Barents Observer: UD måtte nok en gang sette de nordnorske fylkene på plass

Ba om full stopp i både anbud og rettslige skritt i navnestriden.

Publisert Sist oppdatert

Utenriksdepartementet har bedt eierne av Barentssekretariatet, de tre nordnorske fylkene, om å stanse to viktige prosesser rundt nettavisa Barents Observer:

UD reagerer både på planene om å legge nettavisa ut på anbud for å samarbeide med nordnorske mediehus - og på den pågående rettsstriden mot The Independent Barents Observer. Nå har departementet sendt et sterkt signal om å avvente videre framdrift i begge sakene.

Det er konklusjonen i et brev fra UD til de tre nordnorske fylkene. Saken ble også diskutert på et møte i Oslo mellom departementet og eierne fredag i forrige uke.

Se faktaboks og tidslinje nederst i saken!

Ville sette avisa ut på anbud

De inntil nå siste kapitlene i striden rundt Barents Observer, var at styret i Barentssekretariatet 23. oktober vedtok at man ønsker å inngå et samarbeid med et profesjonelt mediehus om drift av Barents Observer, og at styret tok sikte på å utlyse en midlertidig tilbudskonkurranse for å få levert tjenesten snarest mulig.

Sekretariatet har også varslet rettslige skritt mot Atle Staalesen og Thomas Nilsen, som i oktober etablerte The Independent Barents Observer.

UD finansierer Barentssekretariatet og dermed også Barents Observer. I et brev forrige uke til eierne av sekretariatet, de tre nordnorske fylkeskommunene, ba departementet i praksis om at «videre skritt i disse to sakene avventes».

Vil godkjenne endringer og pengebruk

UD slår fast at begge forholdene «anses å være av betydning for Barentssekretariatets videre drift og omdømme, og også for Utenriksdepartements finansiering». Videre pekes det på i brevet at større avvik i Barentssekretariatets organisasjon skal godkjennes av nettopp UD.

Og videre:

«Dersom Barentssekretariatet vil gjøre endringer, som for eksempel å sette ut driften av Barents Observer til en kommersiell mediebedrift, må det søkes om godkjenning før UDs midler eventuelt kan brukes til dette».

UD er også skeptisk til å rettsforfølge The Independent Barents Observer, og skriver i brevet:

- Videre kan ikke UDs midler uten videre brukes til juridisk bistand til rettssaker som ikke åpenbart tjener Barentssekretariatets hovedformål.

I brevet ba departementet altså om at disse to sakene ble lagt på vent, til etter et planlagt møte de tre nordnorske fylkeskommunene hadde med UD. Det møtet fant sted fredag som var; 13. november. 

Barents Observer-konflikten:

  • Barents Observer drives av Barentssekretariatet, som jobber for samarbeid og prosjekter på tvers av landegrensene i regionen. Sekretariatet finansieres av Utenriksdepartementet, men eies og styres av de tre nordnorske fylkeskommunene.
  • 21. mai omtalte Medier24 første gang at eierne av Barentssekretariatet sa nei til å la Barents Observer underskrive Redaktørplakaten.
  • Allerede neste dag kom Utenriksdepartementet med klar beskjed: Det var viktig å beholde Barents Observer som en uavhengig avis.
  • Konflikten preget sekretariatet gjennom vår og sommer, fram til redaktør Thomas Nilsen fikk sparken - ble avskjediget 28. september. Avskjedigelsen begrunnes i all hovedsak med at redaktøren og redaksjonen brukte nettstedet til å si sin mening om konflikten.
  • Norsk Journalistlag bestemte seg så for å yte juridisk bistand, og det endte 14. oktober med at avskjedigelsen formelt trekkes, mot at Thomas Nilsen sier opp og får ett års etterlønn.
  • 22. oktober er Thomas Nilsen og Atle Staalesen på plass med nettstedet The Independent Barents Observer.
  • Alle ansette fra den opprinnelige Barents Observer har nå sagt opp eller sluttet i Barentssekretariatet. Styret har foreslått å legge drifta av nettstedet ut på anbud. Barentssekretariatet har varslet rettslige skritt om bruk av navnet.
Powered by Labrador CMS