- Hvis vi innfører Redaktørplakaten, blir daglig leder redaktør. Det er lite hensiktsmessig

BARENTSOBSERVER: Slik orienterte Runar Sjåstad fylkestinget.

Publisert Sist oppdatert

Etter de seneste uker med debatt om BarentsObserver, holdt fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad, en orientering om saken på fylkestinget onsdag denne uka. Det er de tre nordnorske fylkeskommunene som eier Barentssekretariatet, og dermed også BarentsObserver.

I redegjørelsen, som vi gjengir skriftlig nederst i saken, avviser Sjåstad virkelighetsbildet som er skapt i saken. Han sier blant annet at det med dagens organisering, vil Redaktørplakaten føre til at daglig leder (Pia Svensgaard) blir redaktør.

Sjåstad gjentar samtidig at «ingenting er endret i forhld til BarentsObservers rolle og funksjon».

Og samtidig som han avviser å innføre Redaktørplakaten, sier Sjåstad seg enig med UDs henvendelse at det er viktig med en mest mulig uavhengig linje.

Les hele redegjørelsen her:

Orientering om Barentssekretariatet

Barentssekretariatet har i den seinere tid stått i medias søkelys. Oppslagene har vært mange og gir etter min mening et til dels uoversiktlig og feilaktig inntrykk. Det er derfor viktig og nødvendig å orientere fylkestinget om situasjonen.

Fakta i saken er at eierne, fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, har vedtatt å beholde dagens organisering av Barentssekretariatet, hvor nettstedet Barents Observer inngår. Barents Observer er i henhold til avtalen med UD en informasjons- og kunnskapsformidler om barentssamarbeidet.

Barents Observer drives av Barentssekretariatet og har gjort et svært godt arbeid. Både eiere og UD er meget godt fornøyd med nettstedet.

Diskusjonen om en eventuell innføring av redaktørplakaten har fått stor oppmerksomhet i media. Det er forståelig. Samtidig er det viktig å presisere at med dagens organisering av Barentssekretariatet, hviler hovedansvaret for det som publiseres på BO på daglig leder av Barentssekretariatet. Innføring av redaktørplakaten vil medføre at daglig leder blir redaktør. Det mener eierne er lite hensiktsmessig.

I et slikt perspektiv blir påstander om kontroll eller sensur av det som publiseres slik jeg ser det merkelig. Ingenting er endret i forhold til Barents Observers rolle og funksjon i Barentssekretariatet. Barentssekretariatet står fritt til å publisere på samme måte i Barents Observer som de har gjort og gjør.

UD har i en e-post til styreleder i Barentssekretariatet, Stig Olsen, skrevet at det er en fordel om Barents Observer fortsatt har en mest mulig uavhengig linje, for å beholde sin troverdighet og legitimitet. Det er et syn jeg deler, og som er i tråd med eiernes ambisjoner.

For øvrig viser jeg til fylkesrådsleder Tomas Norvoll sitt svar på interpellasjon i Nordland fylkesting 8. juni, og til fylkesrådsleder Line Fusdahl sin redegjørelse i Troms fylkesting i går.

Ansatte i Barentssekretariat som jobber med publisering av stoff i Barents Observer hevder gjennom media at eierne har planer om å sensurere nettstedet. Det er en beskrivelse heller ikke jeg kjenner meg igjen i.

Parallelt med den situasjonsbeskrivelsen har det også kommet fram at det er en arbeidsmiljøkonflikt i Barentssekretariatet. Jeg verken kan eller vil kommentere dette, annet enn å si at situasjonen håndteres av styret i Barentssekretariatet og at eierne og UD holdes oppdatert. Jeg har tillit til at styret håndterer situasjonen på en god måte, til beste for Barentssekretariatet.

Runar Sjåstad, 17.6.15

Powered by Labrador CMS