Vegard Jansen Hagen i TV 2, Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen, Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende, og Dyveke Buanes i NRK Hordaland.
Vegard Jansen Hagen i TV 2, Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen, Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende, og Dyveke Buanes i NRK Hordaland.

Bergenspressa hardt ut mot Brann i felles opprop: «Uakseptabelt»

Sportssjef i TV 2, Vegard Jansen Hagen, er uroa for «utanlandske tendensar». – For å etablere seg i toppen av norsk fotball krev prioriteringar og disiplin, svarar Brann.

Publisert

Dei fire største media i Bergen – Bergens Tidende (BT), Bergensavisen (BA), NRK Hordaland og TV 2 – sende måndag for ei veke sidan eit brev til Brann kor dei kom med krass kritikk av mediehandteringa deira.

Førre veke skreiv Medier24 om eit svært betent forhold mellom BT og Sportsklubben Brann. Sportsjournalist Mads Bøyum meiner det vert vanskelegare og vanskelegare å dekkje klubben, og antydar at trenar Lars Arne Nilsen køyrer over medieansvarleg Gorm Natlandsmyr. 

For om lag ei veke sidan gjekk bergensmedia saman med eit felles opprop mot klubben. 

«Slik situasjonen er nå, bestemmer Branns sportslige ledelse hvem av spillerne som får uttale seg til mediene og når de får uttale seg til mediene. Branns ledelse skal på toppen av det hele være orientert om hva mediene ønsker å spørre om. At Brann ser for seg å kunne velge våre kilder, er selvsagt totalt uakseptabelt. Spillerne fratas også sin grunnleggende frihet til å uttale seg», skriv mediene i brevet til Brann. 

  • Les heile brevet lengre ned i saka.

Brevet er signert Øyulf Hjertenes (BT), Dyveke Buanes (NRK), Vegard Jansen Hagen (TV 2) og Sigvald Sveinbjørnssom (BA).

«Ønsker at spillerne skal koble ut»

Dagleg leiar og styreleiar i Brann, Vibeke Johannesen og Eivind Lunde, tek ikkje sjølvkritikk i sitt svar til bergenspressa.

«Vi er kjent med at pressen ønsker fri adgang til sine kilder, men det er naturlig for oss som arbeidsgiver å ha retningslinjer for hva som er arbeidstid og hva som er fritid, spesielt med toppidrettsutøvere som skal prestere under press og være i mental og fysisk toppform fra tidlig i mars til ut november.

I Brann blir spillerne pålagt å være tilgjengelig for media etter treninger og kamp som en del av jobben deres, slik dere i pressen ønsker. Men ikke på fritiden deres. Når de forlater Stadion etter trening, måltider og media, ønsker vi at de skal koble ut, ta fri», skriv dei vidare i sitt svar.

  • Les heile svaret til Brann nedst i saka.

Trykk her for å lese brevet frå TV 2, NRK, BA og BT til Brann:

«Vedrørende arbeidsforholdene på Brann Stadion»

TV 2, NRK, BA og BT ser med stor uro på Sportsklubben Branns manglende tilrettelegging for redaksjonelle medarbeidere. Arbeidsforholdene har over tid blitt vesentlig vanskeligere, og de siste ukene har situasjonen blitt ytterligere forverret. Dette er uakseptabelt.

Slik situasjonen er nå, bestemmer Branns sportslige ledelse hvem av spillerne som får uttale seg til mediene og når de får uttale seg til mediene. Branns ledelse skal på toppen av det hele være orientert om hva mediene ønsker å spørre om. At Brann ser for seg å kunne velge våre kilder, er selvsagt totalt uakseptabelt. Spillerne fratas også sin grunnleggende frihet til å uttale seg.

Dette er en praksis som åpenbart er direkte i strid med åpenhetsprinsippet vedtatt av Brann. Det er også en praksis som pressen ikke tolerer andre steder i samfunnet, og som vi faktisk og heldigvis svært sjelden møter. At Brann velger å gå i denne retningen forundrer oss.

Ett konkret eksempel: “Media skal ikke kontakte spillerne våre direkte når de har fri,” står det i Branns egne retningslinjer. Dette er selvsagt ikke noe pressen kan forholde seg til. Hvordan tror Branns ledelse det hadde blitt mottatt om andre viktige samfunnsaktører i Bergen hadde nedfelt lignende prinsipper?

Vi skjønner at spillere, ledelse og støtteapparat har behov for å konsentrere seg om arbeidet sitt. Det har vi alle sammen. Vi ber heller ikke om fritt leide 24 timer i døgnet.

