Bauer Media Norge og administerende direktør Jim Receveur får registere varemerket «Radio Norge» i nye klasser, tross Patentstyrets opprinnelige avslag.
Bauer Media Norge og administerende direktør Jim Receveur får registere varemerket «Radio Norge» i nye klasser, tross Patentstyrets opprinnelige avslag.

Bauer Media-klage vant frem: Får likevel registrere «Radio Norge»

Nå blir navnet på Norges nest største kommersielle radiokanal beskyttet.

Publisert

Konsernet Bauer Media, som blant annet eier Radio Norge, vant mandag frem med sin klage mot Patentstyret i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). 

Dermed får de lov til å registrere varemerket «Radio Norge» i nye klasser.

De aktuelle klassene er klasse 38 og klasse 41, og er henholdsvis beskrevet som «Radiokringkasting; radiosendinger»  og «Radioprogrammer; radiounderholdning; produksjon av radioprogrammer».

Mente navnet var utilstrekkelig

Patentstyret begrunnet tidligere i år sitt avslag med en rekke argumenter. Blant annet at varemerket Radio Norge ikke var tilstrekkelig for å skille Bauer Medias tjeneste fra andre innenfor samme kategori. 

De mente også at navnet Radio Norge, kunne sidestilles med mer generelle begreper som «norsk radio»..

Avslaget anerkjente samtidig markedsundersøkelser som viste at så mange som 64 og 66 prosent av de spurte hadde såkalt «uhjulpen kjennskap» til Radio Norge.

Likevel skrev de følgende som en del av begrunnelsen for avslaget.

«Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte RADIO NORGE som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og merket nektes registrert.

 

– Passerer akkurat grensen

I klagen som nå har ført frem, vektla Bauer Media posisjonen til Radio Norge som landets tredje største radiokanal, og som den nest største av de kommersielle kanalene.

Samtidig viste de til at de når ut til omtrent 90 prosent av befolkningen, og at de i årene 2008-2016 hadde gjennomsnittlig 1,5 millioner unike lyttere per uke.

De pekte også på at kanalen har vært til stede i Norge siden 2008, og at omtrent 80 prosent av  de spurte i markedsundersøkelser viser «hjulpen kjennskap» til produktet.

Samtidig trekker Bauer Media frem at dette tallet er på nivå med tilsvarende tall for merkevarer som Viaplay, TV 2 Sumo og Dagens Næringsliv.

I sin redegjørelse, skriver Klagenemnda blant annet:

«Selv om terskelen må være høy for innarbeidelse av beskrivende merker, mener Klagenemnda at en kjennskap til RADIO NORGE som en kommersiell opprinnelse blant to tredjedeler av de norske radiolytterne, taler for at merket gjennom bruk har opparbeidet tilstrekkelig særpreg for registrering. Vurdert i sammenheng med det øvrige materialet i Sak 20/00113 8 saken, har Klagenemnda kommet til at klager har dokumentert en virkning av bruken av RADIO NORGE som tilsier at merket akkurat passerer grensen for opparbeidet særpreg for de konkrete radiorelaterte tjenestene».

«Klagenemnda bemerker imidlertid at på grunn av at merket i utgangspunktet er rent beskrivende, men har slitt seg til et særpreg, må merket anses å ha et snevert vern og andre må få angi at de er en radiokanal i Norge uten at dette innebærer en krenkelse av varemerket.»

Powered by Labrador CMS