Arkivfoto: Tidligere PFU-møte.
Arkivfoto: Tidligere PFU-møte.

Barnehage.no får kritikk i PFU

I dagens PFU-møte kom utvalget frem til at nettstedet har opptrådd kritikkverdig på punkt 2.3 i Vær Varsom-plakaten.

Publisert

Barnehage.no publiserte fredag 6. mars 2020 en reportasje med tittelen «Måtte stenge: Den aller siste dagen for Anna (4) i barnehagen».

Innklager, en privatperson som ikke selv har barn i barnehagen, mener et lite barn blir brukt til å fremstille barnehagen i et fordelaktig lys, og indirekte til å så tvil om tilsynsmyndighetens vurdering av barnehagen.

Reportasjen handlet om Gnist Trøa, en privat barnehage i Trondheim som ble pålagt stengt av tilsynsmyndigheten.

Innklager mener at barnehage.no har brutt punkt 4.8, 2.2 og 2.3 i VVP-plakaten.

Innstillingen fra PFU sier at Barnehage.no har opptrådt kritikkverdig på punkt 2.3 i VVP.

I løpet av møtet var det ulike meninger, men utvalget kom frem til at nettstedet har opptrådd kritikkverdig.

Vær Varsom-plakaten

2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

– Når det gjelder 2.3, er vi muligens litt strenge, sier Stein Bjøntegård.

Han stiller spørsmål ved om det er for strengt.

– Jeg mener nok at det er en problemstilling. Det blir litt i overkant tenker jeg, men jeg er veldig tvil, sier Bjøntegård.

Utvalget diskuterer om det at PBL er direkte partshjelp i saken, burde gjort at barnehage.no i dette tilfellet skulle opplyst om at nettstedet har en eier som bistår den ene parten i konflikten. Innklager mener nemlig at at barnehage.no burde opplyst om dette.

– Jeg tror de aller fleste som leser dette vet hvem eier er, sier Gunnar Kagge.

- Jeg støtter den uttalelsen som foreligger om at dette er kritikkverdig, sier Øyvind Kvalnes.

– Det er i grenseland, men jeg heller i retningen om å støtte innstillingen slik det står. Dette handler ikke om eierskap, men aktiv rolle for min del, sier Ellen Ophaug.

– Det er naturlig at de opplyser om at de har bistått den parten, det er mest ryddig,  sier Nina Fjeldheim.

 

«Klager mener også at ingen motstemmer får komme til orde i reportasjen. Hun sier at det også er mange foreldre som har vært misfornøyde med barnehagen, og som har varslet om dårlige forhold, uten at dette kommer frem», står det i innstillingen.

Barnehage.no avviser brudd på god presseskikk.

Ingen i møtet ønsker å felle på punkt 4.8.

Innstillingen fra PFU minner om at «samtidig må ikke VVP 4.8 tolkes slik at enhver omtale av barn er i strid med presseetikken, selv om bakteppet er en konflikt».

– Jeg synes vi skal konstantere at PFU ikke finner bildebruken krenkende eller usaklig. Det vil neppe ha negative konsekvenser for barnet, sier Nina Fjeldheim i møtet.

 

Powered by Labrador CMS