Kulturminister Trine Skei Grande (V) inviterer alle partene i DAB-konflikten til meklingsmøte.
Kulturminister Trine Skei Grande (V) inviterer alle partene i DAB-konflikten til meklingsmøte.

Trine Skei Grande inviterer partene til DAB-møte: – Når det blir konflikter, så må vi snakke sammen

Kulturministeren inviterer alle partene i DAB-konflikten til «mekling» hos departementet.

Publisert

Helt siden stortinget vedtok at FM-nettet skulle slokkes, og DAB-radio fases inn, har debattene rundt radionettet i Norge rast og konfliktnivået mellom partene vært langt høyere enn en gammel radiomast. 

Kritikerne mener DAB har vært en flopp, mens DAB-konseptet hylles av andre og omtales som en kjærkommen modernisering av et gammel medie. 

– Små konspirasjonsteorier

Nå inviterer kulturminister Trine Skei Grande alle partene i dagens radiokonflikter til rundebordkonferanse - fra NRK og Bauer Media til Lokalradioforbundet og Radio Metro. 

– Når det blir konflikter, så må vi snakke sammen. Derfor har det vært mitt ønske å invitere alle til å sette seg ned ansikt til ansikt og snakke åpent med hverandre om både gleder og frustrasjoner, sier Skei Grande til Medier24. 

Skei Grande mener konfliktnivået i bransjen har vært høyt, og at det har ført til noen uheldige konsekvenser, blant annet på sosiale medier. 

– Det har vært en god del diskusjoner rundt dette. Av og til ser vi på sosiale medier at det finnes teorier og argumenter i kommentarfeltene som nærmest er små konspirasjonsteorier rundt det som skjer på radiofeltet, sier Skei Grande. 

– Må forholde oss til fakta

Når slike situasjoner oppstår, mener ministeren at det finnes behov for oppklaring fra alle sider av konflikten, og det er noe av bakgrunnen for at hun nå inviterer til møtet.

– Vi må få alle problemstillingene på bordet, forholde oss til fakta i debatten og skape åpenhet rundt hverandres agendaer i denne saken, sier Skei Grande. 

Selv er hun klar på at hennes agenda i denne saken på dette tidspunktet først og fremst er å skape dialog. 

– Jeg er mest bekymra over at vi har en debatt der det stilles spørsmål rundt andres agenda. Vi ser kommentarfelt sier hun. 

Samtidig er hun opptatt av at man nå må rette blikket framover, og diskutere fremtidige løsninger, heller enn å snakke om vedtak som allerede er fattet. 

– Det er mange som har vært enig og uenig om innføring av DAB de siste ti årene. Nå er vi der vi er, og da må vi se på hvordan vi kan finne ut hva som er best mulig måte å legge til rette for et best og bredest mulig radiotilbud, sier hun. 

Møtet blir hos Kulturdepartementet den 16. oktober, og blant de som skal innlede er Medietilsynet og Kantar. Også Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kommer. 

Håper på FM-avklaring

Lokalradioforbundet står på lista over de inviterte. Nyvalgt styreleder Norsk Lokaradioforbund, Aslak Sommerfelt Skretting, sier at han mener det er et godt initiativ fra ministeren. 

– Det er spennende, vi håper å få løftet opp temaene som er viktige for lokalradioene i møtet. Digitalisering byr på muligheter også for lokalradioene, men vi er helt avhengig av å få videreført ordningen med FM parallelt, sier han til Medier24. 

For hans og norsk lokalradio sin del håper han at dette møtet kan hjelpe til med å få på plass viktige avklaringer, som lokalradioens fremtid avhenger av. 

– Vi står med en fot i hver leir, og er opptatt av å få på plass en avklaring rundt forlenging av FM-konsesjonene nå. For lokalradioene så er det tilværelsen på FM som legger grunnlaget for at det er mulig å bygge ut DAB. Skal vi ha lokalradio som del av det norske mediemangfoldet, må den ordningen politikerene gikk inn for forlenges, sier han.

– En ivrig radiolytter

Skei Grande forteller at på samme måte som mange lytteres radiovaner er i endring, er også hennes radiovaner i utvikling.

– Det blir spennende å høre hva de blir trendene framover. På samme måte som man ser TV på nye måter, hører vi også radio på nye måter. Podkast hører vi på på en annen måte enn lineær radio, så jeg tenker det også blir nyttig å høre aktørenes tanker om trendene framover, sier hun. 

Selv er hun en ivrig radio- og podkastlytter og hører på et bredt spekter av norsk og utenlands radio - fra bokprogrammet til P2 til The Economist sin podkast. I tillegg blir det fortsatt lineær morgenradio. 

– Det blir lineær radio fra seks om morgenen til de første møtene begynner klokka ni, sier hun og ler. 

OBS: Medier24 gjør oppmerksomme på at det i en tidligere versjon av denne saken stod at Konkurransetilsynet kommer til å delta. Det er ikke riktig, da de har meldt avbud. 

Powered by Labrador CMS