«En leverandør av viktig journalistikk». Fagpresseprisen 2016 til Sykepleien!

Fikk hovedprisen på Fagpressens prisfest torsdag kveld.

Publisert Sist oppdatert

Under Fagpressens prisfest på Månefisken i Oslo torsdag kveld, fikk Sykepleien den aller gjeste prisen. 

Det vil si selveste Fagpresseprisen. 

- En leverandør av viktig fagjournalistikk for medlemmene – og for samfunnetskriver juryen, og legger også vekt på hvordan bladet har utviklet seg kraftig digitalt de seneste åra. 

Les hele juryens begrunnelse nederst i saken. 

SE OGSÅ mer fra prisutdelingen: 

TV: Se video fra prisutdelingen

 

FAGPRESSEPRISEN 2016 - juryens begrunnelse: 

Statuttene for selveste Fagpresseprisen er krevende. Lista ligger høyt for å kunne bli vurdert til denne prisen. Gjennom året skal vinneren ha levert kvalitet redaksjonelt, på presentasjon, innovasjon og utvikling, den skal ha satt dagsorden og være viktig for målgruppen, og den må kunne vise til gode markedsresultater.

Fagpresseprisen er en breddepris. Vinneren i år har hatt juryens oppmerksomhet tidligere. Dette er, eller rettere var, en publikasjon av høy kvalitet, ofte med gode visuelle løsninger. En leverandør av viktig fagjournalistikk for medlemmene – og for samfunnet. Juryen hadde forventninger til denne kandidaten inn i 2015.

Og nå er ikke lenger dette bladet en publikasjon. Det er blitt en bred medievirksomhet som gjør seg gjeldende på flere plattformer – stadig med god, grundig og viktig journalistikk. Dette fagbladet har markant vekst digitalt, ikke bare på grunn av satsingen på god journalistikk, men også på debatt. Bak dette ligger det en klar digital strategi, selv om også lesningen av bladet har økt noe. Juryen gleder seg imidlertid særlig over den solide listen over viktige saker som gjør den publisistiske virksomheten relevant for så mange, ikke bare medlemmene.

I løpet av 2015 valgte prisvinneren dessuten å utvikle en spesifikk publikasjon om forskning innen sitt område – og har en egen redaktør for dette.

Et nyhetsbrev er lansert – det har et opplag på 80.000 og åpnes av 40 % i snitt. Blogg, sosiale medier og levende bilder ble selvfølgelig en del av satsingsområdene i 2015.

En ny portal for jobber innen fagområdet så dagens lys i fjor. Og juryen er enig med redaksjonen og redaktøren i at publikasjonens gode tradisjoner synes betryggende ivaretatt innenfor en ny publisistisk hverdag.

Og da gjenstår det bare å fortelle at det er Sykepleien som får Fagpresseprisen for 2016.

  • Juryen: Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund (leder), Siri Gedde-Dahl, journalist i Kapital, Hege Iren Frantzen, Norsk Journalistlag, Ola L. Tømmerås, Fagbladet, Morten M. Løberg, fotograf, Nina Thorvaldsen, mediebyrået IUM, Yngve Vogt, journalist i Apollon
Powered by Labrador CMS