Svarte Natta-pris til Siri Gulliksen og Avisa Nordland for celleprøvesaken

#SvarteNatta2015: Årets beste nordnorske journalistikk de siste to årene.

Publisert Sist oppdatert

Under Svarte Natta-konferansen i Tromsø, fikk Avisa Nordland og journalist Siri Gulliksen lørdag pris for den omfattende serien om den såkalte celleprøvesaken

Saken avslørte blant annet omfattende svikt i diagnosistering og metoder for å avdekke livmorhalskreft ved Nordlandssykehuset. 

Prisen ble delt ut av juryleder Kirsti Nielsen, tidligere redaktør i Rana Blad. Og juryens begrunnelse lyder som følger:

Det begynte med at en kilde tok kontakt med redaksjonen for å gjøre oppmerksom på hva som hadde skjedd med henne og hva hun hadde gjort med det. Deretter rullet saken videre – ikke av seg selv – men fordi en iherdig og engasjert journalist sto på, nøstet i tråder, oppsøkte stadig nye kilder og avdekket nye sider.

Årets vinnersak er et strålende eksempel på hvordan mediene bør og kan ivareta sitt samfunnsoppdrag. Den handler om enkeltmenneskers møter med store og tunge institusjoner og hvordan media kan bidra til at de blir hørt når de føler seg overkjørt og noe har gått galt. Når det media avdekker også får konsekvenser og fører til endringer og forbedringer, er det verd ros og hyllest.

Saken har rullet og gått siden mars 2014, årets vinnerbidrag består av mer enn 30 saker så langt, og det skal fortsatt skrives noen kapitler. Politiets etterforskning av Nordlandssykehuset er ennå ikke sluttført, og politikerne har ennå ikke bevilget midler til å ta i bruk en eksisterende bedre metode for å avdekke livmorhalskreft i et tidlig stadium. Vi tar som en selvfølge at journalisten følger opp!

Målbevisst, utholdende og grundig arbeid kjennetegner årets prisvinner.

Celleprøvesaken har allerede fått flere priser. Den fortjener en til.

Årets Svarte Natta-pris går til Siri Gulliksen, Avisa Nordland, for Celleprøvesaken.

Hederlige omtaler til NRK Troms og NRK Nordland

Det ble også delt ut to hederlige omtaler; en til NRK Troms og Jan Riise Pedersen for reportasjeserien om ulovlig dugnadsarbeid for Tromsø brannvesens bedriftsidrettslag.

Og den andre til NRK Nordland og Sigurd Steinum for reportasjeserien «Da vennskapet omkom», om hva som skjedde etter en alvorlig bilulykke.

Juryen uttaler om de to hederlige omtalene:

Hederlig omtale - NRK Troms og BIL-avsløringene: 

Det som tilsynelatende var dugnadsarbeid for å få inn penger til drift av laget, viste seg å være storstilt, organisert svart arbeid blant ansatte i en offentlig etat. Det hadde pågått i årevis, men det var først da journalisten i det lokale mediet begynte å grave i saken, at sannheten kom for en dag.

Journalisten hadde fått opplysninger som tydet på at omfanget av dugnadsarbeidet var betydelig større enn hva som var allment kjent og at dette faktisk var en viktig bi-inntektskilde for de ansatte.

Dette trigget hans graveinstinkt og han begynte systematisk å jobbe for å få dokumentert hypotesen om ulovlig svart arbeid. Han måtte bruke mange kilder og mange skjulte kilder, med de utfordringene det fører med seg. Til slutt hadde han det han trengte for å publisere en sak som fikk både Tromsøs befolkning og, ikke minst, administrasjonen og politikerne i byen, til å sperre øynene opp. Den ble fulgt opp av flere saker, og avsløringene om den ulovlige virksomheten til Brann BIL, Tromsø brann- og redningsetats idrettslag, har fått konsekvenser. For de impliserte dreier det seg om etterligning og straffeskatt. For kommunen om endringer i det etiske regelverket og i praksis med ansattes bruk av kommunalt utstyr. Brann BIL- saken talte også med da brann- og redningssjefen i Tromsø ble avsatt.

Saken om Brann BIL’s ulovlige virksomhet er et strålende eksempel på hvordan media, gjennom solid og grundig journalistisk arbeid, kan bidra til å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

Hederlig omtale går til Jan Riise Pedersen, NRK Troms, for Brann BIL-avsløringen.

Hederlig omtale - NRK Nordland og «Da vennskapet omkom»: 

To bestevenner sitter i samme bil. Den ene er sjåfør, den andre passasjer. Så skjer ulykken. Passasjeren blir hardt skadet, sjåføren kommer fra det uten fysiske mén. Passasjeren sitter nå i rullestol, lam fra brystet og ned. Sjåføren har sonet fengselsstraff for uaktsom kjøring. De var bestevenner, men det er de ikke lenger. De har ikke snakket sammen etter ulykken.

Det er en sterk historie, formidlet på en slik måte at leseren kjenner grepet om hjertet.

Journalisten har gjort noe få gjør. Han har fulgt opp, etter ulykken, etter rettssaken, og ikke bare med den som ble skadet, men med dem begge. Hva skjedde? Hvorfor har de ikke kontakt? Hvordan har de det nå?

Det krever både mot og innlevelse å nærme seg to ungdommer i en følsom situasjon, få dem til åpne seg og formidle det de uttrykker på en slik måte at det treffer leseren, men også slik at de to kan leve med det i ettertid. Dette har journalisten mestret på en meget god måte. Samspillet mellom tekst og videoer gjør formidlingen levende og intens.

Hederlig omtale går til Sigurd Steinum, NRK Nordland, for «Da vennskapet omkom».

Powered by Labrador CMS