Avtale mellom Thomas Nilsen og BarentsObserver: Han sier opp selv og får ett års etterlønn

Ny vending i sagaen om BarentsObserver og Thomas Nilsen.

Publisert Sist oppdatert

Tromsø/Oslo (NTB-Linus Røvik Hauge): Avskjedigelsen av BarentsObserver-redaktør Thomas Nilsen er trukket.

Nilsen sier isteden opp og går dermed ikke tilbake til sin tidligere stilling.

Nilsen måtte gå på dagen for tre uker siden etter en konflikt om redaksjonell uavhengighet. Barentssekretariatet mente blant annet at Nilsen hadde opptrådt illojalt da han åpent kritiserte en avgjørelse om at BarentsObserver ikke skulle følge redaktørplakaten.

NJs advokat Knut Skaslien sier etter et landsstyremøte i Norsk Journalistlag onsdag at Nilsen med avtalen er sikret ett års etterlønn som økonomisk kompensasjon, skriver fagbladet Journalisten.

– Det ble enighet om at avskjeden trekkes og at Nilsen også skulle få en betydelig økonomisk pakke knyttet til at han ikke går tilbake i stillingen, sier Skaslien.

LES MER om #BarentsObserver på Medier24. 

– Godt begrunnet

Det var allerede i slutten av mai at representantskapet for Barentssekretariatet vedtok at redaksjonen ikke får jobbe under redaktørplakaten. Det klare budskapet var at BarentsObserver skulle være et informasjonsnettsted.

I avskjedigelsen i slutten av september ble Nilsen kritisert for at han hadde fortsatt å kritisere vedtaket offentlig i flere medier.

Styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet sier til Journalisten at avtalen innebærer at Nilsens oppsigelse gjelder fra den dagen han opprinnelig ble avskjediget.

– Denne avskjedigelsen var meget godt begrunnet. Men jeg er glad for at vi er kommet til en minnelig løsning. Vi hadde ingen interesse av at denne saken havnet i retten, og var derfor innstilt på minnelig løsning, sier Olsen.

– Balalaika-vedtak

Nilsen har hele tiden uttrykt sterk misnøye med den nye kursen og betegnet i juni vedtaket som et balalaika-vedtak.

– Jeg mener det som nå er viktigst, er at balalaika-vedtaket fra eierne om at vi ikke skulle få følge redaktørplakaten for all del ikke må ende opp som en ny jo-jo-behandling fra styret. Jeg setter også et stort spørsmålstegn ved om fylkespolitikere i det hele tatt er rette eiere til BarentsObserver, sa Nilsen til den uavhengige universitetsavisen High North News.

Etter at han ble avskjediget og fikk beskjed om å pakke sakene sine på dagen, var han klar på at det han hadde gjort var det motsatte av illojalitet.

– Det er enhver redaktørs plikt å gjøre verden oppmerksom på hva det innebærer at vi ikke får følge redaktørplakaten. Dette er et angrep på vår ytringsfrihet og vår framtid, sa Nilsen til NTB.

Brende-støtte

Etter avskjedigelsen fikk Nilsen tydelig støtte i sitt syn på redaktørplakaten fra regjeringshold av utenriksminister Børge Brende (H).

– Vi ønsker at man skal etablere og formalisere den frie og uavhengige stemmen som BarentsObserver representerer ved at man knesetter redaktørplakaten for dette nettstedet, sa Brende til NRK i forrige uke.

Etter mye bråk antydet styreleder Stig Olsen i forrige uke at de likevel vil styre etter redaktørplakaten.

– Vi har fått en ekstern utredning som anbefaler oss å følge redaktørplakaten. Jeg vil gå langt i å antyde at det blir min anbefaling at vi følger dette rådet, sa han til NRK.

Nettstedet BarentsObserver publiserer nyheter om Barentsregionen på engelsk og russisk. Utgiver er Barentssekretariatet, som eies i fellesskap av de nordnorske fylkeskommunene og får støtte fra Utenriksdepartementet. 

Powered by Labrador CMS