Nordlandssykehuset i Bodø.
Nordlandssykehuset i Bodø.

Avisa Nordland legger seg flat etter PFU-klage fra sykehus - beklager feil i «celleprøvesaken»

Dermed løses saken uten behandling i Pressens faglige utvalg.

Publisert

- Avisa Nordland beklager overfor lesere og ansatte ved Nordlandssykehuset, heter det i det som for norsk presse framstår som en sjeldent ydmyk beklagelse.

Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør i Avisa Nordland.
Jan-Eirik Hanssen, sjefredaktør i Avisa Nordland.
ANs beklagelse på nesten en hel side.
ANs beklagelse på nesten en hel side.

AN publiserte teksten på nett og papir tidligere i juli, i kjølvannet av en tidligere omtalt PFU-klage fra Nordlandssykehuset. I en egen nyhetssak på AN.no og omtale på Nordlandssykehuset.no bekrefter partene av PFU-klagen nå er «løst i minnelighet».

Det vil si at det ikke blir behandling i utvalget, men at AN i stedet har erkjent feil uten å bli felt for det først.

I den usignerte beklagelsen fra redaksjonen slår avisa fast at det etterlatte inntrykket på flere områder ble feil.

Sakene handlet om kvinner som har utviklet livmorhalskreft, til tross for at de har fulgt anbefalinger om jevnlige celleprøver fra livmorhalsen.

Men dette skyldes den samme metoden som brukes på alle sykehus, og Nordlandssykehuset gjør ikke oftere feil enn andre, heter det  i avisas beklagelse.

Hvor AN erkjenner og beklager en håndfull feil. Blant annet heter det:

De sakkyndige, som leverte sin rapport til politiet, skriver at deres hovedinntrykk er at screeningen ved NLSH har vært relativt veldrevet og i samsvar med retningslinjer ved andre sykehus og Kreftregisterets anbefalinger.

AN har omtalt begge kjennelser, samt sakkyndigrapportens innhold i flere saker. Men i lys av den omfattende dekningen vi har gitt celleprøvesaken, burde vi gitt begrunnelsene for henleggelse og konklusjon større plass enn vi gjorde i sakene som er nevnt ovenfor.
Powered by Labrador CMS