Debatt

Dette er den optimale lengden for podkast­episoder

«De yngste foretrekker lengre episoder, gjerne lengre enn 45 minutter», skriver Kristoffer Vangen.

  • KRISTOFFER VANGENdirektør for innhold og programmering i Bauer Media.

 Tall fra Den Store Podrapporten 2020 viser at den optimale podkastepisoden varer i 30-45 minutter. Det er svært lenge sammenliknet med de fleste andre nye medier. Umiddelbart ser det også ut som om de yngste foretrekker lengre episoder, gjerne lengre enn 45 minutter. Tallene korrelerer perfekt med alder, noe som må sies å være et overraskende funn av flere årsaker.

 
 

Menneskets oppmerksomhetsspenn har i mange sammenhenger blitt sammenliknet med gullfisk. Flere forskere hevder at gullfisk med sine 9 sekunder nå kan holde sin oppmerkshomhet lenger enn gjennomsnittsmennesket. Mennesket har gått fra 12 sekunder til 8.25 sekunder i løpet av de siste 15 årene, og alder er en faktor som påvirker evnen vår til å holde oppmerksomheten retten mot en ting i lang tid. Ifølge psykolog og blogger Brandon Gailleer er gjennomsnittslengden av videoer vi konsumerer på internett 2 minutter og 42 sekunder (Gaille, 2018). Vi bruker i snitt 60 sekunder pr. internettside vi besøker, og vi leser kun 28% av teksten. Det betyr trolig at du nå er i ferd med å hoppe raskt nedover i denne teksten for å komme raskere til poenget.

Ser vi på foretrukket lengde fra et annet perspektiv forstår vi hvorfor det trolig henger sammen med mer enn bare alder. For samtidig som den perfekte episodelengde korrelerer med alder, korrelerer den også med lojalitet.

 
 

Gruppen som hører podkast daglig foretrekker lengre podkastepisoder, mens den gruppen som hører podkast ukentlig, månedlig, eller sjeldnere ønsker kortere episoder.

 
 

Det viser seg samtidig at den yngste målgruppen er overrepresentert blant de mest lojale podkastlytterne. 35% i gruppen 20-39 lytter daglig til podkast, mens det er kun 13% som gjør det samme i gruppen 40-59. I realiteten er det nok den gruppen som er mest lojale til podkast som foretrekker lengre episoder, noe som også virker som en mer holdbar teori basert på annen empiri. Dersom vi går inn å ser på de lojale eldre i undersøkelsen, bekrefter også de tallene at alder ikke driver foretrukken lengde alene.

De aller fleste hører også hele episoder, 95% oppgir at de hører det meste av podkastepisodene. Podkast har med andre ord svært høy oppmerksomhet over lang tid hos en ung målgruppe.

Det er samtidig funn i undersøkelsen som peker i retning av at episoder på 20-30 minutter er mest optimalt på lang sikt. Tid er blant faktorene som oftest blir nevnt som årsak til at man lytter sjelden, eller ikke i det hele tatt. Dersom podkast skal fortsette sin positive utvikling, og tiltrekke seg enda flere lojale lyttere, bør man vurdere kortere episoder. Spesielt gjelder dette podkaster med bred appell. 

Det er viktig å understreke at denne undersøkelsen ikke forteller noe om optimal lenge for enkeltpoakaster, eller eksisterende podkaster. Lengde korrelerer ikke med opplevd kvalitet og lengde er en relativ opplevelse. Det finnes for eksempel et utall undersøkelser som hevder at den optimale lengen for et innholds-stikk mellom to sanger på musikkradiokanaler er tre minutter. Samtidig finnes det god dokumentasjon som viser at innhold lengre enn tre minutter ofte fungerer bedre enn innhold på tre minutter, eller kortere. 

Podrapporten gir oss mest av alt bedre forståelse av hvordan man perseptuelt forholder seg til episode-lengder. Vi ser vi at perseptuelt er den optimale lengde på mellom 30-45 minutter og at tid er en begrensning for den gruppen som er mindre lojale, eller ikke lytter til podkast i dag. Tid er en svært dyrebar ressurs for oss alle, derfor er og blir den beste leveregelen for lengde når det kommer til all innholdsproduksjon; innholdet må være så langt det må være, men ikke et sekund lenger. 

Den Store Podrapporten 2020 har lært oss følgende om episode-lengde for podkast:

  • Mellom 30 og 45 minutter ser ut til å være den optimale lengden for en episode blant alle podkastlyttere.
  • Blant de mest lojale podkastlytterne, gruppen som lytter til podkast daglig, er det like mange som mener at den optimale lengden er mer enn 45 minutter.
  • Ser vi på gruppen som lytter ukentlig, finner vi også en stor andel som mener den optimale lengden er mellom 20-30 minutter.
  • Tid blir nevnt som en utfordring blant dem som lytter lite, eller ikke i det hele tatt.
Powered by Labrador CMS