Barents Observer: «En unyansert og ubalansert dekning. En form for mediekollektiv syke»

#SvarteNatta2015: Nordnorsk presse fikk kritikk da Barents Observer ble debattert søndag. Men de store spørsmålene fikk man ikke svar på.

Publisert Sist oppdatert

- Bildet har vært unyansert, og handlet veldig mye om Thomas Nilsen sin versjon og historie. Det er en form for mediekollektiv syke, sa Thor Woje om Barents Observer-saken på Svarte Natta-konferansen søndag.

- Straks en journalist eller redaktør kommer i urent farvann, så hiver man opp fane og flagg og roper om ytringsfrihet og sensur. I det hele tatt bruker man hele arsenalet, og det er veldig få som går inn og stiller spørsmål om hva som egentlig ligger bak, fortsetter Woje.

Han er tidligere redaktør i Avisa Nordland og Romerikes Blad, og har under konflikten også utredet spørsmålet om redaktørplakaten for de tre nordnorske fylkeskommunene, som eier Barentssekretariatet og den nå passive nettavisa Barents Observer.

Konflikten har preget det nordnorske pressemiljøet siden i vår, og debatten søndag var ventet som en etterlengtet oppsummering på saken.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Barents Observer-konflikten:

  • Barents Observer drives av Barentssekretariatet, som jobber for samarbeid og prosjekter på tvers av landegrensene i regionen. Sekretariatet finansieres av Utenriksdepartementet, men eies og styres av de tre nordnorske fylkeskommunene.
  • 21. mai omtalte Medier24 første gang at eierne av Barentssekretariatet sa nei til å la Barents Observer underskrive Redaktørplakaten.
  • Allerede neste dag kom Utenriksdepartementet med klar beskjed: Det var viktig å beholde Barents Observer som en uavhengig avis.
  • Konflikten preget sekretariatet gjennom vår og sommer, fram til redaktør Thomas Nilsen fikk sparken - ble avskjediget 28. september. Avskjedigelsen begrunnes i all hovedsak med at redaktøren og redaksjonen brukte nettstedet til å si sin mening om konflikten.
  • Norsk Journalistlag bestemte seg så for å yte juridisk bistand, og det endte 14. oktober med at avskjedigelsen formelt trekkes, mot at Thomas Nilsen sier opp og får ett års etterlønn.
  • 22. oktober er Thomas Nilsen og Atle Staalesen på plass med nettstedet The Independent Barents Observer.
  • Alle ansette fra den opprinnelige Barents Observer har nå sagt opp eller sluttet i Barentssekretariatet. Styret har foreslått å legge drifta av nettstedet ut på anbud. Barentssekretariatet har varslet rettslige skritt om bruk av navnet.

- En side har ikke svart på spørsmål

Debatten som avrunder Svarte Natta-konferansen åpnet også med at debattleder og Finnmarken-journalist Kenneth Strømsvåg utfordret salen:

Har dekningen vært balansert?

De fleste i salen ble stående for å si nei, og etterlot et inntrykk av både nordnorsk presse og fagpresse kanskje har hatt en slagside i omtalen.

Noen få satte seg ned; blant dem NJ-leder Thomas Spence og NJs advokat Ina Lindahl Nyrud.

Den avgåtte redaktøren, nå redaktør for The Independent Barents Observer, svarte slik på påstandene om at det har vært en ubalansert dekning:

- Min jobb har vært å svare på spørsmål. Når det er to parter og den ene stiller opp og svarer og den andre ikke gjør det, så blir det kanskje ubalansert - det er i så fall en helt bevisst handling fra eierne, sa han.

- At den ene parten ikke stiller opp for media, skal jo ikke utelukke den andre parten fra å gjøre det, sa Nilsen.

 

«Her er avskjedigelsen. Alle kan lese den»

Eierne av Barentssekretariatet, de tre nordnorske fylkeskommunene, var representert ved Troms kommunes fylkesrådsleder Cecilie Myrseth. Dog mot en betingelse hun hadde satt for å takke ja; at «personalsaken» mot Thomas Nilsen ikke ble omtalt.

