk jobben tilbake samt en unnskyldning fra byråden.
  • Det er satt av tre dager til saken i Oslo tingrett. Siste rettsdag er mandag 7. september.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS