MBLs fagsjef næringspolitikk, Bjørn Wisted
MBLs fagsjef næringspolitikk, Bjørn Wisted

MBL: Staten er ingen Sareptas krukke for avisene

Redaktør Erik Waatland i Medier24 uttaler seg forbausende bombastisk i kommentaren «Staten bør ikke lenger være en slags Sareptas krukke for medier som ikke omstiller seg», skriver Bjørn Wisted.

Faktum er at staten bruker mindre penger på tiltak rettet mot aviser i dag enn før.

Pressestøtten (produksjonstilskuddet) er i år 55-60 mill. kr mindre verdt enn i 2012 fordi det ikke har vært indeksjustert, og utgjør bare 2,4 % av avisenes samlede inntekter.

Mva-fritaket for kjøp av avisabonnement har omtrent samme verdi i dag som for fem år siden, til tross for at det ble utvidet til også å gjelde digitale abonnement i mars 2016.

Samtidig har avisene siden 2012 mistet 3352 mill. kr i annonseinntekter. Til tross for opplagsnedgang frem til i fjor har brukerinntektene økt med 200 mill. kr siden 2012.

Det skyldes blant annet en formidabel digitalisering og digital brukervekst for mange aviser.

Hvis Waatland virkelig mener at det skyldes at man ikke forsøker bør han besøke noen aviser.

Det betyr ikke at digitalisering er rett frem, og at det som fungerer for en avis nødvendigvis fungerer for en avis med andre forutsetninger.

Mye arbeid gjenstår. Men å hevde med bred penn at man lar være å ta jobben fordi staten likevel stiller opp med penger er ikke troverdig.

Powered by Labrador CMS