Med 200 journalister i salen, holdt det selvsagt ikke. Nilsen tok den da opp selv, og la i debatten vekt på at han umiddelbart etter avskjedigelsen, erklærte at han oppløste taushetsplikten:

- Det er også en gjenganger fra fylkeskommunen. Vel, her er avskjedigelsen, sa Nilsen og snudde PC-en rundt fra scena.

- Den handler om den ene saken vi skrev i vår om at eierne ikke ønsket å la oss underskrive redaktørplakaten. Hvis det er andre saker som ikke er omtalt i avskjedigelsen, så må jo styret fortelle meg det, la Nilsen til - og tok den retoriske regien på debatten.

- Det er styrt som håndterer denne saken, og ikke eieren. Jeg kommer ikke til å kommentere det, svarte fylkesrådsleder Myrseth.

- Det snakkes om sensur, men hva handlet det om?

Salen bestod av folk som er vant til å stille spørsmål, og det gjorde de.

- Hva stod det i din stillingsinstruks?, spurte NRK-journalist Knut Haarvik.

- Jeg var ansatt som redaktør og rådgiver, siden 2009. Rådgiverdelen har bestått av å kjøre en del delegasjoner på studieturer til Nordvest-Russland, for å heve kompetansenivet i Nord-Norge, svarte Nilsen.

Debatten dreide seg også om at Barents Observer aldri hadde fulgt Redaktørplakaten, og at det opprinnelige vedtaket i mai ikke medførte noen endring.

- Men Barents Observer har alltid vært drevet som et uavhengig nettsted. Og vi tok ikke noen debatt om dette før det kom ut i offentligheten, sa Nilsen.

- Det snakkes om sensur, men hva handler det om? Journalistenes oppgave er ikke bare å lage store overskrifter, men også å undersøke hva som faktisk ligger bak, kommenterte Cecilie Myrseth.

Da viste Nilsen til et eksempel på det han mener var politisk innblanding.

- Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark sa på representantskapsmøtet at man måtte passe på at Barents Observer ikke skader Barentssamarbeidet. Jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn politisk inngripen, sa Nilsen.

- Men det skal jo du som redaktør bare gi blanke i, og gjøre som du vil..., kommenterte Thor Woje.

- Ja. Og da fikk jeg sparken, repliserte Nilsen.

Hva skjer videre?

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth understrekte i debatten at man kanskje kunne ha vært bedre på kommunikasjon, og det sikkert var ting man kunne gjort annerledes.

Midt i oppstyret rundt avskjedigelsen, druknet det faktum at nevnte Thor Woje la fram en utredning som foreslå å la nettstedet følge Redaktørplakaten - en utredning fylkespolitikerne plutselig ikke avviste å følge.

Men da alle ansatte forlot selskapet og Barents Observer ikke lenger blir oppdatert, foreslo styret å legge driften av nettavisa ut på anbud.

Og slik står saken nå: Thomas Nilsen og Atle Staalesen har etablert The Independent Barents Observer til solid respons, mottakelse og trafikk, mens den opprinnelige nettavisa Barents Observer går en usikker framtid i møte.

Og kanskje et rettsoppgjør om bruk av navnet. Det kommenterte Nilsen på spørsmål fra salen:

- Vel, dette er det beste navnet. Vi skal observere fra Barentsregionen, og vi driver med uavhengig journalsitikk. Vi har ikke tid til å holde med en navnestrid, vi er to ansatte som har nok å gjøre. Men blir vi dratt inn i et rettsoppgjør, så skal vi bite fra oss, sa Nilsen.

- Og så skal vi motbevise styreleder Stig Olsens påstand om at dette er en skjør konstruksjon som ikke har livets rett. Vi har passert 220.000 sidevisninger på drøye to uker. Kanskje neste uke skal vi tenke på hva vi skal leve av, sa Nilsen.

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth, som representerer en av de tre nordnorske eierne, kunne ikke si så mye om veien videre.

- Vi skal bygge videre på omdømmet og arbeidet til Barentssekretariatet, og vårt mål er at nettstedet skal fortsette og være en sterk stemme, sa hun.

Powered by Labrador CMS