Debatt

Vi er uenige i Kjetil Rolness sin påstand om at NRK skjønn­maler under­trykkelsen av muslimske jenter

«Rolness får ikke med seg hele bildet», skriver Arve Bartnes i NRK.

NRK legger selvsagt ikke andre premisser til grunn for saker om innvandring og integrering enn for annen journalistikk.

I en nettsak om Fafo-rapporten «Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll», publisert onsdag 17. januar, vinklet vi på et av de sentrale funnene - at den sosiale kontrollen mot barn blir mindre jo lengre tid foreldrene har bodd i Norge.

Vi er uenige i Kjetil Rolness sin påstand om at NRK skjønnmaler undertrykkelsen av muslimske jenter. Et annet funn i rapporten, som også er med i NRKs artikkel, er basert på en undersøkelse blant pakistanske jenter i første år på videregående skoler i Oslo, Akershus og noen skoler i Buskerud. 29 prosent av jentene opplyser at deres foreldre ikke vil at de skal være sammen med noen av det motsatte kjønn på fritiden uten at det er voksne tilstede.

Vi har gjort noen tilføyelser i nettartikkelen etter leserreaksjoner – NRK skal være åpen for å ta imot innspill og justere når det er nødvendig.

Fafo-rapporten er oppsiktsvekkende, og NRK ga den bred dekning på flere plattformer.

På radio onsdag morgen publiserte vi første sak om rapporten. Der omtales blant annet et funn i rapporten om hvordan ungdommer selv opplever at dagens harde debattklima om innvandring og islam, kan gjøre det vanskeligere for dem å presse på for økt frihet i egne miljøer.

I Kveldsnytt onsdag publiserte vi en sak om at regjeringen er bekymret over at mange norsk-somaliske barn går på skole i utlandet. Fafo-rapporten viser at 36 prosent av norsk-somaliske barn har gått på skole utenlands.  

På radio torsdag morgen publiserte vi en sak om at mange i innvandrermiljøer er negative til homofili. Blant ungdom med pakistanske eller somaliske foreldre sier et stort flertall at de tror foreldrene deres mener at homofili aldri kan aksepteres.

NRK har de siste årene avslørt forholdene for norsk-somaliske barn og ungdommer, både jenter og gutter, ved såkalte Koranskoler i Somalia. Denne journalistikken dreier seg om å avsløre negativ sosial kontroll, og religionens rolle. Det har Fafo fått med seg.

Vi viser til side 75 i rapporten: «Barn av innvandrere som sendes på lengre utenlandsopphold, har fått mye oppmerksomhet i media, blant annet i forbindelse med NRKs avsløringer rundt såkalte koranskoler i Somalia, hvor unge utsettes for grov vold og overgrep. Også utenlandsopphold i forbindelse med mer «normal» skolegang kan imidlertid tenkes å ha konsekvenser for barns utdanningsforløp og videre integrering i Norge.»

NRK er opptatt av å drive faktabasert og balansert journalistikk på alle felt – det mener vi at vi også har gjort i denne saken.

Powered by Labrador CMS