Det vi ber om er at Brann legger til rette for at norsk presse på normalt vis kan gjøre jobben sin. Slik Sportsklubben har hatt god tradisjon for inntil ganske nylig.

Vi håper med dette Branns øverste ledelse kan bidra til å reversere en uheldig utvikling. Det vil være både til Sportsklubbens beste, men også komme alle som er opptatt av Brann til gode. Inkludert svært mange lesere, lyttere og seere i våre nedslagsfelt.» 

Etter det Medier24 kjenner til, er det BT med redaktør Øyulf Hjertenes i spissen som har teke initiativ til oppropet.

– Me kom med ei tilbakemelding til Brann om korleis dei steller seg til openheit, og korleis dei steller seg til pressa på stadion, seier Hjertenes til Medier24 og legg til: 

– Eg er oppteken av at diskusjonane mellom Brann og media skal vere konstruktive, og mi oppleving er at me har ein god dialog med Brann. Det gjekk ei kule varmt her i førre veke, men det er slik som kan skje når engasjementet er stort, seier han vidare.

– Usikker på kva dei ynskjer å oppnå

Vibeke Johannesen i Brann tykkjer ikkje noko om at mediene heng seg opp i kven som legg mediestrategien til klubben.

– Eg kan ikkje forstå at eksterne personar skal meine noko om korleis me jobbar internt og legg til rette for mediene. Deira påstandar veit eg ikkje kvar kjem frå. Eg blandar ikkje korleis dei vektlegg sine vurderingar. Eg er usikker på kva dei ynskjer å oppnå med det, og kor relevant det er i eit såpass formelt brev, seier ho til Medier24.

Ho peiker vidare på at det er langt fleire enn berre mediene som skal ha ein bit av Brann-spelarane.

Dagleg leiar i Brann, Vibeke Johannesen (t.h.), saman med sportsleg leiar Rune Soltvedt og styreleiar Eivind Lunde. 
Dagleg leiar i Brann, Vibeke Johannesen (t.h.), saman med sportsleg leiar Rune Soltvedt og styreleiar Eivind Lunde. 

– Me forstår spørsmålet, men kvar veke har me vore tilgjengeleg seks dagar i veka med alle spelarar. Me er ei prestasjonsgruppe som har mange aktivitetar med sponsorar og samarbeidspartnarar.

– Er det sutring frå mediene?

– Eg vil ikkje påstå det, men eg oppmodar til god dialog og gjensidig respekt, seier ho.

– Vil de halda fram med å gjere spelarar utilgjengeleg for media?

– Slike ting vil me evaluere etter sesongen, seier ho.

 

Trykk her for å lese svaret til Brann:

«Vårt mål som sportsklubb er å sikre stadig utvikling og bli en stabil toppklubb. De siste årene har vi hatt stort fokus på å profesjonalisere alle deler av driften. For å etablere seg i toppen av norsk fotball kreves prioriteringer og disiplin. Det krever tydelige avklaringer og retningslinjer. Alt vi gjør, alle prioriteringer og vurderinger vi gjør, er for å bli litt bedre enn i går. Det krever også litt mer av alle rundt oss.

Vi er kjent med at pressen ønsker fri adgang til sine kilder, men det er naturlig for oss som arbeidsgiver å ha retningslinjer for hva som er arbeidstid og hva som er fritid, spesielt med toppidrettsutøvere som skal prestere under press og være i mental og fysisk toppform fra tidlig i mars til ut november.

I Brann blir spillerne pålagt å være tilgjengelig for media etter treninger og kamp som en del av jobben deres, slik dere i pressen ønsker. Men ikke på fritiden deres. Når de forlater Stadion etter trening, måltider og media, ønsker vi at de skal koble ut, ta fri. Vi har en mediesjef som informerer om hvem som er ønsket til intervjuer etter trening og gir dem noen stikkord for tema. Vær varsom-plakaten sier at premissene for et intervju skal klargjøres på forhånd, og det kan være nyttig for unge og til dels uerfarne spillere, og noen ganger de mer erfarne også, at klubbens mediesjef er involvert med råd og tips.

Vi tror ikke det er slik i alle andre bedrifter og organisasjoner at journalister har fri tilgang på alle ansatte og at ledelsen aldri ønsker å bidra med tips og råd til dem som skal intervjues.

