Tour de France og Edvald Boasson Hagen var det eneste store sportsarrangementet på TV i sommer. Sammen med serier, repriser, krim og allsang var det likevel nok til at reklamekanalene solgte godt.
Tour de France og Edvald Boasson Hagen var det eneste store sportsarrangementet på TV i sommer. Sammen med serier, repriser, krim og allsang var det likevel nok til at reklamekanalene solgte godt.

MEDIEBAROMETERET:

Alt tydet på en trist sommer for TV-reklame, men den gang ei. Tvert i mot har juli gitt ny fart i veksten

Seerne flykter fra skjermen, men utsolgte kanaler og høye priser gir god effekt. Etter sju måneder ligger mediebyråenes TV-kjøp 100 millioner kroner over fjoråret.

Publisert

Mediebyråenes omsetningsstatistikk forteller mye om utviklingen i reklamemarkedet. I år har den også fortalt mye rart, især når det kommer til utviklingen for TV som mediekanal:

For mens unge og unge voksne rømmer skjermen, er etterspørselen fra annonsørene fortsatt stor.

Kanalene har svart med høye priser, og utsolgte kanaler har gitt gode inntekter.

Tidlig i år viste mediebarometeret vekst, så kom en vår med kraftig korreksjon og nedgang. Før sommeren var spådommen til Mediacoms TV-sjef Marianne Massaiu en «trist sommer» for TV-husenes reklameomsetning, idet vi gikk i en juli uten store mesterskap.

 

MEDIEBAROMETERET: Per juli 2017 (7 mnd) 

  I år I fjor Endring Andel 2017
Internett 1 823 179 1 629 916 11,9 % 34,5 %
Display 439 395 484 423 -9,3 % 8,3 %
Mobil/tablet 125 884 158 733 -20,7 % 2,4 %
Programmatisk/Nettverk 431 856 353 605 22,1 % 8,2 %
Sosiale medier 338 869 247 189 37,1 % 6,4 %
Søk 316 485 252 487 25,3 % 6,0 %
Video 170 690 133 479 27,9 % 3,2 %
TV 1 991 105 1 885 146 5,6 % 37,6 %
Radio 224 638 215 137 4,4 % 4,2 %
Kino 64 654 51 779 24,9 % 1,2 %
Utendørs/plakat 304 645 229 410 32,8 % 5,8 %
Dagspresse 343 455 424 393 -19,1 % 6,5 %
Ukepresse/magasiner 57 816 72 964 -20,8 % 1,1 %
Fagpresse 16 394 16 269 0,8 % 0,3 %
DM 436 890 442 335 -1,2 % 8,3 %
Andre medier 25 781 49 541 -48,0 % 0,5 %
Sum medieomsetning 5 288 557 5 016 890 +5,4 %                     
  • Alle tall i 1000 kroner. Se isolerte juli-tall nederst i saken.

 

Sommeren ble meget glad

Men slik gikk det ikke: Mediebarometeret viser tvert i mot god fart i juli.

Etter sju måneder har mediebyråene kjøpt TV-reklame for 1,991 milliarder kroner i år, 105 millioner mer enn fjoråret og en vekst på 5,6 prosent.

For juli måned er veksten isolert sett 40 millioner kroner - hele 34 prosent (!).

Hvordan kan det ha seg?

Mediebyråforeningen publiserer ikke selv månedstall - nettopp fordi det kan være tilfeldige utslag på enkeltmåneder. Så disse tallene regner vi oss fram til selv hver måned.

Og en viktig faktor her kan være periodisering; i år var det fem mandager i juli og det betyr fem faktureringsdager.

Men det forklarer ikke hele veksten, og Mediacoms TV-sjef Marianne Massaiu konstaterer at hennes spådom var feil:

- Periodisering er nok en viktig grunn. Samtidig er etterspørselen fremdeles svært høy, og kanalene har nok lagt en god juli bak seg.

- Den kommersielle produksjonen var lavere enn i fjor, mens omsetningen økte. Det betyr at det fortsatt er høy inflasjon i TV-markedet, sier Massaiiu.

Salgs- og markedsdirektør Bjørn Gunnar Rossvoll i TV 2. Bildet er fra Mediekonferansen høsten 2017.
Salgs- og markedsdirektør Bjørn Gunnar Rossvoll i TV 2. Bildet er fra Mediekonferansen høsten 2017.

 

- Viser litt i overkant

Daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen minner om at tallene må ses i sammenheng, og at manglende kapasitet tidligere i år har gitt vekst i juli. Denne effekten vil vi nok også se utover høsten, spår hun.

Og vekst på over 30 prosent i juli er nok litt mer enn den reelle utviklingen - det konstaterer også den største spilleren i markedet; TV 2 ved salgsdirektør Bjørn Gunnar Rossvoll:

- Vi er godt fornøyd med sommeren. TV står seg sterkt og leverer svært gode resultater, så at det fortsatt er vekst, er ikke overraskende, sier han.

- Men når det gjelder mediebyråenes tall for enkeltmåneder, så er de ofte ikke veldig nøyaktige. Og denne gangen viser de nok litt i overkant av hva som er reelt, for vår del.

 

Fortsatt sterk digital vekst

Så langt bare TV og det er blitt mye snakk om TV - siden det er en mediekanal med store endringer på vei, og enn så lenge også er reklamekanalen med størst markedsandel.

Men TV er under press, og etter sju måneder er Internett som samlet gruppe bare noen prosent bak TV. Den digitale veksten er så langt i år på 11,9 prosent, og det er ingen tvil om hvor veksten kommer: Sosiale medier, online video, programmatisk og søk.

I «kjølvannet» av utsolgte TV-kanaler er det også sterk vekst for utendørs, kino og etterhvert også radio.

Mens dagspresse og ukepresse som ventet fortsatt taper rundt 20 prosent. Riktignok var juli litt «mindre dårlig» for disse kanalene, men trenden så langt i år har vært like sterk.

 

MEDIEBAROMETERET: Omsetningen i juli (1 mnd)

  Juli 2017 Juli 2016 Endring
Internett 184 044 167 686 9,8 %
Display 30 014 37 377 -19,7 %
Mobil/tablet 14 104 14 504 -2,8 %
Programmatisk/Nettverk 39 709 30 409 30,6 %
Sosiale medier 44 232 31 994 38,3 %
Søk 43 469 42 574 2,1 %
Video 12 516 10 828 15,6 %
TV 166 232 124 020 34,0 %
Radio 28 683 25 797 11,2 %
Kino 8 620 6 426 34,1 %
Utendørs/plakat 26 058 17 707 47,2 %
Dagspresse 25 653 26 434 -3,0 %
Ukepresse/magasiner 5 956 5 127 16,2 %
Fagpresse 113 77 46,8 %
DM 43 322 37 616 15,2 %
Andre medier 2 131 2 824 -24,5 %
Sum medieomsetning 490 812 413 714 18,64 %
  • Alle tall i 1000 kroner.
Powered by Labrador CMS