Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro og advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud.
Norsk Redaktørforenings generalsekretær, Arne Jensen, VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro og advokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud.

VG, NJ og NR tar «våpensakene» til Høyesterett: – Saken er prinsipielt viktig

- Ved å bringe saken inn for vår øverste domstol, ønsker vi en rettsavgjørelse som fastslår at journalister har krav på straffesaksdokumenter.

Publisert

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Verdens Gang tar striden om innsyn i sentrale dokumenter i de såkalte våpensakene til Høyesterett, opplyses det om i en pressemelding. 

- Ved å bringe saken inn for vår øverste domstol, ønsker vi en rettsavgjørelse som uttrykkelig fastslår at journalister har krav på slike straffesaksdokumenter, sier advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.

– Vi mener kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett er i strid med nyere rettsavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Vi mener retten tar feil i sin vurdering av den allmenne interessen i saken, sier Nyrud. 

Innsyn ble avslått

Bakgrunnen for saken er at høsten 2019 omtalte VG Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, og den tilknytning en rekke fremtredende polititjenestemenn og offiserer har hatt til slike våpen i en rekke artikler. 

I tillegg satte VG søkelyset på at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten.

Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten.

I forbindelse med dette ba VG-journalist Ola Haram om innsyn i flere sentrale dokumenter. Med unntak av selve påtalevedtaket, ble begjæringen avslått av Riksadvokaten, noe som har vanskeliggjort VGs videre arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne tjenestemenn. 

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har valgt å gå sammen med VG i et søksmål mot Riksadvokaten, dette på grunn av sakens prinsipielle sider.

Oslo tingrett tok ikke begjæringen til følge, og anken til Borgarting lagmannsrett førte ikke frem. Nå ankes saken videre til Høyesterett.

– Har stor allmenn interesse

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforenings er undrende til lagmannsrettens konklusjon.

– Når påtalemyndigheten henlegger saker mot ledende polititjenestemenn så har det åpenbart stor allmenn interesse knyttet til grunnlaget for henleggelsen. Det er overraskende at lagmannsretten tilsynelatende ikke ser at dette berører tilliten til politiet og rettsvesenet, sier Jensen.

Redaktør Gard Steiro i VG  synes ikke det var vanskelig å ta beslutningen om å anke til Høyesterett.

– Saken er prinsipielt viktig. Den handler ikke bare om vi i VG kan fullføre vårt arbeid med illegale våpen, men om norsk presses mulighet til å drive kritisk journalistikk mot politiet. Lukkethet er utfordrende for pressen, men først og fremst et slag for tilliten til myndighetene. 

Powered by Labrador CMS