Det har ikke vært en regel at Brann bestemmer hvilke spillere som er tilgjengelige. Dette ble praktisert i fire dager i uke 43 og 44, i en periode der medieetterspørselen økte betydelig. For å være forutsigbare for mediene slik at de kunne forberede uken sin, og få laget ønskede saker, sendte vi informasjon om hvordan uken ble for både spillere og ledere i forkant. Med dette ønsket vi å være tydelige på hvilke dager det passet best med mange intervjuer og stort innrykk av journalister, og hvilke dager vi ønsker å ta bort trøkket noe. Dette for å gi både spillere og trenere best mulig oppladning til to særdeles viktige kamper. Ellers i 2018 har alle spillerne og hovedtrener vært tilgjengelige etter trening og kamp, med noen enkeltunntak for personer som i perioder har bedt om spesiell tilrettelegging eller etter enkeltepisoder.

Dere viser til åpenhetsvedtaket gjort av Branns medlemmer for noen år siden, men kjenner trolig ikke bakgrunnen for dette. Vedtaket handlet ikke om media, slik noen journalister ser ut til å mene, men om klubbens måte å kommunisere til medlemmene/supporterne på. Vedtaket sa at Brann selv skulle komme opp med konkrete forslag til hvordan man skulle jobbe for å bli Norges åpneste klubb. Det har vi gjort ved å etablere medlemsmøter, egen supporterkoordinator og generelt forbedre dialogen med klubbens supportere, medlemmer og samarbeidspartnere. Vi opplever ikke misnøye med åpenheten i Brann fra disse, men kun fra medier som mener vedtaket bør gi enklere tilgang på alt fra lønnsutbetalinger og testresultater til fri tilgang på alle som jobber i klubben 24/7.

Vi tror at når mediene forbereder seg godt, informerer om når de kommer hit, hvem de vil snakke med og gir oss et stikkord for tema, kan vi få til et samarbeid mot felles mål om å lage interessant innhold for lesere og seere som er opptatt av Brann, og samtidig fylle Stadion med et entusiastisk publikum.

Vi ønsker et godt og profesjonelt samarbeidsklima mellom klubben og mediene. Vi fortsetter gjerne dialogen for å forbedre forholdet. Daglig leder møter de ansvarlige redaktørene jevnlig, og vår mediesjef møter sportsredaktørene og journalistene ofte. Når vi legger bak oss 2018 og ser fremover, med gjensidig respekt for hverandres behov, så har vi alle muligheter til å jobbe videre med å oppnå våre mål, både dere som mediebedrifter og vi som sportsklubb.

Vi inviterer dere gjerne til en samtale på Stadion når som helst.

Med vennlig hilsen Vibeke og Eivind»

 

– Vanleg nyheitsjournalistikk

I intervju med Medier24 karakteriserte Nilsen BT si Brann-dekning som «spekulativ og ureieleg».

Det tykkjer Hjertenes er synd.

– Eg tykkjer det er trist å høyre Lars Arne Nilsen kalle heilt vanleg nyheitsjournalistikk for uærleg. Eg tykkjer det er synd det skal gå ei kule varmt. BT, mediene og Brann må finne ut av dette på ein god måte, og det trur eg me skal klare, seier han.

 

– Dei veit nøyaktig kva me meiner

Tormod Bergersen, ansvarleg for sporten i BA, som er største konkurrent for BT på Brann-stoff, støtter kritikken frå Bergens Tidende.

Brann-kommentator i Bergensavisen, Tormod Bergersen.
Brann-kommentator i Bergensavisen, Tormod Bergersen.

– Det er desse medierestriksjonane me alle er litt imot. Eg hadde nyleg møte med Vibeke Johannesen (dagleg leiar i Brann), om kva dei tenkjer før neste sesong, om det skal halda fram på same måte, og at me ynskjer full openheit. Då får Brann bestemme seg for kva dei gjer, og så får me bestemme oss etter det. Dei veit nøyaktig kva me meiner, seier Bergersen til Medier24.

– Eg oppfatta at ho tok det etterretning, seier han vidare.

 

– Smitteeffekt frå utlandet

Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2, meiner han ser ei negativ utvikling i norsk fotball. Han dreg parallellar til storklubbane internasjonalt.

– TV 2 sit på både internasjonale og nasjonale rettar. Me ser ein klar trend internasjonalt der tilgangen og arbeidsforholda vert stadig vanskelegare med mindre tilgjengelegheit, seier Jansen Hagen, og legg til:

Vegard Jansen Hagen i TV 2.
Vegard Jansen Hagen i TV 2.

– Når ein etter kvart ser smitteeffekt gå frå dei største landa og ligaene til landslag og forbundsnivå, og så ned på lokalt klubbnivå, så tenkjer eg det er ein naturleg ting for TV 2 vere med og seie frå om.

Han understrekar at TV 2 ikkje er like råka som lokalmedia som dagleg dekkjer klubben.

Powered by Labrador CMS