FD-redaktør Arne Reginiussen og politimester Ellen Katrine Hætta krangler om kommunikasjonen.
FD-redaktør Arne Reginiussen og politimester Ellen Katrine Hætta krangler om kommunikasjonen.

Politimesteren prøvde å arrestere Finnmark Dagblad på presseetikk, men fikk ikke medhold av PFU

- Kritikken har et konstaterende preg, men det er ikke sterke beskyldninger, mener utvalget.

Publisert

Finnmark Dagblad har vært en gjenganger i Pressens faglige utvalg dette året, og rakk fire fellelser før påske.

Tirsdag kunne det blitt en femte - og sekretariatet innstilte også på å felle avisa for å ha opptrådt kritikkverdig i en kommentarartikkel om Finnmark-politiet.

I forslaget til uttalelse het det opprinnelig at avisen skulle bedre ha synliggjort hva de baserte sine påstander på, og mente avisa har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 om fakta og kildekritikk.  

Men både redaktørene, journalistene og allmennhetens representanter i utvalget konkluderte med at redaktør Arne Reginiussens kritikk mot Finnmark politidistrikt og politimester Ellen Katrine Hætta var innenfor. 

- Redaktørens rett til å mene

Det var en kommentarartikkel fra FD-redaktør Arne Reginiussen før sommeren som skapte harme hos ordensmakten.

Han tok for seg det han oppfattet som politiets nye og stadig mer stengte kommunikasjonsstrategi, og skriver blant annet:

Det er en svært skremmende overgang til et stadig mer lukket og utilgjengelig regime vi nå ser. Et regime som vil ta fra journalistene deres viktigste verktøy for å belyse saker, nemlig intervjuet.

Reginiussen anklaget også politiet for å nærme seg «tilstander i land vi ikke liker å sammenligne oss med».

Og det må være innenfor, mener PFUs medlemmer:

- Dette er meningspåstander, mente Frode Hansen, til daglig nyhetsredaktør i Dagbladet. 

- Den er kanskje litt sleivete, men dette er en kommentarartikkel, uttalte Nina Fjeldheim, rektor på Humanistskolen.

PFU konstaterer at det ikke var faktapåstander eller sterke beskyldninger som krevde samtidig imøtegåelse, eller krevde rettelser. 

- Og redaktøren må selvsagt få lov til å mene hva han vil uten å gi beskjed til politimesteren på forhånd. Avisen inviterer til kontradiksjon og tilbyr politiet tilsvar. Vi må også forsvare avisens rett til å kommentere og mene noe, sa leder Alf Bjarne Johnsen.

Powered by Labrador CMS