The Independent Barents Observer har vind i seilene: Får 100.000 kroner fra Innovasjon Norge

Samtidig som nettavisa er i strid med fylkene, får bedriften etablerertilskudd fra det delvis fylkeskommunalt eide Innovasjon Norge.

Publisert Sist oppdatert

- Det er morsomt å se den store internasjonale interessen. Bare 15 prosent av lesertrafikken kommer fra Norge. Dette betyr ikke at Norge ikke er viktig, men det viser hvor stor interesse det er i land som USA, Canada og Russland for det vi skriver om, sier Thomas Nilsen til Medier24. 

Han er redaktør for The Independent Barents Observer, som ble etablert i høst etter en konflikt sommer.

Og den nye nettavise opplever både trafikkvekst og tillit. Nå også med offentlig støtte:

Avisa har fått 100.000 kroner i etablerertilskudd fra Innovasjon Norge.

Opprivende Barents-konflikt

Striden om Barents Observer har preget det nordnorske pressemiljøet, og andre som er interessert i Nordområdene, Barentsregionen og forholdet til Russland, siden den brøt ut i vår.

Status når året snart er omme, er at den «originale» BarentsObserver.com har publisert kun to saker i hele november, og ingen så langt i desember.

Samtidig leverer The Independent Barents Observer TheBarentsObserver.com i høyt tempo, og er sitert av både norsk presse, internasjonale medier og på sosiale medier - ikke minst i forbindelse med asylsituasjonen på Storskog.

- Nordområdene er "hot" - ikke bare på grunn av klimaendringene, men også fordi det skjer masse spennende geopolitisk i Arktis, sier Nilsen.

- Skal utvikle videre

Og nå får The Independent Barents Observer altså hjelp fra kanskje uventet hold:

Det offentlig eide og finansierte Innovasjon Norge har gitt 100.000 kroner i etablerertilskudd til The Independent Barents Observer AS, kan vi lese i tildelingslisten for november

- Vi har vist at uavhengig Barents-journalistikk er viktig. Våre saker er referert verden rundt, og vi har et høyere lesertall enn forventet. Innovasjon Norge har stor tro på et internasjonalt nyhetsnettsted basert i Kirkenes. Dette skal vi klare å videreutvikle, sier en fornøyd redaktør Thomas Nilsen om støtten.- Ikke noen spesiell sak

Det litt spesielle rundt tildelingen er at Innovasjon Norge har dels samme eier som Barentssekretariatet og den opprinnelige Barents Observer: De tre nordnorske fylkene eier sammen med landets øvrige fylkeskommuner 49 prosent av Innovasjon Norge.

Fylket er også representert i de lokale styrene, i Finnmark ved blant andre fylkesordfører Runar Sjåstad, som har vært svært kritisk til Thomas Nilsen gjennom konflikten.

Direktør Linda Beate Randal ved INs finnmarkskontor sier dette til Medier24 om tildelingen:

- De har fått et etablerertilskudd på 100.000 kroner, som er en standard sum vi innvilger når vi gir slike tilskudd. Det brukes til å etablere bedrifter, og se om man kan gå videre med planene.

Hun sier at dette ikke er noen spesiell sak. Men Randal - selv tidligere Ap-politiker - kjenner naturlig nok til konflikten rundt Barents Observer. Samtidig understreker hun at Innovasjon Norge ikke kan ta stilling til slike forhold.

- Vi må vurdere alle saker utfra helt objektive kriterier og vurderinger. Jeg tror det er veldig bra at vi ikke forholder oss til eventualiteter, eiere eller andre uvedkommende forhold, sier Randal.

- Helt normal støtte

Etablerertilskuddet på 100.000 kroner er gitt i et administrativt vedtak, og er langt under grensa for styrebehandling. Det vil si at fylkesordfører Runar Sjåstad og de andre styremedlemmene i IN Finnmark ikke har hatt befatning med saken.

I en kort kommentar til Medier24 om saken skriver Sjåstad følgende om saken:

- TIBO har en rett som alle andre til å søke og til å bli vurdert på lik linje med alle andre innenfor gjeldende regelverk når det gjelder støtteordninger fra Innovasjon Norge.

Like nøktern og nesten like kortfattet er fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland, som også leder representantskapet for Barentssekretariatet:

- Så vidt jeg kan se har det blitt gitt et etablerertilskudd. Det vil si at den nye nettavisa har fått en helt normal støtte fra Innovasjon Norge, som tilfaller svært mange nyetableringer. Det finner jeg ikke unaturlig, og har ingen kommentar til.

Ingen avklaring om navnestrid eller nettavisas framtid

Samtidig som The Independent Barents Observer altså vokser og får offentlig støtte, har de offentlige eierne til Barentssekretariatet truet «utbryterne» med søksmål for bruk av navnet.

I november kom det imidlertid fram at Utenriksdepartementet, som finansierer Barentssekretariatet, ba om at denne rettslige prosessen ble lagt på vent

Samtidig er framtida for den «originale» nettavisa også uviss. Alle ansatte er sluttet eller har sagt opp, nettavisa blir som nevnt ikke oppdatert, og den varslede anbudsutlysningen om drift av BarentsObserver, ble også stanset av UD.

Når Medier24 spør representantskapsleder Tomas Norvoll om disse to sakene, henviser han videre til styreleder Stig Frode Olsen.

Styrelederen har ikke besvart Medier24s henvendelser på telefon eller spørsmål per sms mandag.

Venter på avklaring

Redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer sier at de heller ikke har fått noen endelig om navnestriden eller de rettslige skrittene som tidligere er blitt varslet, annet enn rykter om at det ikke blir noen slike rettslige skritt.

Det er han i så fall tilfreds med, men understreker:

- Samtidige er det vel normal folkeskikk å informere dem det gjelder at en dropper rettslige skritt, når en har gått så høyt på banen med dyre advokatfirmaer som har sendt formelt krav til oss?
Barents Observer-konflikten:

  • Barents Observer drives av Barentssekretariatet, som jobber for samarbeid og prosjekter på tvers av landegrensene i regionen. Sekretariatet finansieres av Utenriksdepartementet, men eies og styres av de tre nordnorske fylkeskommunene.
  • 21. mai omtalte Medier24 første gang at eierne av Barentssekretariatet sa nei til å la Barents Observer underskrive Redaktørplakaten.
  • Allerede neste dag kom Utenriksdepartementet med klar beskjed: Det var viktig å beholde Barents Observer som en uavhengig avis.
  • Konflikten preget sekretariatet gjennom vår og sommer, fram til redaktør Thomas Nilsen fikk sparken - ble avskjediget 28. september. Avskjedigelsen begrunnes i all hovedsak med at redaktøren og redaksjonen brukte nettstedet til å si sin mening om konflikten.
  • Norsk Journalistlag bestemte seg så for å yte juridisk bistand, og det endte 14. oktober med at avskjedigelsen formelt trekkes, mot at Thomas Nilsen sier opp og får ett års etterlønn.
  • 22. oktober er Thomas Nilsen og Atle Staalesen på plass med nettstedet The Independent Barents Observer.
  • Alle ansette fra den opprinnelige Barents Observer har nå sagt opp eller sluttet i Barentssekretariatet. Styret har foreslått å legge drifta av nettstedet ut på anbud. Barentssekretariatet har varslet rettslige skritt om bruk av navnet. Begge disse prosessene skal være mer eller mindre stanset, etter krav fra Utenriksdepartementet.
Powered by Labrador CMS