Beverfjord varsler et raskere NRK - klubbleder mener prosessen har gått alt for raskt

- Vi omorganiserer oss for å møte publikums behov, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

Publisert Sist oppdatert

Ledelsen i NRK Nyheter varslet de ansatte i dag at de ønsker å opprette en egen oppdateringslinje i statskanalen. Under et allmøte understreket nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord at NRK Nyheter må stå på to ben for å lykkes fremover, både oppdatering og dybde.

– Publikum har endret brukervanene sine og forventingene til NRKs nyhetstilbud har blitt vesentlig mye større de siste årene. De forventer å bli oppdatert kontinuerlig. Vi omorganiserer oss nå for bedre å møte publikums forventing til oss,

– Hvordan praktisk vil endringene merkes for de ansatte?

– Vi ser behovet for en helt ny oppdateringslinje som skal gi oss bedre oppdateringer, samt at vi ønsker å forbedre fordypning og dybde-stoffet, sier hun. Dette er ikke et kuttprosjekt, men skal styrke oss på de delene vi mener publikum etterspør i større grad enn tidligere.

– Det er for tidlig å si hvordan dette blir. Nå skal en prosjektgruppe jobbe og ha involvering av de ansatte som prioritet. Dette skal generere en rapport som kommer ut i månedsskiftet oktober/november. Det er også for tidlig å si hvor mange personer det er snakk om.

NRK opplyser i en sak på egne nettsider at «en egen oppdateringslinje vil styrke NRKs evne til å være først ute med levende bilder og gi publikum løpende oppdateringer ved store hendelser. Dagens organisering av nyhetsdivisjonen er ikke godt nok tilpasset den nye medievirkeligheten».

Selskaper opplyser at endringene i organiseringen av nyhetsdivisjonen ikke betyr færre ansatte, men enkelte kan få nye arbeidsoppgaver. Både ansatte og fagforeningene er involvert i prosessen. Beslutning om ny organisering skal tas innen nyttår, skriver de i saken.

– Uklok prosess

Leder Richard Aune i NRKJ forteller at de er åpne for å samarbeide om endringer i nyhetsdivisjonen, men at de er kritiske til selve prosessen.

– Vi er overrasket over at NRK går så bastant ut og sier at disse endringene blir sånn. Vi hadde ønsket oss en grundig prosess, men det kan virke som at NRK har låst seg på at det skal komme en ny oppdateringslinje - uten at de har undersøkt om det er mulig og gunstig først. Det er er å begynne i feil ende og det mener vi er uklokt, sier han til Medier24.

Han var ikke fysisk til stede da NRK hadde allmøte onsdag morgen, men vet at flere ansatte stilte spørsmål til ledelsen.

– Det er direkte uklokt å starte med konklusjonen først. I nyhetsdivisjonen er det svært mange ting som må gå opp før man kan gjøre en endring.

Aune forteller at klubben ser fram til involveringen fremover og understreker at de ønsker å bistå i endringsprosessen.

– Det er vi som har kompetanse og som jobber på desk og ute i felten. Vår kompetanse er helt avgjørende for at det skal bli tatt gode beslutninger og vi ønsker å bidra. Men da må NRK ha et åpent sinn om hvordan dette skal bli.

Alexandra Beverfjord sier i en kommentar til Medier24 at de ansatte skal involveres tungt i prosessen fremover.

Powered by Labrador CMS